Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kapsamlı Afet YönetimiSBP510937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılNot set
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüBetül Şengezer
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı, günümüzde giderek artan deprem afet etkilerini minimize etmeye yönelik önlemlerin kurumsal ve teknik boyutta ülke örnekleri üzerinden tartışılmasıdır.
Dersin İçeriğiAfet kavramı, türleri, risk kavramı, riski tanımlama yöntemleri konusunda kavramsal ve yöntemsel bilgilendirme yapılarak, deprem afetlerin önlenmesinde planlamanın rolü ve mevcut risklerin azaltılmasında uygulanan yöntemler tartışılacaktır. Afet yönetimin kapsamı üzerinde durularak, çeşitli ülke sistemleri ile ülkemizin hukuki altyapısı değerlendirilecektir. Bu bağlamda planlama sistemi irdelenecek, sorunların çözümüne odaklanan kentsel eylem planlama süreçleri ile afet etkilerini minimize edecek planlama sistemleri irdelenerek ve tartışılacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1. Şengezer, B. Kansu, H.(2001);Kapsamlı Afet Yönetimi, YTÜ, Mim Fak Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Üniversite Yayın No:YTÜ.MF.YK-01.0627, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, 2001, İstanbul
  • 2. Şengezer, B (1999);13.Mart.1992 Erzincan Depremi Hasar Analizi ve Türkiye’de Deprem Sorunu, YTÜ, Mim Fak Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Üniversite Yayın No:YTÜ.MF.YK-99.0496, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, 1999, İstanbul.
  • 3. Şengezer, B., Kansu, H (1999);Afet Zararlarını Azaltmak Amacına Yönelik Olarak İmar Mevzuatının İncelenmesi ve Kurumsal Yapının Düzeltilmesine İlişkin Bir Model Önerisi, Üniversite Yayın No:YTÜ.MF.YK-99.0494, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, 1999, İstanbul
  • Natıonal Research Councıl of the Natıonal Academıes (2006) Facing Hazards and Disasters: Understanding Human Dimensions http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=11671#orgs
  • National Information Centre of Earthquake Engineering, IAEE manual, general concepts of earthquake resistant design
  • Raymond J. Burby, Timothy Beatley, Philip R. Berke, Robert E. Deyle, Steven P. French, David R. Godschalk, Edward J. Kaiser, Jack D. Kartez, Peter J. May, Robert Olshansky, Robert G. Paterson & Rutherford H. Platt (1999); Unleashing the Power of Planning to Create Disaster-Resistant Communities, Journal of the American Planning Association, Volume 65, Issue 3, 1999
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler afetler hakkında teknik bilgi sahibi olacaktır
  2. Öğrenciler afetleri önlemede kurumsal yapılanmanın önemi hakkında farkındalık yaratma sistemlerini yorumlayarak, afeti önleyici kurumsal sistemleri kurma kapasitesi geliştirme becerisi kazanacaktır
  3. Öğrenciler planlamada afet önlemleri hakkında donanım sağlama bilgisi kazanacaktır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Afet kavramı ve afetler hakkında genel bilgi, Dünyada ve Türkiye’de afetler ve ekonomik etkileriVerilen/verilecek kaynaklardan ilgili konunun okunarak, tartışmaya hazır olarak derse gelinmesi
2Afet Yönetimine Genel GirişAraştırma konusu seçimi
3Afet Yönetim İlkeleriVerilen/verilecek kaynaklardan ilgili konunun okunarak, tartışmaya hazır olarak derse gelinmesi
4Türkiye’de afet sonrası yaşanan sorunlar ve nedenleriVerilen/verilecek kaynaklardan ilgili konunun okunarak, tartışmaya hazır olarak derse gelinmesi
5Japonya’da afet yönetimi ve ilgili yasal düzenlemelerVerilen/verilecek kaynaklardan ilgili konunun okunarak, tartışmaya hazır olarak derse gelinmesi
6ABD’de Afet Yönetimi ve ilgili yasal düzenlemelerVerilen/verilecek kaynaklardan ilgili konunun okunarak, tartışmaya hazır olarak derse gelinmesi
7Filinler ve Kolombiya’da Afet YönetimiVerilen/verilecek kaynaklardan ilgili konunun okunarak, tartışmaya hazır olarak derse gelinmesi
8Ara Sınav 1
9Sismik Risk, Hasar Görebilirlik ve Sismik Tehlike kavramlarıVerilen/verilecek kaynaklardan ilgili konunun okunarak, tartışmaya hazır olarak derse gelinmesi
10Afet SenaryolarıVerilen/verilecek kaynaklardan ilgili konunun okunarak, tartışmaya hazır olarak derse gelinmesi
11Planlamada afetin etkisini azaltıcı ilkeler ve tedbirlerVerilen/verilecek kaynaklardan ilgili konunun okunarak, tartışmaya hazır olarak derse gelinmesi
12Mimari düzeyde afetin etkisini azaltıcı ilkeler ve tedbirlerVerilen/verilecek kaynaklardan ilgili konunun okunarak, tartışmaya hazır olarak derse gelinmesi
13Planlamada Dönüşüm ProjeleriVerilen/verilecek kaynaklardan ilgili konunun okunarak, tartışmaya hazır olarak derse gelinmesi
14VizeVerilen/verilecek kaynaklardan ilgili konunun okunarak, tartışmaya hazır olarak derse gelinmesi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması158
Derse Özgü Staj
Ödev215
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer210
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok