Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uygarlık Tarihi SYP102123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Zorunlu @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet NUHOĞLU
Dersi Veren(ler)Mehmet NUHOĞLU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGenel olarak düşüncedeki gelişimi ve dönüşümü vurgulayarak bunun ardındaki toplumsal etkenlerin kavranarak günümüz sorunsallarının kavranmaya çalışılması
Dersin İçeriği5000 yıllık uygarlık tarihine genel bir bakışın ele alındığı programda erken dönem insan topluluklarının yaşama ve düşünme biçimlerinden başlayarak, yerleşik düzene geçilmesi ile birlikte ortaya çıkan farklı toplumsal örgütlenmeler ve buna bağlı olarak insanlığın düşünce yapısında ve yaşama biçiminde beliren dönüşümler ele alınacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • AĞAOĞULLARI, M.Ali.,Kent Devletinden İmparatorluğa, İmge Kitapevi, Ankara, 2000 AĞAOĞULLARI, M.Ali.,Tanrı Devletinden Kral-Devlete, İmge Kitapevi, Ankara, 1997 AĞAOĞULLARI, M.Ali.,İmparatorluktan Tanrı Devletine, İmge Kitapevi, Ankara, 1998 AKYÜREK, Engin.,Ortaçağ’dan Yeniçağ’a Felsefe ve Sanat, Kabalcı Yayınevi, 1994, İstanbul BLUNDEN, C., ELVIN, M., Çin., (Çev: Selçuk Esenbel-Levent Köker),İletişim Yayınları, İstanbul 1989 BAINES., J.-MALEK, J.., Eski Mısır, (Çev: Zeynep Aruoba-Oruç Aruoba), İletişim Yayınları, İstanbul 1986 BİLGİLİ, A.E., (Der.), Şehir ve Kültür İstanbul, Profil Kitap, İstanbul 2011 BURKE, P.,Tarih ve Toplumsal Kuram, Tarih Vakfı, 1994 CARTER, V. F., Kalemiyeden Mülkiyeye Osmanlı MemurlarınınToplumsal Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, CORNEL, T.., MATTHEWS, John., Roma Dünyası, (Çev:Şadan Karadeniz), İletişim Yayınları, İstanbul,1988 LEVI, Peter.,Eski Yunan, (Çev: Neşe Erdilek), İletişim Yayınları, İstanbul 1987 CONRADS, Ulrich.,20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, (Çev: Sevinç Yavuz), Şevki Vanlı Vakfı Yayınları, İstanbul, 1991 CÖMERT, Bedrettin.,Mitoloji ve İkonografi, Hacettepe Yayınları, Ankara, 1980 ÇOTUKSÖKEN, Betül.,-BABÜR, Saffet., Ortaçağda Felsefe, Ara Yayıncılık, 1989 DEMİRKENT, Işın., Haçlı Seferleri, Dünya Kitapları, 2004 DE LANGE, Nicholas.,Yahudi Dünyası, (Çev: Sevil Atauz-Akın Atauz), İletişim Yayınları, İstanbul 1987 DE LACY O’LEARY, İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, (Çev: Doç. Dr. Yaşar Kutluay, Hüseyin Yurdaydın) Pınar Yayınları, İstanbul, 2003 ELIADE, Mircea.,Mitlerin Özellikleri, (Çev: Sema Rıfat), Simavi Yayınları, 1993 ECO, Umberto.,Günlük Yaşamdan Sanata, (Çev: Kemal Atakay), Adam Yayınları, İstanbul, 1992 ECO, Umberto.,Yanlış Okumalar, (Çev: Mehmet Doğan), Can Yayınları, İstanbul, 1998 FINK, Gerhard.,Antik Mitolojide Kim Kimdir?, (Çev: Ümit Öztürk), Kabalcı Yayınevi, 1995, İstanbul HUBERMAN, Leo.,Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, (Çev: Murat Belge), İletişim Yay, 1991 İNALCIK, H. Osmanlıda Devlet, Hukuk ve Adalet, Kronik Yayınları, İstanbul, 2017 KILIÇBAY.,M.Ali., Felsefesiz Sanat, Oyunsuz Tarih, İmge Kitabevi, Ankara, 1996 KOLLEKTİF, Osmanlı’da Felsefe Tasavvuf ve Bilim, Mahya Yayınları, KOLLEKTİF, Şehir ve Kültür İstanbul, JOHNSON, Ellen.,Modern Art andthe Objects, Thamesand Hudson, London, 1976 JAMESON, F., LYOTARD, J.F., HABERMAS, J., ZEKA, N., (Ed), Postmodernizm, (Çev: GülengülNaliş, Dumrul Sabuncuoğlu, Deniz Eraksan), Kıyı yayınları, İstanbul, 1990 KÜÇÜK, Mehmet., (Ed.), ModernitevsPostmodernite, Vadi Yayınları, Ankara, 1993 LEWIS, Bernard.,Çatışan Kültürler., (Çev: Nurettin Elhüseyni), Tarih Vakfı Yurt Yay., 1996, İstanbul LINGS, Martin.,Antik İnançlar Modern Hurafeler, (Çev: Nabi Avcı), Ağaç Yay., 1991 LEVI-STRAUSS, Claude.,Din ve Büyü, (Derleyen ve Çeviren: Ahmet Güngören),Yol Yayınları, 1983, İstanbul McNEILL, William.,Dünya Tarihi, (Çev: Alaaddin Şenel), Kaynak Yayınları, İstanbul 1985 MATTHEW, Donald.,Ortaçağ Avrupası, (Çev: Mehmet Ali Kılıçbay), İletişim Yayınları, İstanbul, 1988 ORTAYLI, İ., Ottoman Studies, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 2012 ORTAYLI, İ., Osmanlı Düşünce Dünyası ve Tarih Yazımı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017 ROBINSON, Francıs.,İslam Dünyası, (Çev: Mete Tunçay), İletişim Yayınları, İstanbul 1986 SAİD, Edward.,Şarkiyatçılık, (Çev: Berna Ülner),Metis Yayınları, İstanbul, 1999 ŞENEL, Aleaddin.,Siyasal Düşünceler Tarihi, V Yayınları, Ankara, 1991 ÜLKEN, H. Z., İslam Düşüncesi ve Türk Düşüncesi Tarihi Araştırmalarına Giriş, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2015 WHEATCROFT, Andrew.,Osmanlılar, (Çev: Mehmet Harmancı), Altın Kitaplar, 1996, İstanbul YAVUZ, H., Avrupa’nın Zihin Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013 YAVUZ, H., İslam’ın Zihin Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010 YAVUZ, H., Türkiye’nin Zihin Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009 ECO, Umberto.,Gülün Adı, (Çev: Ş. Karadeniz), Can Yay.,İstanbul, 1986 MAALOUF, Amin.,Afrikalı Leo, (Çev: Sevim Raşo), Yapı Kredi Yay, 1995, İstanbul MAALOUF, Amin.,Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, (Çev: M.A.Kılıçbay), Telos yayınları, İstanbul, 1997 NEEDHAM, J.,Doğunun Bilgisi Batının Bilimi, MAB Yay, Ankara, 1983 ZEKA, Necmi., (Ed.) Postmodernizm, Kıyı yayınları, 1990 PAMUK, Orhan.,Benim Adım Kırmızı, İletişim Yayınları, 1998, İstanbul EAGLETON, Terry.,Azizler ve Alimler, (Çev: Osman Akınhay), Ayrıntı Yay, 1992, İstanbul GAARDER, Jostein.,Sofi’nin Dünyası, (Çev: Gülay Kutal), Pan Yayıncılık, İstanbul, 1995 PALA, İ., Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk, Kapı Yayınları, İstanbul, 2017
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İnsan düşüncesinin tarihi süreç içinde geçirdiği değişimler ışığında farklı bakış açılarının varlığını kavrayabilecektir.
  2. Uygarlık Tarihinin gelişim çizgisi içinde bazı uygarlıkların tarih içinde öne çıkan yanlarını ve detaylarını tartışabilecektir.
  3. Siyasi düşünce sistemlerini ve dönüşümlerini kavrayabilecektir.
  4. Toplumsal ve siyasal dönüşümler içinde sanatın yerini algılayabilecektir.
  5. Günümüz uygarlığının oluşumu ve birikiminin köklerini kavrayabilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-111244
PÇ-255555
PÇ-355555
PÇ-411111
PÇ-5-----
PÇ-612323
PÇ-711111
PÇ-8-----
PÇ-955455
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Uygarlık tarihinin dönemselleştirilmesi NA
2İnsanlık tarihi içinde varlık problemine bakış açısından somut ve soyut düşüncenin gelişimi NA
3İnsan topluluklarının yerleşik düzene geçişleri ile ilgili olarak artı ürün, işbölümü, kentleşme, ticaret, bürokrasi ve devlet, sınıflar, ordu NA
4Yerleşik düzene geçmiş ve kent örgütlenmesi içinde yaşayan uygarlıklarda siyasi ve dini düşüncenin birbirlerine göre öncelikleri ve birbirleri üzerindeki etkileri: Hint, Mısır, Pers Uygarlıkları, İbrani toplulukları NA
5Siyasi düşünce ve dini düşüncenin etkileşimi ile ilişkili olarak düşüncedeki en önemli dönüşümlerden birisi olarak: Yunan düşüncesi: Mitos x Logos karşıtlığı, Genel Felsefe Sistemleri; Sokrates, Platon, Aristoteles ve diğer önemli felsefe okullarından örnek problemler. Yeni ve güçlü bir sınıf olarak Burjuvazi ve sınıfsal olarak varlık probleminin ele alınışı. Yunan uygarlığı içinde kölelik sistemi, geçmiş dönemlerden farkı, vatandaşlık kavramı ve özel mülkiyet hakları NA
6Uygarlık Tarihinin gelişim çizgisi içinde bazı uygarlıkların tarih içinde öne çıkan yanları ile ve detaylarına inerek tartışılmaya başlanması ve her uygarlığın etkilendiği ve etkilediği toplumsal yapıların gözden geçirilmesiNA
7Roma uygarlığı; bilim olarak siyaset, siyasetçinin güvenilirliği; Stoa felsefesi ve problemleri, İmparatorluk sürecinde Roma Hukuk sistemi ve dönüşümün nedenleri NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Hristiyanlığın ortaya çıkışı, Patristik ve Skolastik felsefe, Antik Yunan felsefesinden alınan etkiler, Roma İmparatorluğu’nun zayıflaması, kuzeyden gelen akınlar, Avrupa’da feodalite ve ne kadar karanlık olduğu tartışmalı olan Ortaçağ. Haçlı seferleri NA
10Yeniden doğan “insani” değerler: Rönesans. Hümanizm. Sanat ve zanaat farklılaşması. Yeni konumu ile sanatçı. Sanatın ve sanatçının yeni koruyucuları olarak sınıf bilinci gelişmiş NA
11Reform Hareketi: Luther, Calvin, Munzer Aydınlanma felsefesi. Descartes. Merkezde akıl ve dolayısıyla insanNA
12Fransız Devrimi ve ortaya koyduğu yeni kavramlar. 19. Yüzyıl eklektik dönem, toplumsal çalkantılar, mutsuz insan. Geçmişe yaslanan estetik NA
1320. Yüzyıl, yeni olanın arayışındaki insan. Estetik tartışmalarda doğruluk ve dolayısıyla güzellik. Aydınlanma felsefesinin bir yüzü ile ortaya çıkan ModernizmNA
14Modernizm’in kavramları ile onu vurmaya çalışan, bu kavramları yeniden okumaya çalışan Post-Modernizm NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev13
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer13
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok