Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Göstergebilime GirişMTF239224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüSunduz Kasar
Dersi Veren(ler)Sunduz Kasar
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencileri göstergeler bilimiyle tanıştırmak ve çeşitli uygulama alanlarıyla ilgili temel bilgileri edinmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği20. yüzyılda büyük bir hızla gelişmiş olan göstergebilimin temel kavram ve ilkeleri ve çeşitli uygulama alanları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Öztürk Kasar Sündüz,« Un chef-d’œuvre très connu: Le chef-d’œuvre inconnu de Balzac. Commentaires d’une traduction à l’autre laissant des traces », Les traces du traducteur, Vol. 1, Issue 1, 2009, 187-211.
 • Öztürk Kasar Sündüz,« Sens et intentionnalité en traduction », Synergies , Vol. 1, Issue 2, 2009. 187-195.
 • Öztürk Kasar Sündüz,« Pour une semiotique de la traduction », La Traduction et ses metiers, Vol. 1, Issue 12, 2009, 163-175.
 • Öztürk Kasar Sündüz,«Les pseudo-traductions de Nihal Yeğinobalı: auctorialité féminine et émancipation», Femmes ecrivains à la croisee des langues, 1700-2000, Vol. 1, Issue 1, 2009, 187-197.
 • Öztürk Kasar Sündüz, “Trois notions-clés pour une approche sémiotique de la traduction: Discours, Sens et Signification dans Mon nom est Rouge d’Orhan Pamuk”, D une langue a l autre, Vol. 1, Issue 1, 2005, 47-70.
 • Öztürk Kasar Sündüz,« Contribution sémiotique à la quête du sens en traduction littéraire », Le sens en traduction, Vol. 1, Issue 10, 2006, 225-233.
 • Öztürk Kasar Sündüz, « Apport des études sémio-axiologiques à la pédagogie de la traduction-interprétation », La Evaluacion de la Calidad en Interpretacion : Docencia y Profesion, Vol. 1, Issue 38, 2003, 121-132.
 • Barthes Roland, “La mort de l’auteur”, Le bruissement de la langue, Paris, Seuil, coll. Points - Essais, 1984, 63-69.
 • Jean-Marie Floch, “Introduction. Quelques concepts fondamentaux en sémiotique générale”, in Questions de sémiotique, Anne Hénault (dir.), Paris, PUF, 2002, 103-119.
 • Hénault Anne, “Introduction”, in Questions de sémiotique, Anne Hénault (dir.), Paris, PUF, 2002, 587-591.
 • Nicole Everaert-Desmedt, Sémiotique du récit, Cabay, Louvain-La-Neuve, 1984.
 • Coquet Jean-Claude et alii., Sémiotique: L’Ecole de Paris, Paris, Hachette, 1982.
 • Courtés Joseph, Introduction à la sémiotique narrative et discursive, Paris, Hachette, 1976.
 • Hénault Anne, Histoire de la sémiotique, Paris, PUF, coll. que sais-je?, 1992.
 • Ayşe Eziler Kıran, “Çağdaş Bir Düşünme Biçimi Olarak Göstergebilim
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler göstergeleri tanıma, okuma ve yorumlama becerisi kazanacak.
 2. Öğrenciler çağdaş göstergebilim kuramlarını tanıyacak.
 3. Öğrenciler göstergebilimin temel kavramlarını edinecek.
 4. Öğrenciler göstergebilimin çeşitli uygulama alanlarını tanıyacak.
 5. Öğrenciler gösterge kuramlarıyla çeviri etkinliği arasında bağ kurabilecek.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Göstergebilimin tarihçesi, ilk uygulama alanları, dil göstergebiliminin doğuşu ve öncüleri (Ferdinand de Saussure ve Charles Sanders Peirce); bir gösterge dizgesi olarak dil ve gösterge kavramı.Kaynak Kitap
2Kıta göstergebiliminin ikinci kuşak esinleyicileri (Emile Benveniste, Louis Hjelmslev ve Vladimir Propp)Kaynak Kitap
3Avrupa göstergebiliminin kuruluşu: Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Jean-Claude Coquet ve Paris Göstergebilim OkuluKaynak Kitap
4Göstergebilimin temel kavramları IKaynak Kitap
5Göstergebilimin temel kavramları IIKaynak Kitap
6Göstergebilimin temel kavramları IIIKaynak Kitap
7Göstergebilimin temel kavramları IVKaynak Kitap
8Ara Sınav 1
9Örnek metin üzerinde göstergebilimsel çözümleme IIKaynak Kitap
10Örnek metin üzerinde göstergebilimsel çözümleme IIIKaynak Kitap
11Örnek metin üzerinde göstergebilimsel çözümleme IVKaynak Kitap
12Örnek metin üzerinde göstergebilimsel çözümleme VKaynak Kitap
13Örnek metin üzerinde göstergebilimsel çözümleme VIKaynak Kitap
14Örnek metin üzerinde göstergebilimsel çözümleme VIIKaynak Kitap
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)21
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok