Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kentsel Ulaşım Alanları Planlaması ve Tasarımı SBP540337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Akıllı Ulaşım Sistemleri Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Uygulamalı Kent Bilimi ve Kentsel İnovasyon Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüCenk Hamamcioğlu
Dersi Veren(ler)Zekiye Yenen
Asistan(lar)ıCenk Hamamcioğlu
Dersin AmacıMekan organizasyonunda arazi kullanış deseni, yerin kentsel rantını doğuran, etkileyen ulaşım planlaması ve kentsel tasarım ölçeğinde ihmal edilmiştir, bu nedenle fizik mekanda söz sahibi olanlara ulaşım alanları ile ilgili kentsel tasarım konularının tanıtılması ve çözüm seçeneklerinin aktarılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriğiMakro ölçekli ulaşım planlamasından kentsel tasarımdaki yaya mekanlarının düzenlenmesine kadar farklı ölçeklerde ulaşım kavramı / Ülke planlamasından kentsel tasarıma kadarki planlama hiyerarşisinde ulaşım planlaması / Farklı alt ulaşım sistemleri ve kent mekanına etkileri / Kent mekanına ve dokusuna uygun otomobil ve bisiklet için kapalı-yarı kapalı-açık foksiyonel park alanları, durak, iskele ve yayayolu (yaya arteri, yürüyüş yolu, kaldırım) boyutlandırılması, tasarımı ve yerseçim kriterleri / Kentsel mekanın kullanım özellikleri ile ulaşım ilişkisi, bu ilişkinin iki ve üçüncü boyuta etkileri, ulaşım arterlerinin enkesitlerinin tasarımı, boyutlandırılması, malzeme kullanımı / Kentsel dokuya uygun ve insanı rahatsız etmeden algılanabilecek yaya-taşıt trafik yönlendiricileri, trafik izleri, tabela-levhaların vd. düzenlenme ilkeleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Banister, D., ed., (1995) Transport and Urban Development, E
 • Beesley, M.,E., Kemp, M.A., (1987) Urban Transportation, Handbook of Regional and Urban Economics, v:2, E.S., Mills, ed., Elsevier Science Publishers, Amsterdam, pp.1023-1052.
 • Bertolini, L., Spit, T., (1998) Cities on Rails, Routledge, New York.
 • Bishop, K, R. (1990) Designing Urban Corridors, American Planning Assoc., Chicago
 • Blunden, W.R., (1971) The Land-Use / Transport System, Pergamon Press Ltd., Headington Hill Hall, Oxford, Great Britain.
 • Cervero, R., (1998) The Transit Metropolis; A Global Inquary, Island Press, Washington D.C., U.S.A.
 • Dick H., Rimmer, P.J., (2003) Cities, Transport and Communications, Palgrave Mcmillan, New York.
 • Dickey, J.W., (1983) Metropolitan Transportation Planning, 2nd ed., Taylor and Francis, U.S.A.
 • Edwards, J.D., ed. (1992) Transportation Planning Handbook, Prentice Hall, New Jersey, U.S.A.
 • Erpi, F. (1980) A Handbook on Urban Traffic Planning, ODTÜ, Ankara
 • Gilingwater, D., ed., (2005) Transportation Planning and Technology, v:28, n:3, Loughborough University, UK.
 • Gomez-Ibanez, J., Tye, W.B., Winston, C., ed., (1999) Essays in Transportation Economics and Policy; A Handbook in Honor of John R. Meyer, Brookings Institution Press, Washington D.C., U.S.A.
 • Goodman, D., Chant, C., (1999) European Cities and Technology, The Open University, Milton Keynes, London.
 • Gülgeç, İ., (1998) Ulaşım Planlaması, Özsan Matbaacılık, Ankara.
 • Gür, G. (2003) Trafik Tasarımı, İYTE, Mimarlık Fakültesi, İzmir.
 • Hamamcıoğlu, C., ‘Ulaşım Ağının Kentsel Hizmet Alanlarının Yerseçimine Etkileri, Tarihi Yarımada Örneği’, doktora tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama Programı, 2009.
 • Hoyle, B.S., Pinder, D.A. ED. (1992) European Port Cities in Transition, Halsted Press, New York.
 • Keskin, A., (1975) Ulaşım ve Şehirsel Yerleşme İlişkileri Üzerine Bir Araştırma, İTÜ Mimarlık Fakültesi Basım Merkezi, İstanbul.
 • Mitchell, R.B., Rapkin, C., (1974) Urban Traffic; A Function of Land Use, Greenwood Press.
 • Nagurney, A. (2000) Sustainable Transportation Networks, Edward Elgar Publisher, Cheltenham, U.K.
 • Owen, W. (1972) The Accessible City, The Brookings Inst., Washington, D.C.
 • Owen, W. (1976) Transportation for Cities; The Role of Federal Policy, The Brookings Institution, Washington, D.C. U.S.A.
 • Pushkarev, B.S., Zupan, J.M. (1977) Public Transportation and Land Use Policy, Indiana Universtiy Pres, London.
 • Pushkarev, B. (1978) Urban Space for Pedestrians, MIT Press, New York.
 • Richards, B. (1990) Transport In Cities, Architecture, Design and Technology Press, London
 • Roberts, G.K., Steadman P., (1999) American Cities and Technology, The Open University, Milton Keynes, London.
 • Steiner, F.R., Butler, K. (2007) Planning and Urban Design Standards, American Planning Association, John Wiley
 • Stover, V.G., Koepke, F.J. (1998) Transportation and Land Development, Prentice Hall, New Jersey, U.S.A.
 • Stough, R.R. (2001) Intelligent Transport Systems, Edward Elger Publish, U.K.
 • Thomas, I., (2002) Transportation Networks and the Optimal Location of Human Activities, U.S.A.
 • Tunç, A., (2003) Havaalanı Mühendisliği ve Uygulamaları, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Tunç, A., (2003) Trafik Mühendisliği ve Uygulamaları, Asil Yayın, Ankara.
 • Vuchic, V. R. (1981) Urban Public Transportation Systems, Prentice-Hall, INC. Englewood Cliffs, New Jersey, U.S.A
 • A World Bank Urban Transport Strategy Review, (2002) Cities on the Move, The World Bank Washington D.C., U.S.A.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler ulaşım alanlarının planlanması konusunda bilgi ve beceri kazanacaktır
 2. Öğrenciler ulaşım alanlarında tasarım konusunda bilgi ve beceri kazanacaktır
 3. Öğrenciler ulaşımda insan faktörü konusunda bilgi sahibi olacaktır
 4. Sürdürülebilir yerleşme ilkesi çerçevesinde, makro ölçekli kentsel ulaşım planlamasından kentsel tasarımdaki yaya mekânlarının düzenlenmesine kadar ‘ulaşım’ın farklı ölçeklerde kavranması
 5. Ülke planlamasından kentsel tasarıma kadar planlama hiyerarşisinde (enerji sakınımı, erişilebilirlik / engelsiz yerleşmeler, çevre ve kentsel mekân kalitesi dikkate alınarak) sürdürülebilir ve akıllı ulaşım planlaması kavramlarının anlaşılması.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı. Ulaşım, ulaşım alanları, kentsel tasarım kavramları Ulaşım Planlamasının gerekliliği kavram araştırması
2Planlama hiyerarşisinde ulaşım planlamasının yeri, ulaşım alanlarının planlanmasında ilkeler, arazi kullanıma etkileri ve ulaşım-donatı ilişkisiyerleşme konumu - ulaşım türleri ilişkisi
3Tarihsel süreç içinde kentsel ulaşım sistemlerinin gelişimi, ulaşım türleri ve ulaşım planlamasıkentleşme – ulaşım ilişkisi
4Kentin kıyıya büyümesi sürecinde iskele ve liman yapıları, yolcu ve yük limanları, liman arkası tesisleriseminer konusu önerisi
5Demiryolunun kente gelmesi, kent planlamasında ortaya çıkardığı gereksinimler, kentiçi raylı sistemler, istasyon, gar yapıları, kentiçinde raylar, rayların türlerine göre ulaşım alanları tasarımıyaya ulaşımı – araç ulaşımı farklılıkları ve kesişmesi
6Lastik tekerlekli ulaşım sistemlerinin yerleşmelerle buluşması sürecinde ortaya çıkan ulaşım alanlarına ilişkin planlama ve tasarım konuları seminer konusu - çatkı, özet, kaynakça
7Lastik tekerlekli ulaşım sistemlerinin yerleşmelerle buluşması sürecinde tasarım konuları ve yol tasarımı, otopark, terminal, plankton, durak…NA
8Ara Sınav 1
9Farklı ulaşım modlarının entegrasyonunda ulaşım odakları, aktarma / transfer merkezleri tasarımıNA
10Farklı düzlemlerdeki ulaşım güzergahları ile ilgili kentsel tasarım konularıulaşım alanları rehberi araştırması
11Kentsel mekanda ulaşım mobilyaları ve donatıları, engellileri, çocukları, yaşlıları ve kadınları gözeten ulaşım tasarımlarıseminer ödevi teslimi
12Seminer Ödevlerinin SunulmasıNA
13Seminer Ödevlerinin SunulmasıNA
14Sanayisizleşme sürecinde işlevsiz kalan ulaşım odaklarının, ulaşım yapılarının yeniden değerlendirilmesi konularıNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev515
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop125
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev510
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer190
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok