Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Images of the BodyBSP240134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüRıfat ŞAHİNER
Dersi Veren(ler)Rıfat ŞAHİNER
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBeden ve bedenler arası bir okuma geliştirebilmeyi, farklı disiplinlerin gözünden bedene dair bir kurgu oluşturabilmek.
Dersin İçeriğiBeden algısı ve ona bakış, tarihsel dönemler boyunca farklılaşmakta, sosyal, psikolojik değişimler ve teknolojik yenilikler çeşitli algı düzeylerini beraberinde getirmektedir. Şu anda neredeyiz? Hangi bedenden bahsediyoruz ve onu nasıl algılıyoruz? 21. yüzyıl beden imgelerine dair bir anlayışa varmak için, zaman içinde adım adım inşa edilen çeşitli anlamlar arasında yolculuk etmemiz gerekiyor. Teknolojik bedenler ile sanatsal vizyonların hayal ettiği bedenler arasında nasıl bir fark buluyoruz? Günümüzde teknolojik vizyonların şekillendirdiği beden deneyimi bizi nasıl onu tasavvur etmeye zorluyor? Çağdaş sanatçının yeniden yönlendirdiği ve yeniden tasavvur ettiği beden ile 19. yüzyılda tasavvur ettiği beden arasında ne gibi benzerlikler buluyoruz?
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Berger, John; Ways of Seeing (Penguin Books, 1972).
 • Ed. Brandstetter, Gabriele&Volckers, Hortensia; Remembering the Body (Hatje Cantz Pub., 2000).
 • Ed. Feher, Michel/Naddaff, Ramona&Tazi, Nadia; Fragments for a History of the Human Body (Zone, 1989)
 • Ed. Gordon, Colin; Power / Knowledge: Selected Interviews& Other Writings 1972-1977 by Michel Foucault (Pantheon Books, 1980).
 • Şahiner, Rıfat; Sanatta Postmodern Kırılmalar (Ütopya Yayınları, 2013)
 • Şahiner, Rıfat; Çağdaş Sanatta Temsiliyet Krizi (Ütopya Yayınları, 2015)
 • Ed. Şahiner, Rıfat; Sanatta Post-Nesne ve Post-İnsan (Ütopya Yayınları, 2021)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci, günümüzde performans sanatçısının yeniden kurguladığı bedenle 19.yy’da temsil edilen beden arasındaki farklılıkları irdeleyebilecektir.
 2. Beden ile bedenlerarasılık konusunda literatür taraması yapabilecektir.
 3. Farklı disiplinlerin gözünden bir kurgu oluşturabilme bilgi ve becerilerini kazanabilecektir.
 4. Tarihsel olarak bedenin nasıl kurgulandığını, kültür ve sanatta bedenin nasıl bir temsiliyet üzerinden ele alındığını kavranacaktır.
 5. Bedenin perfomatif bir malzeme olarak olanakları ve güncel sanat içinde bedenin sorunsallaştırılması üzerine çalışmalar ortaya konacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-143345
PÇ-231423
PÇ-344434
PÇ-453554
PÇ-521222
PÇ-634433
PÇ-745445
PÇ-834333
PÇ-954454
PÇ-1031434

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
121. yy’da yeniden kurgulanan, sorgulanan, bozulan/yapılan beden’e genel bir bakış: Foucault’nun iktidar, bilme ve cinsellik ekseninden modernitenin kurgusu olan beden.NA
221. yy’da yeniden kurgulanan, sorgulanan, bozulan/yapılan beden’e genel bir bakış: Berger’in görme biçimleri üzerinden tartışarak kapitalizmin beden algısı.NA
3Tarihsel süreçte beden: Ortaçağ’ın beden / ruh ikileminden sıyrılmış bedenleri ile giderek yemek ve acı’nın kontrolüne dönüşen ilişki nasıl kuruldu? Bedenler ne zaman ve nasıl giydirildi? NA
4Batı dünyasında kartezyen bakış açısıyla beden-zihin ayrımı ve bu süreçte doğu dünyasının bedene yaklaşımı. Aydınlanma süreci içinde oluşturulan dualizm/ikilik karşısında doğuda (uzak asya/ orta doğu) oluşturulan beden algısı. NA
5Farklı kültürlerde oluşturulmuş beden imgeleri ve haritalarıNA
6Bütün canlıları birleştiren bir düzenekten söz edebilir miyiz? NA
7Çin görsel kültürü içinde beden ve yüz’ün ifadesi / kavramsallaştırılması. Beden’in görünmezliği ve qi enerjisi. Çin kültürünün bedene yaklaşımında qi enerjisinin algılanışı ve fiziksel elementlerin yokluğu. NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9VİZENA
10Yeni teknolojiler ve bedenNA
11Yeni teknolojilerin sanatsal bedene etkileriNA
12Yeni teknolojilerin cinsiyet algısında, gerçek ve sanal olanda, beden ve bedensizlik durumunda, doğa ve yapay ortamdaki kurgusu nasıl oluşmaktadır? Haraway; Cyborg Manifesto’sunda kullandığımız teknolojik gereçlerin yeni sosyal ilişkileri de tarif ettiğinden bahseder.NA
13“Ressam dünyaya vücudunu vererek, dünyayı resme dönüştürür.” Merleau-Ponty’nin felsefesinde bedenin yeri.NA
14Felsefede bedenin yeriNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok