Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kimyada İstatistik YöntemlerKIM258235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Kimya Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüÖzlem AKSU DÖNMEZ
Dersi Veren(ler)Özlem AKSU DÖNMEZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders deneyleri tasarlamada,yürütmede ve istatistiksel metotları kullanarak sonuçlardan mümkün olan en fazla bilgiyi elde etmede kimyacılara yardımcı olacaktır
Dersin İçeriğiHata Tipleri. Tekrarlanan ölçümlerin istatistiği. Anlam testleri. Ölçümlerin kalitesi. Kalibrasyon Metotları: regresyon ve korelasyon. Deneysel tasarım ve optimizasyon.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • J.N.Miller, J.C.Miller,Analitik Kimyacılar Kimyacılar için İstatistik ve Kemometri , Çeviri: Ahmet Uyanık, 6. Baskı, Pegem,2012.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler istaistiksel metodları öğreneceklerdir.
  2. Öğrenciler istatistiksel metodları deneysel verilere uygulayacaklardır.
  3. Öğrenciler deney sonuçlarını doğru ve güvenilir bir şekilde sunmayı öğreneceklerdir.
  4. Öğrenciler deneysel tasarım hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  5. Öğrenciler, sonuçlardan en fazla bilgiyi elde edebilmek için metotları optimize edeceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-245545
PÇ-3-----
PÇ-454555
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-754545
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hata tipleriDers Kitabı(Bö.1)
2Ortalama ve standart sapma. Tekrarlanan ölçümlerin dağılımı. Log-normal dağılım. Ortalamanın örnekleme dağılımı. Ders Kitabı(Bö 2)
3Ortalamanın güven limitleri. Sonuçların sunulması. Güven limitlerinin diğer kullanımları. Rasgele ve sistematik hataların yayılımı.Ders Kitabı(Bö. 2)
4Deneysel ortalamanın bilinen bir değer ile karşılaştırılması. İki deneysel ortalamanın karşılaştırılması. Eşleşmiş t-testi.Tek-taraflı ve iki-taraflı testler. F-testiDers Kitabı(Bö. 3)
5Atılacak veriler. Varyans analizi. Ki-kare testi. Dağılımın normalliğinin testi. Ders Kitabı(Bö. 3)
6Örnekleme. Varyansların ANOVA ile ayrılması ve tahmini.Ders Kitabı(Bö.4)
7 Ortalama ve aralıklar için Shewhart grafikleri. Yöntem performans çalışmaları. Ders Kitabı(Bö.4)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Enstrümental analizde kalibrasyon grafikleri. Korelasyon katsayısı. Regresyon doğrusu. Ders Kitabı
10Regresyon doğrusunun eğimi ve kesim noktasındaki hatalar Konsantrasyon ve rasgele hatasının bulunması. Teşhis ve tayin limitleri Ders Kitabı(Bö.5)
11Standart katma metodu. Analitik metotların karşılaştırılması için regresyon doğrularının kullanılması. Ders Kitabı(Bö.5)
12Ağırlıklı regresyon doğruları. İki doğrunun kesişimi. Ders Kitabı(Bö.6)
13Faktöriyel tasarım ve optimizasyon, iki yönlü ANOVA .Ders Kitabı(Bö.6-7)
14Deneysel tasarım uygulamalarıDers Kitabı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev126
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)121
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)121
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok