Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri KullanımıSBP131025200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüSenem Kozaman
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıŞehir planlama sürecinde CBS kullanım yöntem ve tekniklerinin öğrenciye aktarılması.
Dersin İçeriğiCoğrafi bilgi sistemleri, tarihçesi, gelişimi; şehir planlamada CBS örnekleri; CBS yazılımı kullanımı ve örnek uygulamalar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Antenucci, J.C., Brown, K., Croswell, P.L., Kevany, M.J., Archer, H., (1991). “Geographic Information Technology – A Guide To The Technology”, Van Nostrand Reinhold New York, ISBN 0-442-00756-6
 • Batty, M., Densham, .J. (1996), “Decision Support, GIS, and Urban Planning”, Centre for Advanced Spatial Analysis.
 • Cowen, D.J., Shirley, (1993), “Integrated Planning Information Systems”, In: Maguire, D.J., Goodchild,M.F., Rhind, D.W. (Editör)
 • Geographic Information Systems Principles and Applications, 403-12, Longman Scientific
 • Dikçınar, Berna; Planlama Sürecinde Bilgi Teknolojileri-Kent Bilgi Sistemi Modeli, YTÜ Fen Bilimleri enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul:2000
 • Kent Planlamasında Uygulamaya Yönelik Bilgisayar Destekli Veri Tabanı Oluşturulması – Beyoğlu Örneği, İstanbul: YTÜ – FB Enstitüsü Yüksek Lisans tezi
 • İmar Faaliyetlerine Yönelik Kent Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Longley, A., Goodchild, M. F., Rhind, D. W. (2002). Geographic Information Systems and Science, Wiley, UK
 • Wilson, J. P., Fotheringham, A. S. (2010). The Handbook of Geographic Information Science, Blackwell Publishing, USA
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci, CBS alanına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler edinir.
 2. Öğrenci coğrafi bilgi sistemi kavramına dair bilgi sahibi olur.
 3. Öğrenci CBS’nin kullanım alanlarına ilişkin bilgi sahibi olur.
 4. Öğrenci CBS yazılımlarının kullanımında teorik ve pratik bilgi edinir.
 5. Öğrenci CBS yazılımlarını kullanarak mekansal analizler yapabilme bilgi ve becerisini kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders tanıtımı, Karar verme ve bilgi üretme süreçlerinde CBS KullanımıNA
2Coğrafi Olgularda Belirsizlik / CBS'nin veri bileşenleri, vektör ve raster veri ve özellikleriNA
3Mekansal Veri Analizi 1 - Vektörel ModellerNA
4Mekansal Veri Analizi 2- Raster ModelleriNA
5Topoloji Kavramı ve KullanımıNA
6Network Veri Modelleri ve Ağ AnalizleriNA
7CB Sistemlerinde Mekansal ModellemeNA
8Ara Sınav 1
9Model Builder ve CBS'de kodlamaNA
10CBS'de 3 boyutlu modellemeNA
11Büyük veri, Mekansal analizler ve KestirimlerNA
12Online CBS uygulamaları ve mekansal analizlerNA
13Öğrenci proje sunumlarıNA
14Öğrenci proje sunumlarıNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması136
Derse Özgü Staj
Ödev29
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok