Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Teknoloji, Üretim ve Kent SBP493024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş Şekli
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüŞehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı; tarihteki ilk kentsel yerleşmelerden günümüze kadar üretim biçimleri ve süreçleri ile genel olarak teknoloji kullanımının kentleşmeye olan etkileri konusunda öğrencilerin bilgilerini geliştirmektir. Derste, günümüzde endüstri sonrası dönüşüm süreçlerini yaşayan büyük kentlerimizin durumları ve olası gelişme senaryoları tarihsel bağlam içinde aktarılacaktır. Öğrencilerin bu dersi aldıktan sonra, kentleşme ve kentsel mekan ile üretim biçimleri ve teknoloji kullanımı arasındaki ilişkileri algılama ve günümüz kentlerinin gelişme senaryolarına ilişkin daha sağlıklı yorum yapabilme kapasitelerinin artması beklenmektedir.
Dersin İçeriğiKentlerin tarihsel gelişimi içinde üretim ilişkileri ve alanlarının nasıl değiştiği, bunların teknoloji kullanımı ile olan ilişkileri ve kentleşme süreçlerinin üretim ve teknolojiden nasıl etkilendiği ele alınarak, İstanbul örneği üzerinde durulacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Lewis Mumford, “Tarih Boyunca Kent: Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği”, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2007
 • Lewis Mumford, “The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects”
 • Fernand Braudel, “Maddi Uygarlık: Dünyanın Zamanı”, İmge Yayınları, Ankara, 2004
 • Paul Dumont, François Georgeon (Ed.), “Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri”, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999
 • Ayda Eraydın, “Post-Fordizm ve Değişen Mekansal Öncelikler”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara, 1992
 • Erol Tümertekin, “İstanbul, İnsan ve Mekan”, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1997
 • David Harvey, “Postmodernliğin Durumu”, Metis Yayınları, İstanbul, 1997
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci kentlerin aslında birer üretim ve tüketim mekanı olarak nasıl oluştuklarına dair bilgi edinir
 2. Öğrenci kentlerdeki değişimin üretim biçimleri ile olan bağını kavrar
 3. Öğrenci kentsel değişim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi kavrar
 4. Öğrenci kentlerin tarihsel gelişimi içinde üretim ilişkileri ve alanlarının nasıl değiştiği, bunların teknoloji kullanımı ile olan ilişkileri ve kentleşme süreçlerini kavrar
 5. Öğrenci İstanbul’un kentsel değişimini teknoloji bağlamında öğrenir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Kent, üretim ve teknoloji arasındaki kavramsal ilişkilerNA
2Tarihte kentsel yerleşmelerin ilk ortaya çıkışında üretim ve teknolojinin rolüNA
3Erken dönem kentsel yerleşmelerde üretim ile ilişkili işlevlerin kentsel büyümeye etkileriNA
4Avrupa’da sanayi öncesi üretim biçimlerinin kentleşme üzerine etkileriNA
5Avrupa’da sanayi devrimi ve yeni üretim biçimiNA
6Avrupa’da sanayi devrimi ile birlikte gelişen üretim biçiminin neden olduğu kentleşme ve arazi kullanımıNA
719’uncu Yüzyıl’da Türkiye’de kısmi sanayi devrimiNA
8Ara Sınav 1
9Ara SınavNA
101970’li yıllardan itibaren yaşanan neo-liberal dönemde Fordist üretimin yerini post-Fordist üretim biçiminin alması ve bunun yeni kentleşme süreçlerine etkileriNA
11Sanayinin yer seçiminde üretim ve teknolojinin işleviNA
12Ara Sınav 2 - Sanayinin yer seçiminde üretim ve teknolojinin işleviNA
13Sanayileşmede yaşanan evrelerin 20’nci Yüzyıl’da İstanbul’a etkileriNA
1421’inci Yüzyıl Başında İstanbul’un dönüşümüne ilişkin gündemlerin ders konuları kapsamında tartışılmasıNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev15
Sunum/Jüri15
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)22
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok