Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İktisadi SistemlerIKT222224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüGülsün Yay
Dersi Veren(ler)Gülsün Yay, Özge Kama Masala
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders, çağdaş iktisadi ve politik sistemlerin analizi ve karşılaştırılması için gerekli temel araç ve yöntemleri sağlar
Dersin İçeriğiÇağdaş İktisadi sistemlerin düşünce, teori ve uygulama düzeylerinde karşılaştırmalı analizi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • (1)J. B. Rosser, Jr. And M. V. Rosser (2008): Comparative Economics in a Transforming World Economy, Irwin / (2)J. L. Porket (1998): Modern Economic Systems and Their Transformation, MacMillan Pres Ltd./ (3)J. Perraton and Ben Clift (2004) (Eds): Where are National Capitalisms Now? Palgreve MacMillan/ (4) N. Barr (2004 ): The Economics of the Welfare State, Oxford Economic Press / (5)N. Bisley (2007): Rethinking Globalization, Palgrave MacMillan./ (6)R. Vij (2007): Globalization and Welfare: A Critical Reader, Palgrave MacMillan. / (7) R. Posner(2010): Kapitalizmin Çöküşü / (8) J. Kornai(2000): “What the Change of System from Socialism to Capitalism Does and Does not Mean”, Journal of Economic Perspectives, 14(1), 27-42 / (9) G.G.Yay ve T.Yay(2007):”J.K Galbraith ve M. Friedman’da Piyasa, Devlet ve Kamu Politikaları”T.Yay ve G:G.Yay İktisat Yazıları, Bölüm 10, ss.181-195. / (9)G.G.Yay (2007): “ İktisadi Gelişme ve Demokrasi İlişkisi Üzerine Bir Sınama” in T:Yay ve G:G:Yay(2007) İktisat Yazıları içinde, Bölüm 16, ss.257-281. (11)B Fine (vd.)(1993): Sosyalist İktisadi Düşüncenin Kısa Tarihi./ (12) T. Piketty(2014): Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. (13): G. G. Yay, H. Taştan and A. Oktayer (2016): "Globalization, Economic Freedom and Wage Inequality: A Panel Data Analysis", Panoeconomicus, (63(5),December. / (14) G. G. Yay and T. Aksoy (2017): Globalization and Welfare State, Quality and Quantity, June / D. Acemoğlu and J.A.Robinson (2020): Dar Koridor,Devletler, Toplumlar ve Özgürlüğün Geleceği, Doğan Kitabevi, İst. / D. Rodrik (2019): Daha Adil, Daha Makul Bir Küresel Ekonomi Mümkün mü?, Domingo, İstanbul
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi başarıyla bitiren öğrenci, kapitalist ve sosyalist sistemlerin temel özellikleri ile ilgili bilgiye sahip olacaktır,
  2. İktisadi sistemleri karşılaştırmalı olarak tartışma yetisi kazanabilecektir,
  3. Küreselleşme konusunun gelişimini ve günümüzdeki durumunu tartışabilme yetisine sahip olabilecektir.
  4. Öğrenci iktisadi sistemlerin tarihsel ve entelektüel kökenleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  5. Öğrenci, iktisadi kalkınma/büyüme demokrasi ilişkilerini tartışabilme yetisine sahip olacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-144454
PÇ-2-----
PÇ-313325
PÇ-455555
PÇ-544454
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-822222
PÇ-933333
PÇ-1044444
PÇ-1133333
PÇ-1244444

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: İktisadi Sistemler ve İktisadi Model Kavramları. İktisadi Sistemleri Sınıflama ve Değerlendirme KıstaslarıRosser and Rosser (2008): Bl.1 Porket (1998):Bl..2
2Kapitalist Sistemin Gelişmesini Sağlayan Düşünce OrtamıRosser and Rosser (2008): Bl.2
3Kapitalizmin Kurumları ve Bu Kurumların Gelişimi ve DönüşümüRosser and Rosser (2008):Bl.1 ; Kornai (2000)
4Piyasa Kapitalizmi ve Sorunları: Piyasa Başarısızlıkları ve Diğer Sorunlar Porket (1998):Bl.4 Rosser and Rosser (2008): Bl.2 ; Piketty(2014)
5Müdahaleci/Komuta Kapitalizmi: İşleyişi ve Sorunları; Refah Devleti ve Liberal EleştirilerBarr(2004 ); Porket(1998): Bl.5 Yay and Yay(2007); Vij(2007); Yay and Aksoy (2017)
6Kapitalist Modeller I: ABD Kapitalizm Modeli- Özellikleri, Sorunları, 2008 Küresel KriziPerraton and Clift (2004):Bl.2; Posner(2010)
7Kapitalist Modeller II: Japon-Tarzı Kapitalizm Modeli/Rosser and Rosser (2008): Bl.6.; Perraton-Clift(2004):Bl.8
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sosyalist Sistemin Entelektüel Kökenleri: Marx-öncesi ve sonrası Sosyalist Düşünce, Piyasa Sosyalizmi: Hesaplama Tartışması/Rosser and Rosser (2008): Bl.3; Fine(1993)
10Marxist Felsefe, Tarih Teorisi ve Değer, Artı-Değer Teorileri/Rosser and Rosser (2008):Bl.3
11Sosyalist Modeller I: Komuta Sosyalizmi- Sovyet Rusya Modeli ve Bu Modelin 1990 Sonrası Dönüşümü Rosser and Rosser (2008):Bl.10
12Sosyalist Modeller II: Piyasa Sosyalizmi- Yugoslavya ve Çin ModelleriRosser and Rosser (2008): Bl.14-15
13Küresel Kapitalizm ve Demokrasi TartışmalarıAcemoğlu-Robinson(2020); Rodrik (2019)
14Azgelişmişlik Olgusu ve Azgelişmişlik Teorileri. Rosser and Rosser (2008): Bl.16-17-18
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok