Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Planlamada Fizibilite (Finansman, Fizibilite ve Değerleme Yöntemleri)SBP540537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüZekiye Yenen
Dersi Veren(ler)Zekiye Yenen, Töre Secilmisler
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıŞehir ve Bölge Planlama Alanında uzmanlık eğitimi alan meslek sahiplerine kentsel tasarım, dönüşüm ve koruma-yenileme pratiğinde uygulamanın gerçekleşebilmesi bakımından önemini kavratmak ve işletme konusunda bakış açısı kazandırmak maksadıyla, mekânsal planlama ve tasarımda fizibilite konuları, yöntemleri hakkında sistematik bir yaklaşım getirmek ve gayrimenkul yatırımlarına ilişkin çok yönlü kritik geliştirme bilinci oluşturmak.
Dersin İçeriğifizibilite kavramı ve değerleme yöntemleri ile çeşitli finansman modelleri / ekonomist, işletmeci, mimar, mühendis, plancı, peyzaj plancısı, mimarı… gibi farklı disiplinlerdeki uzmanların katılımıyla gerçekleşecek olan ve fizibilite yöntemlerinin uygulama alanları ile ilgili mevzuatın tartışıldığı ‘uzmanlarından bilgilenme’ bölümü / verilen bir uygulama örneğinin öğrenciler tarafından pratiğini ve birlikte irdelenmesini, bunu izleyerek öğrencilerin seçtikleri projelerin fizibilite yöntemlerine tabi tutulması çalışmasını içeren ‘uygulama’ bölümü / kentte yerleşik alanların ya da kentsel gelişme alanlarının projelendirilmesinde; kantitatif değerlendirmenin, ekonomik yaklaşımların ilişkisinin ve planlama-tasarlama sürecinin kent toprağının değer artışına etkilerinin ele alındığı ‘tartışma’ bölümü dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Arslan, R., Kent Planlamasında Değerlendirme Teknikleri, İstanbul: YTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı İşliği, 1993.
 • Balchin, N, P.N., Isaac, D., Chen, J., Urban Economics: a global perspective, Palgrave, 2000.
 • Dicken, P., Lloyd, P.E., Location in Space, HarperCollins Publishers, 1990.
 • Eraydın, E., Mekan Organizasyonuna İlişkin Değişen Paradigmalar, Toplum ve Bilim 64-65 güz/kış, 1994.
 • Ercan, F., Modernizm, Kapitalizm ve Az Gelişmişlik, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1996.
 • Flint, C., Flint, D., Urbanisation: Changing Environments, HarperCollins Publishers, 1998.
 • Frank, J. E., The Cost of Alternative Development Patterns, Washington D.C., ULI - the Urban Land Institute, 1989.
 • Greer, G.E., Investment Analysis for Real Estate Decisions, Chicago: Dearborn Financial, 1997.
 • Healey, P., Nabarro, R., Land and Property Development in a Changing Context , Brookfield, Vt.: Ashgate Pub. Co., 1990.
 • Isaac, S., Michael, W., Handbook in Research and Evaluation: A Collection of Principle Methods and Strategies Useful in Planning, 1995.
 • Krueckeberg, D., A. and Silvers, A., L., Urban Planning Analysis: Methods and Models, New York/London/Sydney/Toronto: John Wiley
 • Lichfield, N., vd., Evaluation in the Planning Process, New York: Pergamon Press, 1975.
 • Lichfield, N., vd., Evaluation in Planning: Facing the Challenge of Complexity, Dordrecht /Boston / London: Kluwer Academic Publishers, 1998.
 • Miles, M.E., Haney, R. L., BERENS, G., Real Estate Development - Principles and Development, Washington D.C., ULI- the Urban Land Institute, 1997.
 • Ratcliffe, J., Stubbs, M., Shepherd, M. Urban Planning and Real Estate Development, Second Edition, Spon Press, 2004.
 • Shefer, D. ve Voogd, H., Evaluation Methods for Urban and Regional Plans, London: Pion Ltd., 1990.
 • Tang, J., Multivariate Analaysis Techniques in Social Science Research, Sage Publications, 1997.
 • Timmermans, H., Decision Support Systems in Urban Planning, London/Weinheim/New York/Tokyo/Melbourn/Madras: E
 • Trochim, W., The Research Methods Knowledge Base, Atomic Dog Publishing, 1999.
 • Rea, L.M., Designing and Conducting Survey Research: A Comprehensive Guide, Josey-Bass Publications, 1997.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci ödevler aracılığıyla; değişen planlama anlayışı ile gayrimenkul yatırımları arasındaki ilişkiyi öğrenir
 2. Öğrenci kentsel tasarımın gayrimenkul değerleri üzerindeki etkisi hakkında bilgi edinir
 3. Öğrenci kentsel tasarımcı ve yatırımcı arasında tasarım sürecinin yönetimi açısından ilişkileri öğrenir
 4. Öğrenci finansman modelleri, fizibilite ve değerleme kavramlarına ve yöntemlerine ilişkin kuramsal bilgi sahibi olur.
 5. Öğrenci fizibilite ve değerleme kavramları ile planlama disiplini arasındaki kuramsal ve pratik ilişkisini öğrenir.
 6. Öğrenci ders ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumsal ve yasal düzenlemeleri öğrenir.
 7. Öğrenci ders kapsamında üretilen imar planları kapsamındaki kamu yatırımlarını fizibilitesini gerçekleştirmeyi öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7
PÇ-1-------
PÇ-2-------
PÇ-3-------
PÇ-4-------
PÇ-5-------
PÇ-6-------
PÇ-7-------
PÇ-8-------
PÇ-9-------
PÇ-10-------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı; fizik mekânın düzenlenmesinden sorumlu olanlar için fizibilite yaklaşımının öğretilmesinden amaç / bu öğretinin aktarılmasında kullanılacak sistem.‘fizibilite’ kavramının farklı meslek alanları için karşılığının araştırılması
2Planlama - kentsel tasarım - uygulama - fizibilite ilişkisi / kenti ilgilendiren herhangi bir projenin niteliğinin niceliksel açıdan ele alınması konusuna yaklaşım.İlgili yayınlar
3Kent toprağından üretilen değer ile planlama disiplini arasındaki ilişki.İlgili yayınlar
4Değişim ve değer, kentsel sistemde değişim ↔ değer ilişkisi, kent sistemi üzerindeki etkileri, İstanbul örneği. İlgili yayınlar
5Gayrimenkul değerlendirme sistemi / fizibilite çalışmaları; uzmanlarından yaklaşım.Ödev tanımı I
6Planlamada klâsik kantitatif teknikler ve değerlendirme yöntemlerinin evrimi İlgili yayınlar
7Konut yatırım projeleri ↔ yatırımlara ilişkin fizibilite çalışmaları İlgili yayınlar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9* Yatırımcı bakış açısıyla gayrimenkul yatırımları – yatırımlara ilişkin fizibilite çalışmaları. * Meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu - STK bakış açısıyla kent toprağına yatırımlar, üretilen değer… konuları. * Yıliçi Sınavı Iİlgili yayınlar
10Doğal değerler odaklı yaklaşımla kentsel projeler ↔ arazi kullanışı etkileşimiİlgili yayınlar
11Mekân organizasyonunun kentin yeniden yapılanmasındaki önemi, kent planlama ve tasarımın kentsel çevrenin ekonomik kalkınmasındaki rolü.Ödev II hazırlığı
12Ödevlerle ilgili görüşme, danışmanlık Ödev II hazırlığı
13Ödevlerle ilgili görüşme, danışmanlık Ödev II hazırlığı
14Ödev II sunumu NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev315
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması137
Derse Özgü Staj
Ödev310
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok