Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
C# İle ProgramlamaMTM461136300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Matematik Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Aydın Seçer, İbrahim Emiroğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıNesne tabanlı programlamanın temelerini uygulamalı olarak öğrenmek. Analitik düşünmeyi ve Analiz yapmayı öğrenmek bunları yazılım yardımı ile güncel hayat problemlerinin çözümüne uygulamayı öğrenmek. Profesyonel Programlama teknikleri ile kaliteli yazılımlar elde etmek, mühendislik prensip ve metodolojilerini kullanarak kavramsal çok boyutlu programlama bilgi ve becerilerini edinmek.
Dersin İçeriğiTemel Programlama Kavramları, .NET Kavramları, Programlama Dili Temelleri, Metotlar, Sınıflar, İsim Alanları, IO İşlemleri, Nesne Yönelimli Programlama Tekniği, İleri C# Konuları, ADO.NET, LINQ to SQL.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform by Andrew W. Troelsen (May 14, 2010)
  • C# in Depth, Second Edition by Jon Skeet (Nov 22, 2010)
  • www.codeproject.com
  • www.csharp-corner.com
  • C# 2010 How to Program, Prentice Hall, Deitel.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler nesne tabanlı programlamayı öğrenirler.
  2. Öğrenciler uygulama alanlarını öğrenirler.
  3. Öğrenciler C# hakkında deneyim kazanırlar.
  4. Öğrenciler bağımsız yazılım geliştirme kabiliyeti kazanırlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----
PÇ-13----
PÇ-14----
PÇ-15----
PÇ-16----
PÇ-17----
PÇ-18----
PÇ-19----
PÇ-20----
PÇ-21----
PÇ-22----
PÇ-23----
PÇ-24----
PÇ-25----
PÇ-26----
PÇ-27----
PÇ-28----
PÇ-29----
PÇ-30----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1C# Diline Giriş, Kaynaktaki ilgili bölüm
2CLR,CTS,JIT, IL Dili ve .NET Çalışma Modeli, Assembly Kavramı, İsim Uzayları, Komut Satırı Derleyicisi ve Parametreler, İlk C# Programı ve Merhaba Dünya!, Temel Veri Türleri ve Bellek Alanları, Değişken Tanımlama, Değer ve Referans Türleri Ayrımı, Object SınıfıKaynaktaki ilgili bölüm
3Tür Dönüşümü , Bilinçli Tür Dönüşümü, Bilinçsiz Tür Dönüşümü, Checked ve Unchecked Blokları, Referans ve Değer Türleri Arasındaki Dönüşüm, Boxing Ve Unboxing, Tostring() Metodu ve Convert Sınıf, Operatörler, Operatör Önceliği , Operatörlerin Gruplandırılması, Bitsel Operatörlerle Alt Seviye Işlemler, Özel Amaçlı OperatörlerKaynaktaki ilgili bölüm
4Koşul Ifadeleri, İf ve Switch Deyimleri, Döngü Yapıları, For Döngüsü, While Ve Do-While Döngüsü, Foreach Döngüsü, Atlama Deyimleri, Diziler, Dizi Tanımlama, Döngülerle Dizi İşlemleri, Çok Boyutlu Diziler, Matris Dizileri ve Düzensiz Diziler, Kaynaktaki ilgili bölüm
5System.Array Sınıfı, Array Sınıf ile Temel Dizi Işlemleri, Metotlar ve Fonksiyonlar, Metot Bildirimi, Metotların Önemli Özellikleri, Diziler ve Metotlar, Değer ve Referans Parametreleri, Ref ve Out Anahtar Sözcükleri, Kaynaktaki ilgili bölüm
6Metotların Aşırı Yüklenmesi ve Imza Kavramı, Değişken Sayıda Parametre Alan Metotlar, Recursive Metotlar, Main Metodu ve Çeşitleri, Sınıflara Giriş, Sınıf Bildirimi ve Nesne Tanımlama, Sınıflara Metot Ekleme, This Anahtar SözcüğüKaynaktaki ilgili bölüm
7Sınıfın Üye Elemanları, Yapıcı Metotlar, Yıkıcı Metotlar, Özellikler, İndeksleyiciler, Statik Üye Elemanları, Statik Metotlar ve Yapıcı MetotlarKaynaktaki ilgili bölüm
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav
10Tarih ve Zaman Işlemleri (Datetime ve Datediff), Bitconverter ve Buffer Sınıfları, Gc Mekanizması ve Gc Sınıfı, Temel I/O Işlemlerine Giriş, Dosya ve Klasör Işlemleri, Dosya Yazma ve Okuma Işlemleri, Binarywriter ve Binaryreader Sınıfları, Akım(Stream) Kavramı, Console Işlemleri, Standart Akımların Yönlendirilmesi, Temel String Işlemleri, Split Ve Join Işlemleri, Yazıların Biçimlendirilmesi, Özel Biçimlendirme Oluşturma, Düzenli Ifadeler (Regex)Kaynaktaki ilgili bölüm
11Nesne Yönelimli Programlama, Diğer Programlama Teknikleri, Nesne Modeli, Sınıf Kütüphanesi Oluşturma, Kalıtım Erişim Belirleyiciler, Versiyonlama, Temel ve Türeyen SınıflarKaynaktaki ilgili bölüm
12İsim Saklama ve Overriding, Çok Biçimlilik (Polimorfizm), Sanal Metotlar ve Sınıflar, Özet ve Sealed Sınıflar, Versiyonlama Teknikleri Overloading ve Overriding, Arayzüler, Arayüz Tanımlama, Arayüz ve Sınıflar Arasındaki Fark, Arayüz Türetmesi, Arayüz ReferanslarıKaynaktaki ilgili bölüm
13İstisnai Durum Yönetimi, İstisnai Durum Sınıfları, Throw,Catch,Try,Finally Blokları, Birden Fazla Catch Blokları, İçiçe Geçmiş Try Blokları, Standart Istisnai Durum Sınıfları, İstisnai Durum Sınıfları Oluşturma , Temsilciler (Delegates), Çoklu Temsilciler, Delegate ve Multicast Delegate Sınıfları, Olaylar, Olay Tabanlı Programlama, Add ve Remove Erişimcileri, .Net ve Olaylar, C#'ta Önişlemci Komutları.Kaynaktaki ilgili bölüm
14Genel Türler (Generics), Iterators, Anonim Metotlar (Anonymous Methods), Kısmi Türler (Partial Types) Var tipinde yerel değişkenler Nesnelere ve koleksiyonlara ilk değer ataması, İsimsiz Veri Tipleri (Anonymous Types)Genişletme Metotları (Extension Methods)Lambda İfadeleri (Lambda Expressions)Sorgu İfadeleri (Query Expressions)Dynamic ifadeler Kaynaktaki ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev315
Sunum/Jüri
Projeler125
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama23
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması157
Derse Özgü Staj
Ödev33
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler110
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok