Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Anadolu Türk ŞehriSBP610137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Şehir Planlama Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüZekiye Yenen
Dersi Veren(ler)Zekiye Yenen
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÜlkemizde kentsel mekânın düzenlenmesinden sorumlu meslek adamlarına; Anadolu’nun kentleşme tarihi, Anadolu kentinin biçimlenmesindeki etkenler, farklı kültürler, sosyal, ekonomik, teknolojik, politik koşullar ve örgütlenme düzeyine bağlı olarak Anadolu kentlerinin mekânsal çözümlemeleri, yakın geçmişimizde kentlerimizin değişim / dönüşüm süreci… konularında bilgi vermek, kent tarihi konusunda heves uyandırmak.
Dersin İçeriğiAnadolu kentinin oluşumunu etkileyen kültürel etkileşim, coğrafi, ekonomik, teknolojik, idari, siyasal … faktörler, Anadolu’da Osmanlı döneminde yerleşmeler kademelenmesi, kentsel dokunun oluşumu, süreç içinde değişimine yolaçan faktörler, 19.yy.sonrasında ve Cumhuriyet döneminde kentleşme süreci, kentlerdeki değişim, Kentlerimizin geçmişini öğrenme ve fizik mekânını çözümleme. Analying technics and learning about Turkish cities.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • TÜRKÇE KAYNAKLAR: Inalcık, H. (1973), The Ottoman Empire - The Classıcal Age, 1300-1600. N. Itzkovitz & C.Timber, tranlators, London: Weidenfeld and Nicolson. Tankut, G.(1975), Urban Transformation in the Eighteenth Century Ottoman City, METU Journal of the Faculty of Architecture, v.1, n.2,pp. 247-262. Tekeli, İ. (1973), Evolution of Spatial Organization in Tte Ottoman Empire and Turkish Republic, From Madina To Metropolis, LC.Brown, ed., Princeton, New Jersey: The Darwin Press, pp. 244-273. Yenen, Z.(1992), Social and Religious Influences on the Form of Early Turkish Cities of the Ottoman Period, Journal of Architectural and Planning Research (JAPR)special issue: Influences on Urban Form,v.9, n.4, pp.301-314. Yenen, Z. (1978), Formation of Settlements in Ottoman Anatolian Towns - A Commentary Bibliography, Occasional Paper Series. “History of Settlements in Anatolia and Morphology of Ottoman Towns”, conference for Laval (Canada) & Yıldız Universities Joint Architectural Programme, 12 March 1992, YU, İstanbul, Turkey. “Structure of the Turkish City of Ottoman Era, An Ottoman Town: Bursa” conference for IRCICA in content of Mostar 2004 Pilot Workshop on the Reconstruction of Mostar Old Town, 30 July 1994, Bursa, Turkey. nce Workshop 1976, M. Pultar & M. Turan, editors, pp. 135-143.
  • YABANCI DİLDE KAYNAKLAR Cuinet, V. (1894), La Turcuie D'Asie, Paris: Ernest Leroux. Faroqhi, S. (1984), Townss and Townsmen of Ottoman Anatolia, Cambridge University Press. Inalcık, H. (1973), The Ottoman Empire - The Classıcal Age, 1300-1600. N. Itzkovitz & C.Timber, tranlators, London: Weidenfeld and Nicolson. Tankut, G.(1975), Urban Transformation in the Eighteenth Century Ottoman City, METU Journal of the Faculty of Architecture, v.1, n.2,pp. 247-262. Tekeli, İ. (1973), Evolution of Spatial Organization in Tte Ottoman Empire and Turkish Republic, From Madina To Metropolis, LC.Brown, ed., Princeton, New Jersey: The Darwin Press, pp. 244-273. Yenen, Z.(1992), Social and Religious Influences on the Form of Early Turkish Cities of the Ottoman Period, Journal of Architectural and Planning Research (JAPR)special issue: Influences on Urban Form,v.9, n.4, pp.301-314. Yenen, Z. (1978), Formation of Settlements in Ottoman Anatolian Towns - A Commentary Bibliography, Occasional Paper Series. “History of Settlements in Anatolia and Morphology of Ottoman Towns”, conference for Laval (Canada) & Yıldız Universities Joint Architectural Programme, 12 March 1992, YU, İstanbul, Turkey. “Structure of the Turkish City of Ottoman Era, An Ottoman Town: Bursa” conference for IRCICA in content of Mostar 2004 Pilot Workshop on the Reconstruction of Mostar Old Town, 30 July 1994, Bursa, Turkey. nce Workshop 1976, M. Pultar & M. Turan, editors, pp. 135-143.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. öğrenciler kentlerimizle ilgili planlama kültürü edinecektir
  2. öğrenciler kentlerimizle ilgili planlama kültürü edinme, kentlerin tarihi kesimlerindeki fiziksel çevreyi sosyal, ekonomik, teknolojik faktörlerle yorumlayabilme becerisi edinecektir
  3. öğrenciler kentlerin tarihi kesimlerindeki sorunlara kültürel perspektiften yaklaşabilme becerisi kazanacaktır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin kapsamı, “Türk Şehri” kavramı, Anadolu kentinin tarihinin öğrenilmesinde kuramsal ve uygulamaya yönelik amaçlar bir hafta önce: ‘tarih öğretisi’, ‘kent tarihi’ okuması, ‘kent’ tanımının süreç içinde farklılaşması üzerine okuma
2Anadolu'da kent yapısının oluşmasında etkenler: Anadolu gerçeği - Anadolu uygarlıklarında 'şehir' kavramı‘yerleşme – planlama’ süreci üzerine bilgilenme
3Ortadoğu / Yakındoğu İslâm Şehri - dinin kent yapısına etkisi‘Anadolu’ kavramı ile ilgili okuma
4Türklerin Anadolu'da yerleşmesi (süreci)‘kentin işlevi’nin değişimi konusunda okuma
5Osmanlı döneminde kentin yapısal biçimlenmesinde etkenler: Anadolu etkisi, kentin işlevi, iskân siyaseti, ekonomik / sosyal / kurumsal yapı‘yerleşmeler kademelenmesi’ kavramı; seminer konusu önerileri
61. Osmanlı toplumunda ekonomik / sosyal / teknolojik düzen koşutunda şehir olgusu ve yerleşmeler hiyerarşisi; 2. Osmanlı toplumunda kent yönetimi: kentle ilgili işler, vakıf kurumu ve kentsel hizmetler‘yerleşmelerde arazi kullanış farklılaşması’; seminer ödevi içerikleri
7Osmanlı Dönemi Türk Kentinin fiziksel özellikleri; iskân modelinin yerleşme biçimine etkisi: kentsel işlev alanları, doku öğeleri‘kentsel doku’ tanımı ödevi
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Osmanlı dönemi Türk kenti yapısında dönüşüm, dönüşümün sosyo-ekonomik düzen ve teknolojik düzey ile ilgili nedenleri; kent mekânında değişim ve ortaya çıkan kentsel sorunlar; * 17. yüzyılda kent yapısında dönüşümNA
10* 19. yüzyılda kentin büyümesi ve kentsel mekânlarda değişimNA
11Seminer ödevlerinin sunumlarıNA
12Seminer ödevlerinin sunumlarıNA
13Anadolu kenti imaj öğeleri ve değişimi, kuramsal temel, imaj öğeleri / kaliteli imaj - kentin algılanması ilişkisi, geleneksel yerleşmelerin biçimi, büyüklüğü ve kimliğini tanımlayan özellikler NA
14Cumhuriyet döneminde kent planlama olgusuna yaklaşımNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev820
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev85
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer175
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok