Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
DinamikMTM454136300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Matematik Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Reşat Köşker
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDinamik ile ilgili temel kavramları tanıma. Doğadaki dinamik olaylarda ihmal edilebilir büyüklükleri farkederek modelleri oluşturulabilecek hale indirgeme. Basit dinamik olayların matematik modelini kurma. Bu modelleri çözme. Dinamik olayları, modelin çözümünden yararlanarak, doğru şekilde yorumlama
Dersin İçeriğiTemel kavramlar. Parçacık kinematiği. Doğrusal, düzlemsel ve genel hareket. Rijit cismin kinematiği. Bağıl hareket. Parçacık kinetiği. İmpuls ve momentum. İş ve enerji. Dirençli ortamda hareket. Serbest, sönümlü ve zorlu titreşimler. Merkezsel hareket. Bağlı hareketler. Maddesel nokta sistemleri. Çarpışma. Rijit cismin kinetiği. Rijit cisimlerde iş ve enerji, impuls ve momentum. Rijit cismin bir eksen etrafında dönmesi. Rijit cismin düzlemsel hareketi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Rijid Cisimler dinamiği, Erdoğan S. ŞUHUBİ, Fatih Yayınevi Matbaası, İstanbul, 1981.
  • Mühendisler İçin Mekanik DİNAMİK, Prof.Dr.Yalçın AKÖZ, Beta Yayınları, İstanbul, 2000.
  • Engineering Mechanics SI Version-Volume 2: Dinamics, A. HIGDON, W.B. STILES, A.W. DAVIS, C.R. EVCES, J.A. WEESE, Prentice-Hall int., New Jersey, 1979.
  • Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C. Hibbeler, Ç: Ayşe Soyuçok, Özgün Soyuçok, Literatür, 2004.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler dinamik ile ilgili temel kavramlar bilgisi kazanırlar.
  2. Öğrenciler basit dinamik olayların matematiksel modelini kurma becerisini kazanırlar.
  3. Öğrenciler matematiksel modeli, matematik bilgilerini kullanarak çözebilirler.
  4. Öğrenciler matematiksel modelinin çözümünden, ilgili doğa olayını yorumlayabilirler.
  5. Öğrenciler benzer doğa olayların, farklı ortamlardaki davranışını değerlendirebilirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel kavramlar. Parçacık kinematiğiKaynaktaki ilgili bölüm
2Doğrusal, düzlemsel ve genel hareket Kaynaktaki ilgili bölüm
3Rijit cismin kinematiği. Bağıl hareket Kaynaktaki ilgili bölüm
4Parçacık kinetiği Kaynaktaki ilgili bölüm
5İmpuls ve momentum. İş ve enerji Kaynaktaki ilgili bölüm
6Dirençli ortamda hareket. Serbest titreşimler Kaynaktaki ilgili bölüm
7Sönümlü ve zorlu titreşimler Kaynaktaki ilgili bölüm
8Ara Sınav 1
9Vize
10Bağlı hareketler Kaynaktaki ilgili bölüm
11Maddesel nokta sistemleri Kaynaktaki ilgili bölüm
12ÇarpışmaKaynaktaki ilgili bölüm
13Rijit cismin kinetiği Kaynaktaki ilgili bölüm
14Rijit cisimlerde iş ve enerji, impuls ve momentum Kaynaktaki ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması149
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok