Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kültür PolitikalarıSYP336222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüSeza SİNANLAR USLU
Dersi Veren(ler)Seza SİNANLAR USLU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKültürel ve sosyal haklar çerçevesinde dünyada ve Türkiye’de kültür politikalarının gelişimi ve güncel uygulamaların verilmesi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiKültürün Tanımı ve Bileşenleri; Kültür Politikası ve Sosyal Politika İlişkisi; Uluslararası Kültürel Sözleşmeler ve Kültür Edinme Hakkı; UNESCO Konferanslarının İncelenmesi; Ulus Devlet ve Devletçi Kültür Politikaları; İkinci Dünya Savaşı Sonrası Soğuk Savaş Döneminin Kültürel Söylemleri; Kültür Endüstrisi ve 1960’lardaki Sanatsal Ortam; Liberal Kültür Politikaları ve Kültürün Özelleşmesi; Kültürel Politikalarda Sanata Destek Sistemleri; Küresel Kültür Politikaları ve Uluslararası Büyük Organizasyonlar; Kültürel Söylemde Bellek, Aidiyet ve Temsil Sorunu. Katılımcı Kültür Politikası ve Sivil Toplum; Türkiye’deki Kültür Politikalarında Güncel Gelişmeler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Koray, Meryem., Sosyal Politika, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000
 • Topuz, Hıfzı., Dünyada ve Türkiye’de Kültür Politikaları, Adam Yayınevi,
 • Çeçen, Anıl, Kültür ve Politika, Gündoğan Yayınları, Siyaset/Sosyoloji Dizisi96.119, İstanbul, 1996.
 • Tacar, Pulat, UNESCO’nun Ellinci Yılı, Ankara Üniversitesi Yayını, 1998
 • Ed.Zemans, Joyce ve diğerleri, Comparing Cultural Policy, Altamira, London, 1999
 • Tomlinson. John, Kültürel Emperyalizm,Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1991.
 • Bayramoğlu, Sonay, Yönetişim Zihniyeti, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Öndin, Nilüfer, Cumhuriyetin Kültür Politikası ve Sanat 1923-1950, İnsancıl Yayınları, İstanbul, 2003.
 • Koray, Meryem.(Der.), Küreselleşme ve Ulus-Devlet, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 2001
 • Loomba, Ania., (Çev. Mehmet Küçük), Kolonyalizm Postkolonyalizm, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2000
 • King, Anthony., “Çeperlerin Merkeze Dahil Edilmesi”, D.Cogito, Yapı Kredi Yayınları, Sayı 8, İstanbul, 1996
 • Wu, Chin-tao, Kültürün Özelleştirilmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005
 • Artun Ali, Sanat Müzeleri, İletişim Yayınları, Sanat Hayat Dizisi,, İstanbul, 2006
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Kültürel politik bilinç üzerine farkındalık yaratabilmek.
 2. Siyasal ve toplumsal olayların kültür politikalarıyla ilişkisini kurabilmek.
 3. Kültürel politikalar oluşturan örgütleri değerlendirebilmek.
 4. Kültür politikalarının sanat kurumları üzerine etkilerini tahlil edebilmek.
 5. Sanat politikalarını Kültür politikalarının içinden okuyabilmek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-255555
PÇ-322223
PÇ-422222
PÇ-533332
PÇ-644433
PÇ-733333
PÇ-833343
PÇ-944444
PÇ-1055555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kültürün tanımı ve bileşenleri NA
2Kültür Politikası ve sosyal politika ilişkisiNA
3Uluslararası kültürel sözleşmeler ve kültür edinme hakkıNA
4UNESCO konferanslarının incelenmesiNA
5Ulus devlet ve devletçi kültür politikalarıNA
6İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminin kültürel söylemleri/ NA
7Kültür Endüstrisi ve Sanat KurumlarıNA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Liberal kültür politikaları ve kültürün özelleşmesiNA
10Liberal kültür politikaları ve kültürün özelleşmesi NA
11Kültürel politikalarda sanata destek sistemleriNA
12Ara Sınav 2 / Küresel kültür politikaları ve Uluslararası Büyük OrganizasyonlarNA
13Kültürel söylemde Çoğulculuk, sivil toplum ve Katılımcı Kültür PolitikalarıNA
14Türkiye’deki kültür politikalarında son gelişmeler ve Genel DeğerlendirmeNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok