Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Taşınmaz Hukuku ve Kadastro HRT357135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Harita Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüVOLKAN ÇAĞDAŞ
Dersi Veren(ler)VOLKAN ÇAĞDAŞ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTaşınmaz mülkiyetinin konusu, içeriği, kapsamı, türleri ve edinimi, tapu sicili ve kadastronun amacı, işlevleri ve kapsam tanımlanması, ilk tesis kadastrosu, kadastronun yenilenmesi ve güncellenmesi iş süreçleri tanımlanması ve Türkiye’deki kadastral sistemin organizasyonu amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiTaşınmaz; Mülkiyet hakları; Sınırlı ayni haklar; Tapu sicili; Tapu planları; Kadastro; Kadastronun yenilenmesi; Orman kadastrosu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Esmer G. 1998. Mevzuatımızda Gayrimenkul Hukuku ve Tapu Sicili. Tapu Kadastro Vakfı Yayınları, Ankara.
  • Erkan, H., 1989. Kadastro Bilgisi, HKMO Yayını, Ankara.
  • Tüdeş, T., Bıyık, C., 1994. Kadastro Bilgisi, KTÜ Basımevi, Trabzon.
  • Yeşil, M., 1995. Tapu İşlemleri Uygulaması ve Mevzuatı, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Taşınmaz mülkiyetine ilişkin temel hukuki terimleri tanımlar (PÇ-1.2).
  2. Temel kadastral terimleri tanımlar (PÇ-1.2).
  3. Tesis kadastrosu işlem sürecini bilir (PÇ-1.2).
  4. Kadastro haritalarının yenilenmesi işlem sürecini bilir (PÇ-1.2).
  5. Tapu kütüğü kayıtlarını analiz eder (PÇ-11.2)
  6. Kadastroda değişiklik işlemleri iş süreçlerini bilir (PÇ-1.2).

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders içeriği, ders hedefleri ve değerlendirme ölçütleri NA
2Medeni Hukuka giriş: Eşya Hukuku; Kişiler Hukuku; Miras Hukukuna ilişkin temel kavramlar NA
3Mülkiyet hakları: Konusu, içeriği, kapsamı, türleri, edinimi NA
4Mülkiyet hakları: Konusu, içeriği, kapsamı, türleri, edinimi NA
5Mülkiyet hakları: Konusu, içeriği, kapsamı, türleri, edinimi NA
6Tapu siciline girişNA
7Kadastroya girişNA
8Ara Sınav 1
9İlk tesis kadastrosu işlemleriNA
10İlk tesis kadastrosu işlemleriNA
11Güncelleme işlemleri: Sınır, nitelik ve tasarrufa ilişkin değişiklik işlemleriNA
12Kadastro hataların düzeltilmesi, yenileme ve sayısallaştırma işlemleri /Ara sınav 2NA
13Orman kadastrosu ve Kadastral sistemin organizasyonu: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapısı, Lisanslı Harita ve Kadastro Büroları, tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılan işlemler, TAKBİSNA
14Tapu planları: Kadastro planları, talebe bağlı işlemler sonucu üretilen harita ve planlar, kamu kurumlarınca ve mahkemelerce üretilen harita ve planlar NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)220
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok