Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kaynak Analizi 2SBP550837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Peyzaj Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş Şekli
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüMustafa Var
Dersi Veren(ler)Semra Atabay, Doruk Özügül
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıFiziki Planlamada doğal kaynak analizi tekniklerinin öğrenimi
Dersin İçeriğiDoğal Alanlarda kaynak araştırma yöntemleri, doğal kaynak surveyi, analizi ile elde edilen niteliksel ve niceliksel verilerin 1/5000-1/1000 ölçekli haritalara aktarım teknikleri, kaynak analizine ilişkin rapor hazırlama teknikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Köseoğlu M;" Peyzaj Ekolojisine Giriş" EÜ Yayın No:428 Ofset Basımevi Bornova 1983
  • Atabay,S.,Kaynak Analizi derslerine özgü hazırlanan ders notları
  • Atabay,S.Peyzaj Planlama Ders kitabı YTÜ yayını ŞP.372.18.89, İstanbul 1989-1994
  • Kozlowski H; Thereshold Analyses"
  • Timothy O'Riordan; Environmental Science for Environmental Managment Pearson Education ltd.Edingburgh
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler doğal çevre analizi sistematiği tekniklerini öğrenecektir
  2. Öğrenciler muhtelif büyüklükteki havzalarda eko sistem ağlarını tespit tekniği öğrenecektir
  3. Öğrenciler Biotop-Habitat ağlarına özgü raporlama tekniği öğrenecektir
  4. Öğrenciler kaynakların analizine yönelik temel verileri , araçları tanıyabilme ve Kaynakların sürdürülebilir kullanımını öğrenecektir.
  5. Öğrenciler elde edilen verilere özgü raporlama tekniği öğrenecektir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımıNA
2Ekolojik sistemin analiz yöntemleriİlgili okumalar
3Ekolojik sistemin analiz yöntemleriİlgili okumalar
4Örnek Alanın doğal yapı analizi- sörvey çalışmasıİlgili okumalar
5Örnek Alanın doğal yapı analizi- sörvey çalışmasıİlgili okumalar
6Yerel alan bağlamında ekolojik özelliklerin analiziİlgili okumalar
7Yerel alan bağlamında ekolojik özelliklerin analiziİlgili okumalar
8Ara Sınav 1
9Ulusal ve uluslararası doğal kaynak kriterleri ve uluslararası sözleşme kriterleri ile analiz ve değerlendirmelerİlgili okumalar
10Vize sınavıNA
11Doğal eşik analizi-ekolojik bölgelemeİlgili okumalar
12Ekolojik bölgelemenin haritalara aktarma teknikleriİlgili okumalar
13Analitik sürece ilişkin rapor düzenlemeİlgili okumalar
14Analitik sürece ilişkin rapor düzenlemeİlgili okumalar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev410
Sunum/Jüri230
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar110
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer255
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok