Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Planlama 5SBP3111 610440
ÖnkoşullarSBP2062 Planlama 4
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüŞehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı
Dersi Veren(ler)Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıPlancı adayına analiz çalışmaları yapılmış ve dokümana dönüştürülerek yorumlanmış bir yerleşmenin nazım plan yapım sürecinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiÇevresel verileri, yerleşmeler sistemindeki rolü vd. nitelikleri tanımlanmış bir yerleşmenin ileriye dönük olarak rolünün belirlenmesi, çevre ilişkilerinin, ve yerleşme ile ilgili planlama ilkelerinin, yerleşmenin işlev alanları arasındaki temel kurgunun öğretilmesidir (nüfus projeksiyonu-kestirimi, nüfus yoğunlukları, fonksiyon alanları, ulaşım vb.). Bu amaca ulaşmada iki aşamalı bir yöntem uygulanmaktadır. Birinci aşamada Planlama IV kapsamında yapılan analizlerin farklı ölçekler ve farklı yaklaşımlarla sentezleri gerçekleştirilir (bu sentezler hem mekânsal stratejik planlama hem de nazım imar planı yapım sürecine girdi vererek plan kararlarının altlığını oluşturmaktadır). İkinci aşama ise nazım planın gerektirdiği plan kararlarının verilmesi ve mekâna yansıtılmasıdır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Çalışılan yerleşmenin ve bulunduğu bölgenin özel koşullarına göre ders anlatılmakta ve okuma parçaları verilmektedir. Planlama 3 ve Planlama 4 sürecinde bölge ve yerleşme ölçeğinde yapılan araştırma, tespit, anket ve gözlemler koşutunda hazırlanan analitik kitaplar dersin ana kitabını oluşturmaktadır.
  • Seçilen yerleşmenin özel koşullarına göre kaynaklar belirlenmekte ve öğrencilerin yararlanması için ilgili öğretim elemanlarınca hazır bulundurulmaktadır.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Plan kararlarının geliştirilmesinde; analitik düşünebilmek, eleştirel bakış açısıyla problem tanımlayabilme becerisi.
  2. Planlama problemlerine yaratıcı çözümler üretebilme becerisi.
  3. Başta çevre, politika, tasarım ve kuram bilgisi olmak üzere çalışılan yerleşme ile ilgili bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi plan kararlarına dönüştürebilme becerisi.
  4. Bir yerleşmenin kaynaklarının kullanımının fiziksel, sosyal ve ekonomik çevreye uygun yönlendirilebilmesi becerisi.
  5. Üst ölçek planlama yaklaşımıyla birlikte yerleşmenin Nazım İmar Planı yapım sürecinin öğrenilmesi.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Planlama 5 stüdyosunun içeriğinin ve programının açıklanması, kavramlar, sektörel eksenler, kaynaklar ve çalışma işleyişinin açıklanması.Verilen makaleler üzerinde bireysel çalışma yapılması, Üst ölçek planlama çalışması için sentez (1/50.000,1/25.000) hazırlanması Kavramlar ve sektörel eksenler üzerine literatür çalışması
2Anlatım: Analiz çalışmalarından plan kararlarına geçiş, Stratejik planlama, vizyon, strateji tanımları ve üst ölçek planlama çalışmasının kapsam ve içeriği. Stüdyo çalışması: Üst ölçek sentezlerin tartışılması, Kavramsal tartışmalar. Planlama 4 analiz raporlarının irdelenmesi ve bu bilgiler doğrultusunda vizyon, setez ve SWOT çalışmalarına yönelik çıkarımlar.
3Atölye çalışması: sentez paftaları ve üst ölçek planlama yaklaşımı.Üst ölçek plan yaklaşımı çalışması, amaç-hedef ve eylem taslakları.
4Teknik gezi: yerleşmeye tüm öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımıyla yapılan inceleme ve araştırma gezisi.Çalışmaların teknik gezi sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda revize edilmesi.
5Stüdyo çalışması: revize edilen üst ölçek plan çalışmalarının tartışılması. Kavramsal tartışmalar.Sentez ve üst ölçek planlama yaklaşımının sonlandırılması ve teslimi üzerine çalışmalar.
6Üst ölçek planlama yaklaşımı ve sentez çalışmalarının genel jüri ile değerlendirilmesi. Nazım plan sentez çalışması
7Anlatım: fonksiyon alanları yer seçimi. Yoğunluk. Nazım plan yaklaşımına ilişkin temel ilkeler. Stüdyo çalışması: Nazım plan sentez çalışmalarının tartışılması Verilen makaleler üzerine kısa sınav. Üst ölçek planlar ile ilişkilendirilmiş nazım plan sentez çalışması
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav (1. Vize) Sınavı Stüdyo çalışması: Nazım plan sentez çalışmasının tartışılması.Nazım Plan yaklaşımının hazırlanması.
10Anlatım: Yasal mevzuat. Stüdyo çalışması: Sentez ve nazım plan yaklaşımının tartışılması. Sentez ve Nazım Plan Çalışmasının hazırlanması.
11Nazım plan kararları, plan raporu, plan notu konularının tartışılması. Nazım Plan sentezi, plan kararları ve plan raporu, plan notu ve üst ölçek plan raporu hazırlıklarının ara teslim düzeyinde hazırlanması.
12Teslim çalışmalarının Genel Jüri Değerlendirmesi.Nazım plan tekniğine uygun olarak plan paftalarının ve plan notlarının teslim hazırlıklarının başlanması.
13Stüdyo çalışması: Yapılan çalışmaların tartışılması.Teslim hazırlıklarına yapılan y-tartışmalar doğrultusunda devam edilmesi.
14Stüdyo çalışması: Çalışmaların tartışılması.Yıl sonu teslim çalışmaları.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev215
Sunum/Jüri230
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar215
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati138
Laboratuar
Uygulama68
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması128
Derse Özgü Staj
Ödev28
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği24
Projeler
Sunum / Seminer25
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)25
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok