Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitim Yazılımı Tasarımı ve DeğerlendirmeBTO212024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüTuba Uğraş
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDers yazılımı geliştirme aşamalarını öğrenerek, nitelikli bir yazılımda/web sayfasında bulunması gereken ilkeleri dikkate alarak bir yazılım/öğretimsel web sayfası örneği geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.
Dersin İçeriğiTemel kavramlar; farklı öğrenme ihtiyaçlarına yönelik yazılım çeşitlerinin özellikleri; bir yazılım geliştirme sürecinin aşamaları; yazılım geliştirme süreci ve öğretim tasarımı ilişkisi; öğretim tasarımı aşamalarına uygun yazılım geliştirme; yazılım senaryosu geliştirme; yazılım için arayüz tasarımı; geliştirilen yazılımı uygulama, değerlendirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • İsmail İpek, Bilgisayarla Öğretim, TIP Teknik Yayınları
  • Şimşek Nurettin, Bilgisayar Ders Yazılımları, Anı Yayınları
  • Anadolu Üniversitesi, Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler, Açık Öğretim Fak. Yay
  • Yavuz Akpınar, Bilgisayar Destekli Eğitimde Uygulamalar, Anı Yayınevi
  • Salih Uşun, Dünyada ve Türkiye’de Bilgisayar Destekli Öğretim, Pegem Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: Mesleki Bilgi • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. Mesleki Beceri B1.Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. Tutum ve Değerler C2. Öğrenciye Yaklaşım: Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutum sergiler. C3. İletişim ve İşbirliği: Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği kurar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Beceriler (Kuramsal & Uygulamalı) 5. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. Öğrenme Yetkinliği 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. • İletişim ve Sosyal Yetkinlik 7. Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu derste, düz anlatım, gösterip yaptırma, proje tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ödev, proje, ara sınav ve final sınavı uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Eğitim yazılımı geliştirme süreci ile ilgili temel kavramları açıklar.
  2. Eğitim yazılımı geliştirme süreci ve Öğretim Tasarımı ilişkisini açıklar.
  3. Öğretim Tasarım ilkelerine uygun bir yazılım senaryosu geliştirir.
  4. Geliştirilen senaryonun yazılımını yapar ve yazılımları uygular.
  5. Uygulanan yazılımı değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-111111
PÇ-255555
PÇ-311111
PÇ-411111
PÇ-555555
PÇ-655555
PÇ-755555
PÇ-811111
PÇ-911111
PÇ-1011111
PÇ-1111111
PÇ-1255555
PÇ-1355555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse girişKonular, ders sorumlusu ile öğrencilerin tartışmaları ile işlenecek
2BDÖ Ortamının Başarısını Etkileyen Faktörler ve Temel Kavramlar Öğrenme kuramları ile yazılımlar arasındaki ilişkiyi tartışmak üzere hazırlıklı geliniz.
3Ders Yazılımları/Öğrenme Nesneleri ve Temel Öğrenme Kuramları Yazılım ya da öğrenme nesnesi örnekleri ile sınıfa geliniz
4Birebir/Tekrar Alıştırma/Benzetim Amaçlı yazılımlarYazılım ya da öğrenme nesnesi örnekleri ile sınıfa geliniz.
5Problem Çözme/Eğitlence/Sunum yazılımlarıYazılım geliştirecek olan ekiplerin oluşturulması/görev dağılımı/çalışılacak olan alanın saptanması
6Yazılım/Öğrenem nesnesi geliştirme. Ekibin oluşturulması/Alan ve düzeyin belirlenmesi/Hedeflerin saptanmasınde dikkat edilecek noktalarYazılım ekibi haftalık çalışmanızı yaparak sınıfa tartışmak üzere geliniz
7İçeriğin düzenlenemsinde/Öğretme stratejilerinin saptanmasındadikkat edilecek noktalar Yazılım ekibi haftalık çalışmalarınızı yaparak sınıfa tartışmak üzere geliniz.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ekran Tasarımı:Görsel Algı ÖzellikleriYazılım ekibi hftlık çalışmasınızı yaparak sınıfa tartışmak üzere gelin
10Yazılımın değerlendirilmesi süreciHer grubun kendi geliştirdikleri yazılımlara yönelik öğrenci değerlendirme formu geliştirmesi
11Nitelikli bir yazılımda bulunması gereken özelliklerGruplar tarafından geliştirilen yazılımların okullarda uygulamasının gerçekleştirilmesi
12Davetli Uzman:TEGV Bilgi Benim işim e-materyallerinni geliştirilme süreci - Davetli Uzman: E-nocta/bilgi kurdu yazılım geliştirme süreciGruplar tarafından geliştirilen yazılımların okullarda uygulamasının gerçekleştirilmesi
13Grupların Yazılım sunumlarıSınıf Değerlendirmesi
14Grupların Yazılım sunumlarıSınıf değerlendirmesi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler140
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok