Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Coğrafya ve Kent MorfolojisiSBP495024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüBora Yerliyurt
Dersi Veren(ler)Zekiye Yenen
Asistan(lar)ıEsin Özlem Aktuğlu Aktan
Dersin AmacıCoğrafi faktörlerin kentlerin gelişim sürecindeki mekansal organizasyonlara ve kent dokusuna etkilerini anlatmak. Kentler ve farklı coğrafyalar arasındaki ilişkileri irdelemek.
Dersin İçeriğiCoğrafya , kent coğrafyası, kent biçimine etkiyen coğrafi faktörler-topografik faktörlerin etkisi / su ögelerinin etkisi / iklim koşullarının etkisi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Aru, K.A., (1998), Türk Kenti, Yapı Endüsti Merkezi Yayınları, İstanbul.
  • Aktüre, S., (1978), 19.yy. sonunda Anadolu Kenti Mekansal Yapı Çözümlemesi, İTÜ Mim. Fak.,İstanbul
  • Bayhan, İ., (1968), Şehir Planlaması, İskender matbaası, İstanbul
  • Özgüç, N., (1984), Turizm Coğrafyası, İst.Üniv.Edebiyat Fakültesi Yayını.
  • Tümertekin, E., (1994), Beşerî Coğrafya, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Yayını.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrencinin araştırma yapma ve elde edilen bilgiler kullanılarak farklı durumlar ile ilgili yorum yapabilme becerisi kazanması
  2. Öğrencinin kentlerin yerseçimlerini coğrafi faktörler bağlamında okuyabilme becerisi kazanması.
  3. Öğrencinin kentlerin gelişim süreçlerinin coğrafi faktörler bağlamında okuyabilme becerisi kazanması.
  4. Öğrencinin coğrafi faktörlerin kent dokusuna etkisini anlayabilme becerisi kazanması
  5. Öğrencinin farklı kent dokularının oluşumunu kıyaslama becerisi kazanması.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin kapsamı, amacı ve programıİlgili okumalar
2Coğrafya nedir? / Coğrafya kent ilişkisi / Coğrafya – kent dokusu ilişkisiİlgili okumalar
3Kentsel gelişimi etkileyen coğrafi faktörler?İlgili okumalar
4Topografya - kent ve doku ilişkisi / örneklerİlgili okumalar
5Su öğesi - kent ve doku ilişkisi / örneklerİlgili okumalar
6İklim öğesi – kent ve doku ilişkisi / örneklerİlgili okumalar
7Farklı kent örnekleri üzerinde coğrafya ve doku ilişkilerinin irdelenmesiİlgili okumalar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Farklı kent örnekleri üzerinde coğrafya ve doku ilişkilerinin irdelenmesi İlgili okumalar
10Farklı kent örnekleri üzerinde coğrafya ve doku ilişkilerinin irdelenmesi İlgili okumalar
11Seminer çalışmalarının sunulması ve tartışmaİlgili okumalar
12Seminer çalışmalarının sunulmasıİlgili okumalar
13Seminer çalışmalarının sunulmasıİlgili okumalar
14Seminer çalışmalarının sunulmasıİlgili okumalar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev125
Sunum/Jüri15
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj00
Ödev116
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer18
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok