Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uluslararası İlişkiler KuramlarıSBU412135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüFulya Memişoğlu
Dersi Veren(ler)Fulya Memişoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders lisans öğrencileri için uluslararası ilişkiler teorisine genel bir giriş sağlamak için tasarlanmıştır. Bu derste temel konular, temel kavramlar, ve disiplin içindeki önemli kuramsal tartışmalar ele alınacaktır.
Dersin İçeriğiÖğrenciler, temel teorik yaklaşımların, Uluslararası İlişkilerdeki epistemolojik ve metodolojik tartışmaların doğasını eleştirel bir şekilde inceleyerek, teorinin ve anahtar kavramların tartışmalı doğası ve Uluslararası İlişkilerin diğer sosyal bilimlerle ilgili konumu hakkında bilgi ve anlayış geliştireceklerdir. Bu, öğrencilerin araştırma sorgulamaları için uygun kavramları ve yöntemleri belirleme ve teorik/felsefi çalışmaya eleştirel bir yaklaşım geliştirme açısından analitik becerilerini geliştirecektir. Ayrıca dünya siyaseti üzerine eleştirel bir şekilde düşünme ve böylece “dünya” hakkında kendi sorularını formüle etme becerisi kazanacaklardır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Lebow, Richard Ned, “Classical Realism”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, 2. Edition, Oxford University Press, 2010, pp. 58-76.
 • Burchill, Scott, “Liberalizm”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, 3. Bölüm
 • Sterling-Folker, Jennifer, “Neoliberalism”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp.116-135.
 • Mearsheimer, John J. “Structural Realism”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp.77-94
 • Russett, Bruce “Liberalism”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp. 95-115.
 • Donnely, Jack “Realizm”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, (çev.) Ali Aslan ve Muhammed Ağcan, 2. Bölüm
 • Linklater, Andrew, “Marx ve Marksizm”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, 5. Bölüm.
 • Brewer, Anthony, “Marxist Theories of Imperialism”, Routledge, 1980, pp. 1-24.
 • Rupert, Mark, “Marxism and Critical Theory”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp. 157-176.
 • Dunne, Tim, “The English School”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp.135-156.
 • Linklater, Andrew, “İngiliz Okulu”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, 4. Bölüm.
 • Fierke, K.M. “Constructivism”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp. 177-194.
 • Reus-Smit, Christian, “Konstrüktivizm”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, 9. Bölüm.
 • Alexander Wendt, “Constructing International Politics”, International Security, Cilt 20, No 1, 1995, ss.71-81.
 • Linklater, Andrew, “The Achievements of Critical Theory”, Critical Theory and World Politics: Citizenship, Sovereignty and Humanity, London: Routledge, 2007, Chapter 3 pp. 45-60.
 • Devetak, Richard, “Eleştirel Teori”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, 7. Bölüm.
 • Campbell, David, “Poststructuralism”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp. 213-237.
 • Devetak, Richard, “Post-yapısalcılık”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, 8. Bölüm.
 • Tickner, J. Ann and Sjoberg, Laura, “Feminism”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp. 213-237.
 • True, Jacqui, “Feminizm”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, 10. Bölüm.
 • Eckersley, Robyn, “Green Theory”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp.257-277.
 • Paterson, Matthew, “Yeşil Siyaset”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, 11. Bölüm.
 • Grovogui, Siba N. “Postcolonialism”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp.238-256.
 • Slater, David, ‘Postcolonial Questions for Global Times,’ Review of International Political Economy, Vol. 5, No.4, 1998, ss. 647-678.
 • Erksine, Toni, “Normative IR Theory”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp.36-57.
 • Der Derian, James, “Post-Theory: The Eternal Return of Ethics in International Relations”, Michael Doyle and John Ikenberry (eds.) New Thinking in International Relations Theory, Boulder: Westview Press, 1997, pp. 54-76.
 • Shapcott, Richard, “ Towards A Thin Cosmopolitanism”, Justice, Community and Dialogue in International Relations, Cambridge: CUP, 2011, ss. 209-232.
 • Wight, Colin and Kurki, Milja, “International Relations and Social Sciences”, Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, ss. 13-35.
 • Smith, Steve, “Introduction: Diversity and Disciplinarity in International Relations Theory”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, 2. Edition, Oxford: Oxford University Press, 2010, pp.1-13.
 • Burchill, Scott ve Linklater, Andrew, “Giriş”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, 1. Bölüm.
 • Tim Dunne, Milja Kurki, & Steve Smith (2013) (Eds.). International Relations Theories: Discipline and Diversity. New York: Oxford University Press. • Karen A. Mingst, Heather Elko McKibben, Ivan M. Arreguín-Toft (2017). Essentials of International Relations. New York: W. W. Norton & Company. • Christian Reus-Smit, and Duncan Snidal(ed). (2008) The Oxford Handbook of International Relations. New York: Oxford University Press. • Şaban Kardaş Ali Balcı(ed.) (2014). Uluslararası İlişkilere Giriş. İstanbul: Küre Y ayınları
 • Stephen M. Walt. (1998, Spring). International Relations: One World, Many Theories. Foreign Policy, 110, 29-46. Jack Snyder. (2004, November/December). One World, Rival Theories. Foreign Policy, 145, 52-62.
 • Week 3: Mearsheimer, John J. (1990) ‘Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War’. International Security, 15, 5-56. Week 4: Huntington, Samuel. “The Clash of Civilizations?” Foreign Affairs, Vol.72 No.3 (Summer 1993), pp. 23-49 Available from: JSTOR Journals. Week 5: Hoffman, Mark (1987) ‘Critical Theory and the Inter-Paradigm Debate’. Millennium - Journal of International Studies 16, no. 2: 231-50. Week 6: CHECKEL, Jeffrey T. (1998). The Constructivist Turn in International Relations Theory World Politics, Vol. 50, No. 2, pp. 324-348. Week 7: Tickner, J. Ann (2005) ‘What Is Your Research Program? Some Feminist Answers to International Relations Methodological Questions’, International Studies Quarterly, Vol. 49, No. 1, Pp. 1-21.
 • Week 10: Krasner,S.D. Transforming International Regimes: What the Third World Wants and Why, International Studies Quarterly, Vol. 25, No. 1, World System Debates (Mar., 1981), pp.119-148 (Article) Week 11: Agathangelou, A. & L. H. M. Ling (2004) ‘Power, Borders, Security, Wealth: Lessons of Violence and Desire from September 11’. International Studies Quarterly 48, 517- 538. Week 13: Bigo, Didier (2002) ‘Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease’. Alternatives: Global, Local, Political, 27, 63-92.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Uİ teorilerini bilir.
 2. Uİ teorilerinin temellerini karşılaştırır.
 3. Güncel olayları analiz ederken Uİ teorilerini kullanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş/tanıtımDers içeriği
2Uİ Teorisi ne İçindir? Steve Smith and John Baylis (2005) The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 3rd edition, Oxford, Oxford University Press, Pp. 1-13. - Dunne, Kurki & Smith. (2013). Chapter 1 1 - Benjamin de Carvalho, Halvard Leira and John M. Hobson (2011). The Big Bangs of IR: The Myths That Your Teachers Still Tell You about 1648 and 1919. Millennium 39(3): 735-758. - Mustafa Aydın (1996). Uluslararası İlişkilerde Yaklaşım, Teori ve Analiz. Ankara Üniversitesi Siy
3Liberalism ve NeoliberalismRussett, Bruce “Liberalism”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp. 95-115. Sterling-Folker, Jennifer, “Neoliberalism”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp.116-135. Burchill, Scott, “Liberalizm”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, 3. Bölüm
4Marxism ve Uluslararası İlişkilerLinklater, Andrew, “Marx ve Marksizm”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, 5. Bölüm. Brewer, Anthony, “Marxist Theories of Imperialism”, Routledge, 1980, pp. 1-24. Rupert, Mark, “Marxism and Critical Theory”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp. 157-176.
5Realizm ve NeorealizmHans J. Morgenthau, (1948). World Politics in the Mid-Twentieth Century. The Review of Politics, Vol. 10, No. 2, pp. 154-173. - J. J. Mearsheimer, (2001). The Tragedy of Great Power Politics. (Chapter 3-Anarchy and the Struggle for Power). New York: W.W. Norton & Company Inc. - Kenneth N. Waltz, (1990). Realist Thought and Neorealist Theory. Journal of International Affairs, 44(1), 21-37. - Peter D. Feaver, Gunther Hellmann, Randall L. Schweller, Jeffrey W. Taliaferro, William C. Wohlforth, Jeff
6Sosyal İnşacılıkFierke, K.M. “Constructivism”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp. 177-194. Reus-Smit, Christian, “Konstrüktivizm”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, 9. Bölüm. Alexander Wendt, “Constructing International Politics”, International Security, Cilt 20, No 1, 1995, ss.71-81.
7Eleştirel TeorilerLinklater, Andrew, “The Achievements of Critical Theory”, Critical Theory and World Politics: Citizenship, Sovereignty and Humanity, London: Routledge, 2007, Chapter 3 pp. 45-60. Devetak, Richard, “Eleştirel Teori”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, 7. Bölüm.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9FeminizmTickner, J. Ann and Sjoberg, Laura, “Feminism”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp. 213-237. True, Jacqui, “Feminizm”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, 10. Bölüm.
10Yeşil PolitikalarEckersley, Robyn, “Green Theory”, Tim Dunne et al (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity, pp.257-277. Paterson, Matthew, “Yeşil Siyaset”, Scott Burchill et al (eds.) Uluslararası İlişkiler Teorileri, 11. Bölüm.
11Normlar ve Küresel Yönetişim: Rejim Teorisi Friedrich V. Kratochwil, (1989). Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs, New York: Cambridge University Press. (Book) - Stephen D. Krasner. (1981) Transforming International Regimes: What the Third World Wants and Why, International Studies Quarterly, Vol. 25, No. 1, World System Debates. pp.119-148. - Discussion: Is global governance in crisis today? How and why has this crisis occurred? Are there such thin
12Ul Teorileri ve İnsan Hakları RejimiJack Donnelly (1986). International Human Rights: A Regime Analysis, International Organization. Vol. 40, No: 03, pp 599 - 642
13Uİ Teorileri ve İnsani Müdahale, Barışın korunmasıShashi Tharoor and Ian Johnstone ‘The Humanitarian Security Dilemma in International Peacekeeping’ - Sergio Vieira de Mello ‘The Evolution of UN Humanitarian Operations’ - The UN Charter (http://www.un.org/aboutun/charter ) - Film Showing Discussion: “No Man’s Land” - Debate: Is humanitarian intervention problematic because of its conceptual ambiguity in terms of international law or does the real problem lie in its implementation?
14Simülasyon çalışması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım150
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok