Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
MS SQL VeritabanıMTM466236300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Matematik Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Aydın Seçer, Ayla Şaylı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıVeritabanı programlamanın temellerini uygulamalı olarak öğrenmek. Analitik düşünmeyi ve analiz yapmayı öğrenmek bunları yazılım yardımı ile güncel hayat problemlerinin çözümüne uygulamayı öğrenmek. Profesyonel Programlama teknikleri ile kaliteli yazılımlar elde etmek, mühendislik prensip ve metodolojilerini kullanarak kavramsal çok boyutlu programlama bilgi ve becerilerini edinmek.
Dersin İçeriğiSQL Server Management Studio’ya giriş, SQL Server temel veritabanları, Temel T-SQL söz dizimi, T-SQL Script’leri ile çalışma, Tabloları yönetmek, Select ifadeleri, Where ifadeleri ile filtreleme, NULL değerlerle çalışma, Sonuç küme üzerinde formatlama Fonksiyon kavramı, Gruplamalı fonksiyonlar, Gruplanmış verilerle çalışmak, Rank kavramı, Crosstab sorguları yaratma, Join ifadeleri ile tablo birleştirme, Farklı Join teknikleri, Join ifadelerinde koşul kullanımı, İç içe geçmiş sorgu yazma, İlişkili sorgular yazmak, Alt sorgu ve Join ifadelerinin kıyaslanması, Recursive (Özyineli) fonksiyonlar, Veri ekleme (Insert Deyimi), Veri güncelleme (Update Deyimi) Veri silme (Delete Deyimi), Transaction yapısı ile çalışma, Temel Veritabanı Nesneleri, View kavramı, Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Stored procedure kavramı, Trigger kavramı, İleri Sorgulama Teknikleri, XML Veriler, XML verilerü üzerinde sorgulama, FullText Catalog yaratma, Fulltext Search araması, Cursor ifadeleri, Dinamik SQL ifadeleri, Veri tipi dönüştürme teknikleri, Dağıtık sorgular yazmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Beginning SQL Server 2008 for Developers: From Novice to Professional (Expert's Voice in SQL Server) by Robin Dewson (Jul 25, 2008)
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Unleashed by Ray Rankins, Paul T. Bertucci, Chris Gallelli and Alex T. Silverstein (Sep 26, 2010)
  • www.codeproject.com
  • www.csharp-corner.com
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Veritabanı, veri yapılarını ve ilişkilerini öğrenirler.
  2. Uygulama alanları hakkında bilgi edinirler.
  3. Yazılım Platformları ile DB bağlantılarını öğrenirler.
  4. Temel seviyeden ileri seviyeye veri tabanı dizayn etmeyi öğrenirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----
PÇ-13----
PÇ-14----
PÇ-15----
PÇ-16----
PÇ-17----
PÇ-18----
PÇ-19----
PÇ-20----
PÇ-21----
PÇ-22----
PÇ-23----
PÇ-24----
PÇ-25----
PÇ-26----
PÇ-27----
PÇ-28----
PÇ-29----
PÇ-30----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1SQL Server Management Studio’ya giriş, SQL Server temel veritabanları, Temel T-SQL söz dizimiKaynaklardaki ilgili bölüm
2T-SQL Script’leri ile çalışma, Tabloları yönetmek, Select ifadeleriKaynaklardaki ilgili bölüm
3Where ifadeleri ile filtreleme, NULL değerlerle çalışma, Sonuç küme üzerinde formatlamaKaynaklardaki ilgili bölüm
4Fonksiyon kavramı, Gruplamalı fonksiyonlar, Gruplanmış verilerle çalışmakKaynaklardaki ilgili bölüm
5Rank kavramı, Crosstab sorguları yaratma, Join ifadeleri ile tablo birleştirmeKaynaklardaki ilgili bölüm
6Farklı Join teknikleri, Join ifadelerinde koşul kullanımı, İç içe geçmiş sorgu yazmaKaynaklardaki ilgili bölüm
7İlişkili sorgular yazmak, Alt sorgu ve Join ifadelerinin kıyaslanmasıKaynaklardaki ilgili bölüm
8Ara Sınav 1
9Arasınav
10Transaction yapısı ile çalışma, Temel Veritabanı Nesneleri, View kavramıKaynaklardaki ilgili bölüm
11Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Stored procedure kavramıKaynaklardaki ilgili bölüm
12Trigger kavramı, İleri Sorgulama Teknikleri, XML VerilerKaynaklardaki ilgili bölüm
13XML verilerü üzerinde sorgulama, FullText Catalog yaratmaKaynaklardaki ilgili bölüm
14Fulltext Search araması, Cursor ifadeleriKaynaklardaki ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev315
Sunum/Jüri
Projeler125
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama23
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması157
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler16
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok