Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kamusal Pratikler SYP447234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Seçmeli @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüAyça TUFAN
Dersi Veren(ler)Ayça TUFAN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıAkademik ortam ile kamusal alanı ilişkisinin kurularak kamusal meselelere duyarlılık oluşturulması.
Dersin İçeriğiSanat ve kamu arasındaki aşılmaz gibi görünen derin uzaklığın giderilmesi ve sanatın hayatın tam da içinde olduğunun deneyimlenebilmesi için sanatın kamusal alanda daha çok zaman geçirmesi ve kamusal alanın konuları ile daha yakından ilgilenmesi gerekmektedir ve bu yaklaşım bugün artık güncel sanatın da en önemli yaklaşımlarından birisidir. Kamusal anlamda hemen her türlü pratiğin konu olarak alınacağı derste bu kamusal “durumlar” ve “duruşlar” ile hem akademik hem de sanatsal pratikler yakınlaştırılmaya çalışılacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • AKSOY, Asu ve EYLEM Öztürk (Yay. Haz.), Kamusal Alan ve Güncel Sanat (Public Space and Contemporary Art) Bilgi Üniv. Yay., İstanbul, 2006-2007.
 • ARNING Bill - SANDERS Joel, Space Inside, Experiments in Redefining Rooms, Cambridge: MIT, 2001.
 • BECKER, Carol (ed.),The Subversive Imagination: Artists, Society and Social Responsibility, Routledge, New York, 1994.
 • BISHOP, Claire, 2004. “Antagonism and Relational Aesthetics”, October, No. 110.Fall 2004. Cambridge: The MIT Press: 51-79.
 • BOURRIAUD, Nicolas, İlişkisel Estetik, (Relational Aesthetic) (Çev:Saadet Özen), Bağlam Yayınları, İstanbul, 2003
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin - EĞRIKAVUK Işıl., "Yeni Tip Kamusal Sanat Üzerine Bir Söyleşi",(An Interwiev on New Genre Public Art) Sanat Dünyamız, Vol: 97, Winter, İstanbul ,2006 , ss:219-225.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin ve EĞRIKAVUK Işıl., “Kamusal Pratikler ve Temporary Service", (Public Practices and Temporary Services) Arredamento, Vol:100+93, July-August, İstanbul,2006 , ss:116-120.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin - EĞRIKAVUK Işıl., Yeni Tip Kamusal Sanat, Kamusal Pratikler ve Messhall, (New Genre Public Art, Public Practices and the Messhall) art-ist, Yıl:4, Sayı:6, Haziran 2007 ss:22-31.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, “A Snapshot of Objectivity: Public Reconstruction of TV News in Collaboration with the Artist”, PAJ, A Journal of Performance and Art, Vol 31, Issue 2, MIT Press, May (2009) (with Ali Yurtsever)
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, “Art Practices With The Public And Contemporary Art: Opportunities And Challenges”, Cultural Policy and Management Year Book 2009, Ed: Serhan Ada, Boekmanstudies & İstanbul Bilgi University Press, 2009, Amsterdam & Istanbul.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, “Kamu ile Birlikte Sanat Üretimi”, Afife Batur’a Armağan: Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları, Literatür Yayınları, İstanbul, 2005, pp: 319-325.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, “Kamusal Alanda Sanat”, Galerist, Vol:15, July 2009.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, “Yeni Tip Kamusal Sanat”, Çağdaş Sanat Konuşmaları, YKY, 2005, İstanbul, pp: 161-185.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin., "Yeni Tip Kamusal Sanat" (New Genre Public Art), Çağdaş Sanat Konuşmaları, YKY, İstanbul, 2005.
 • CROW, Thomas., Modern Art in the Common Culture, Yale University Press, 1996, USA
 • ÇALIKOĞLU, Levent, (Yay. Haz.), Çağdaş Sanatta Sivil Oluşumlar ve İnisiyatifler, YKY, İstanbul, 2007.
 • DEUTSCHE, Rosalyn., Art and Public Space: Questions of Democracy, Social Text, Duke University Press, No: 33, 1992.
 • DEUTSCHE, Rosalyn., Questioning the Public Space, Public Violence, Vol:6, 1992.
 • DEUTSCHE, Rosalyn., “O kadar da Yönetilmiyor Olma Sanatı”, Olasılıklar, Duruşlar, Müzakere: Güncel Sanatta Kamusal Alan Tartışmaları, Bilgi Ünv. Yay., 2007, İstanbul, ss:83-95.
 • Doğu Batı, Düşünce Dergisi, Kamusal Alan, (Public Space) Yıl: 2, Sayı. 5, Kasım, Aralık, Ocak, 1998.
 • DUNCAN, Carol, Art Museums and the Ritual of Citizenship, Interpreting Objects and Collections, ed. Susan M. Pearce , Routledge, 1994, London, New York, pp: 279-286.
 • DURLAND, Steven, “Looking for Art in the Process”, Conversations at Castle: Changing Audiences and Contemporary Art, MIT Press, Cambridge, 1998, pp;143-148.
 • FELSHIN, Nina., But Is It Art? The GUNER ,Tulan, 3 Public Projects: Mike Bode, Superflex, Elin Wiksröm, Stocholm: Blekinge Museum Press, 1998.
 • HANNULA, Mika, “Karşılıklı İlişki ve Yeryüzünde Olmaya Dair”, Olasılıklar, Duruşlar, Müzakere: Güncel Sanatta Kamusal Alan Tartışmaları, Bilgi Ünv. Yay., 2007, İstanbul, ss:55-67.
 • HANNULA, Mika, “The Politics of Small Gestures”, Art-İst, İstanbul, 2006.
 • HANNULA, Mika, Everything or Nothing, Academy of Fine Arts, Finland, 2005.
 • HEIN, Hilde, “What is Public Art”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.54, No:1 (Winter 1996) (www.jstore.org)
 • JACOB, Mary Jane, “An Unfashionable Audience”, Suzanne Lacy, ed., Mapping the Terrain: New Genre Public Art, Bay Press, Seattle, Washington, 1995, pp:50-59.
 • JACOB, Mary Jane, Michael Brenson (ed.), Conversations at Castle: Changing Audiences and Contemporary Art, Cambridge, MIT Press, 1998.
 • KUSPIT, Donald, Sanatın Sonu, (Çev: Yasemin Tezgiden) , Metis Yay., İstanbul, 2004.
 • KWON, Miwon, “Public Art as Publicity”, Simon Sheikh (ed) In The Place Of The Public Sphere? On The Establishment Of Publics And Counter-Public, Berlin, 2005 b-books, www.republicart.net
 • KWON, Miwon, One Place Another, Site Specific Art And Locational Identity, MIT Press, Cambridge, 2004.
 • MATZNER Florian, (ed), Public Art, Hatje Cantz, Germany, 2004.
 • ÖZBEK, Meral, Kamusal Alan, Hil Yayınları, 12004, İstanbul.
 • ÖZMEN, Şener, “Eğilimlerin ve Katılımların Gölgesinde”, Sanat Dünyamız, Sayı:96, Güz 2005, ss:129-135.
 • RAYMOND, Geuss, Kamusal Şeyler, Özel Şeyler, (Public Things and Private Things) (Çev. Gülayşe Koçak), YKY, İstanbul, 2005.
 • SHEIKH, Simon, “Kamusal Alanın Yerine Ne Mi? Ya da Parçalardan Oluşan Dünya”, Olasılıklar, Duruşlar, Müzakere: Güncel Sanatta Kamusal Alan Tartışmaları, (Yay. Haz: Pelin Tan, Sezgin Boynik) Bilgi Ünv. Yay., 2007, İstanbul, ss:23-29.
 • SHINER, Larry, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2004.
 • SUZANNE Lacy (ed.), Mapping the Terrain: New Genre Public Art, Bay Press, Seattle, Washington, 1995, pp: 19-47.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Kamusal pratikler yolu ile toplumsal meseleleri kavrayabilir.
 2. Politik ve kültürel ortamın kamusal pratikler üzerindeki etkilerini değerlendirebilir.
 3. Kamuyla birlikte üreten sanatçıları tanıyabilir.
 4. Akademik ve sanatsal bir bakış açısı ile çözüm önerileri üretebilir.
 5. Sanat ortamının etkilerini değerlendirebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Genel bilgilendirme ve dersin amacının anlatılması NA
2Güncel problemler ya da sorunlar üzerinde tartışmaİlgili makalelerin okunması
3Üzerinde çalışılacak problemlerin saptanması ve çalışma gruplarının oluşturulması İlgili makalelerin okunma
4Çalışma konularına göre araştırma teknik ve yöntemleri üzerine tartışmaİlgili makalelerin okunması
5Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan davet edilecek uzmanların saptanması ve görüşmelerin yapılması İlgili makalelerin okunması
6Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesiİlgili makalelerin okunması
7Proje sunumları ve davetli uzmanlar ile görüşmeler İlgili makalelerin okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Proje sunumları ve davetli uzmanlar ile görüşmeler İlgili makalelerin okunması
10Proje sunumları ve davetli uzmanlar ile görüşmeler İlgili makalelerin okunması
11Proje sunumları ve davetli uzmanlar ile görüşmeler İlgili makalelerin okunması
12Proje sunumları ve davetli uzmanlar ile görüşmeler İlgili makalelerin okunması
13Proje sunumları ve davetli uzmanlar ile görüşmeler İlgili makalelerin okunması
14Proje sunumları ve davetli uzmanlar ile görüşmeler İlgili makalelerin okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması136
Derse Özgü Staj
Ödev14
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok