Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sanat Kurumlarının Gelişim SüreciSYP215123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüSeza SİNANLAR USLU
Dersi Veren(ler)Seza SİNANLAR USLU
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıSanat Kurumlarının, kültürel hafıza, himaye sistemleri, ideolojiler, ulus kimlik ve küreselleşme gibi kavramlarla kurduğu ilişkilerin dönemlere özgü örneklerle anlatılması.
Dersin İçeriğiKültürel bellek ve toplama edimi; Sanat bilgisinin toplumsal tarihi ve sanatın gösterildiği mekanlar: Bellek kurumları; Ortaçağ ve Rönesans’ta Sanat Sistemi; Ortaçağ’dan Rönesans’a sanat hamiliği;Rönesans’ta Sanatçının Toplumsal Konumu: Atölye ve Akademiler; Kolonyalizm, yeni sınırlar, yeni koleksiyonlar: Merak Odaları; Endüstri Devrimi, Sanatta Değişimler: Evrensel Sergiler; Burjuvazi ve Fransız Devrimi, Sanatın Patronajının El Değiştirmesi; Koloniyalizm ve İmparatorluk koleksiyonları; Ulusdevletler kendlerini nasıl meşrulaştırıyor? ; Modernlik ve müzeler; Modernizm ve yeni sanat sistemi; Osmanlı’da batılılaşma hareketleri, imparatorluk koleksiyonları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Duncan, Carol., Civilizing Rituals, Routledge, New York, 1995
 • Atagök, Tomur, Rethinking Museology, YTÜ Publication, Istanbul, 1999
 • ECO, Umberto, Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, (Çev. Kemal Atakay), Can Yayınları, İstanbul, 1996.
 • GUILBAUT, Serge, New York Modern Sanat Düşüncesini Nasıl Çaldı? Soyut Dışavurumculuk, Özgürlük ve Soğuk Savaş, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2009.
 • SAUNDERS, Frances Stonor, Parayı Verdi Düdüğü Çaldı, (Çev.) Ülker İnce, İmge Yayınevi, İstanbul, 2016.
 • BURKE Peter, Avrupa’da Rönesans: Merkez ve Çeperler, Literatür Yayınları, İstanbul, 2003.
 • ARTUN, Ali.Sanat Müzeleri: Müze ve Modernlik, İletişim Yayınları, 2006, İstanbul.
 • SHINER,Larry, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, (Çev. İsmail Türkmen), Ayrıntı Yay., İstanbul, 2004.
 • ASSMAN, Jan , Kültürel Bellek (Çev. Ayşe Tekin) Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2015
 • SHOW, M.K. Wendy, Osmanlı Müzeciliği: Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleştirilmesi, İletişim Yayınları, 1. baskı - Kasım 2004, İstanbul.
 • SCHUBERT, Karsten, Küratörün Yumurtası: Müze Kavramının Fransız İhtilalinden Günümüze Kadar Olan Evrimi, (Çev. Rana Smith ), İstanbul Sanat Müzesi Vakfı Yayını, 2004.
 • ANDERSON, Benedict, Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, (Çev: İskender Savaşır), Metis Yayınları, İstanbul, 1993.
 • O’DOHERTY, Brain, Beyaz Küpün İçinde, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2010.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Sanat kurumlarını içinde bulunduğu döneme göre analiz edebilmek.
 2. Sunum politikalarında sanat bilgisinin yerini takip edebilmek.
 3. Sanat kurumlarının ideolojilerle yakın ilişkisini takip edebilmek.
 4. Sanat kurumlarının yazılı olmayan kültür politikaları içindeki kullanılışını algılayabilmek.
 5. Erken dönemlerden Günümüze kadar sanat kurumlarının oluşumunu örneklerle tanıyabilmek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-154555
PÇ-255555
PÇ-332222
PÇ-432222
PÇ-533322
PÇ-644424
PÇ-721222
PÇ-821222
PÇ-944444
PÇ-1054444

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Rönesans’a Kadar Sanat Ortamı ve Dini KurumlarNA
2Doğuda Dinin ve Saltanatın Elinde Sanat NA
3Siyasi İktidar Odağı Olarak Kilisenin Kültür, Felsefe, Sanattaki Yansımaları NA
4Ortaçağda esnaf loncalarıNA
5Burjuvazinin Doğuşu. Teknik Gelişmeler, Coğrafi Keşifler ve Sömürgecilik NA
6Rönesans: Kilise ve Sanat NA
7Burjuvazi ve Fransız Devrimi, Sanatın Patronajının El DeğiştirmesiNA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İmparatorluktan Ulus-Devlete, Ulus Kimliği, Kamu Koleksiyonlarına Doğru Geçiş SorunlarıNA
10İlk Müzeler, Kamusal Deneyimler NA
11Endüstri Devrimi, Toplumsal Tabakalaşma Sorunları, Sanatta DeğişimlerNA
12Ara Sınav 2 / Tanzimat Dönemi ve Batılılaşma Hareketleri NA
13Osmanlı İmparatorluğu’nda Ulus-Devlet Çalışmaları ve İmparatorluk koleksiyonları NA
14Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası FuarlarNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok