Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Planlama 4SBP2062610440
ÖnkoşullarSBP2061 Planlama 3
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüŞehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKent planlama sürecinde kullanılan kentsel analiz yöntemlerinin ve sentez yapma becerisinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiPlanlama sürecine ait araştırma ve analiz yöntemleri, arazi çalışması, veri toplama, verilerden enformasyona ulaşılması, arazi tespit, anketler vb.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Analiz Yöntem ve teknikleri ders notları ve bu içerikteki kitaplar
  • Planlamada CBS kullanımına yönelik destek bilgiler.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci kent planlama amacına yönelik olarak bir kentin analiz edilme yöntemlerini öğrenir
  2. Öğrenci analizlerin bir araya getirilmesini ve işlevinin kavranmasını öğrenir
  3. Öğrenci farklı analiz yöntemlerinden elde edilen çıktıların raporlaştırılması becerisini kazanır
  4. Öğrenci analiz verilerini kullanarak ve eleyerek sentez ve çıkarım yapma becerisini kazanır.
  5. Öğrenci grup çalışması becerisini kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Planlama Stüdyosu’nun amacı, kapsamı, yöntemi, program akışı ve değerlendirme ölçütleri hakkında bilgilendirme Atölye Çalışması • Planlama 4 kapsamında yapılan analitik çalışma örnekleri üzerinde analitik çalışma sürecinin değerlendirilmesi, • Ülke bölge ve çalışma alanı kapsamında çalışma gruplarının oluşturulması. Literatür araştırması ve kaynak arşivinin oluşturulması ve buna dayalı yerleşmeyi tanımlayıcı bir pafta hazırlanması
2Atölye Çalışması • Bireysel olarak hazırlanan paftanın sınıf bütününde tartışılması • Literatür çalışmalarının tartışılması • Bölgesel ölçekteki verilerin tartışılması için Grup çalışmalarına başlanması.Grup çalışmalarının hazırlanması. Konuya özgü okuma parçaları
3Atölye Çalışması: Temel Kavramların okuma parçaları özelinde tartışılması. Grup çalışmalarının sunuma hazırlanması.
4Atölye Çalışması • Bölgesel ölçekteki grup çalışmalarının sunumu ve tartışılması.Temel kavramlar ve yerleşmenin birlikte yorumlanması
5Atölye Çalışması • Grup çalışmalarının, yerleşme ile birlikte yorumlanan temel kavramların bütününü kapsayan vize sınavı ve tartışmalar Bölge alt bölge ve yerleşme ölçeğinde genel değerlendirme, sentez ve stratejilerin ortaya konması ve Rapor teslimi.
6Atölye Çalışması • Farklı ölçek ve aşamalarda çözümleme, gözlem, tespit ve anket teknikleri, anket çalışmasından beklenenler, alanda yapılacak çalışmalar paralelinde öğrenciye aktarılması ve tartışılması Alan çalışması ve tekniklerine ilişkin genel çalışmalar, anket örneklerini analizi ve anket döküm tablolarının hazırlanması.
7Atölye Çalışması: Alan çalışması, arazi tespit çalışmasına yönelik altlıkların hazırlanması, arazi gruplarının belirlenmesi NA
8Ara Sınav 1
9Vize Sınavı, Kuramsal ve Alan çalışmasına kadar geçen süreçte yapılan analizler doğrultusunda yerleşmenin değerlendirilmesi.NA
10Atölye Çalışması • Gözlem Paftalarının değerlendirilmesi • Alan çalışmasında elde edilen verilerin analizlerinin yapılması amacıyla çalışma gruplarının kurulması Alana ve çalışmaya ilişkin bilgi, veri ve dokümanların birleştirilmesi
11Atölye Çalışması: 1/1000 Arazi kullanış paftasının oluşturulması. Halihazır haritaların CBS amaçlı güncellenmesi. Anket ve tespit verilerinin bilgisayar ortamında dökümlerinin yapılmaya başlanması. Atölye çalışması paralelinde çalışmaların devam ettirilmesi ve alan çalışmasına ilişkin grup raporlarının hazırlanması.
12Atölye Çalışması • Çalışma gruplarının ilk değerlendirme sonuçlarının aktarılması ve tartışılması Ödev • Çalışma grupları raporlarının, tablo, harita ve grafiklerin oluşturulmasının mekansal analizlerle eşleşmesi sonuçlar. NA
13Atölye Çalışması: Çalışma grupları bağlamında yerleşmeye ilişkin genel değerlendirme sorun ve potansiyellerin tartışılması, • Analizlerden senteze ulaşmaya yönelik denemeler. Raporların ve haritaların tamamlanmaya çalışılması.
14Atölye Çalışması: Analizden senteze geçişe yönelik denemeler. Analitik sonuçların tartışılması ve genel değerlendirme.NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması710
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev410
Sunum/Jüri225
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar110
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati138
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması78
Sınıf Dışı Ders Çalışması126
Derse Özgü Staj
Ödev46
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer38
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok