Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mia TasarımıSBP520637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüHüseyin Cengiz
Dersi Veren(ler)Hüseyin Cengiz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMerkezi İş Alanları özellikle küresel şehirlerde kentin prestij alanlarını oluşturmakta, kentler birbirleri ile merkezi iş alanları ile yarışmaktadır. Bu derste dünyadaki küresel metropollerin merkezi iş alanlarının mekansal oluşumu, işlevsel yapıları strateji ve eylem planları, tasarım ilkeleri, uzmanlaşma, peyzaj tasarımı, ulaşım sistemi planlama ve tasarım sorunları ve çözümleri, örnek olarak seçilen metropoller üzerinden irdelenmesi,tartışılması ve bu konuda MİA tasarımına katkı sağlayacak bilgi biriktirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiMerkez Kavramı, merkezleşme olgusu / Aglomeratif yerleşim merkezleri ile yerleşme içi merkezler arasındaki farklar / Kuramsal görüşler: Christaller'in kuramı ve diğerleri/ Merkezler hiyerarşisi, tek merkezli ve çok merkezli yerleşmeler / MİA, merkezlerin büyüklüğü ve organizasyonu / Merkezler içindeki çeşitli yoğunluklar, yoğunluk ve iş alanları ilişkileri / Konsantrasyon ve desantralizasyon durumları ve kriterleri / Tarihi kesim ve MİA ilişkileri / Merkez fonksiyonlarının işlerliği için gerekli merkez düzenleme ilkeleri / Ulaşım ve MİA ile entegre çözüm örnekleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Cengiz , H., (1995) İstanbul ‘un Çağdaş Metropoliten Kent Merkezi Oluşumu, Büyükdere Caddesi Aksı ,İstanbul, YTÜ yayın no:MF-ŞBP 95.072
  • Seıdensticker , W.,( 1967 ) Die City im Umbau , Vulkan – Verlag Dr.W.Classen – Essen ,Germany
  • Mausbach,H., ( 1972 ) ,Einführung in die Stadtebauliche Planung ,Werner-Verlag GmbH-Düsseldorf
  • Newman, P.,Thornley,A.,( 2005 ),Planning World Cities, planning Environment,Cities ,Palgrave Macmillan,ISBN 0-333-71703-1 hardback ,Hampshire RG21 6XS ,England
  • Küresel Metropollerle ilgili çeşitli yayınlar:(Londra,Paris,Newyork,İstanbul,Tokyo Singapur,Bejing v.b )
  • Wiley,J.& Sons ( 2006 ),Planning And Urban Design Standarts,American Planning Association,U:S.A.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler dünyadaki küresel metropollerin merkezi iş alanlarının mekansal oluşumu hakkında bilgi edinecektir
  2. Öğrenciler MİA'nın işlevsel yapıları, strateji ve eylem planları , tasarım ilkeleri, uzmanlaşma, peyzaj tasarımı, ulaşım sistemi planlama ve tasarım sorunları ve çözümleri ile ilgili yüksek lisans düzeyinde bilgilenecektir
  3. Öğrenciler örnek olarak seçilen metropolleri MİA'ı üzerinden irdeleme becerisi kazanacaktır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımıNA
2Merkez Kavramı,merkezleşme olgusu / Aglomeratif yerleşim merkezleri ile yerleşme içi merkezler arasındaki farklarNA
3Kuramsal görüşler N: Christaller kuramı ve diğerleriNA
4 Merkezler hiyerarşisi ,tek merkezli ve çok merkezli yerleşmeler / MİA ,merkezlerin büyüklüğü ve organizasyonuNA
5Merkezler içindeki çeşitli yoğunluklar,yoğunluk ve iş alanları ilişkileriNA
6Konsantrasyon ve desantralizasyon durumları ve kriterleriNA
7Tarihi kesim ve MİA ilişkileriNA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ulaşım ve MİA ile entegre çözüm örnekleri.Örnek inceleme
10Ulaşım ve MİA ile entegre çözüm örnekleri.Örnek inceleme
11Dönem ödevi sunumları ve Tartışma /Term paper presentations and discussionsÖrnek inceleme
12Dönem ödevi sunumları ve Tartışma /Term paper presentations and discussionsÖrnek inceleme
13Dönem ödevi sunumları ve Tartışma /Term paper presentations and discussionsÖrnek inceleme
14Dönem ödevi sunumları ve Tartışma /Term paper presentations and discussionsÖrnek inceleme
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri250
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması156
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer230
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)131
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok