Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çok Boyutlu İstatistik Analiz ve UygulamalarıMTM610337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Doktora Programı (İngilizce)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Reşat Köşker
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1-Fiziksel olayları yorumlamak ve deneylerin sonuçlarını kestirmede istatistiksel teknikler geliştirmek 2-Sosyal, ekonomik ve mühendislik alanlarında deney düzenlemek, veri toplamak, sınıflandırmak, istatiktiksel analiz yapmak ve sonuç çıkarmak 3-Gerçek dünyadaki olaylara uyan istatistiki modeller geliştirmek ve modellenen olayların parametrelerini tahmin etmek
Dersin İçeriğiİstatistiksel Kavramlar / Çok Değişkenli Normal Dağılımlar / Kovaryans Matrisi ve Ortalama Vektörün Tahmini / Anabileşenli Faktör Analizi / Sebastien ve Fisher Yaklaşımı / Çok Gruplu Ayırma Analizi / Çok Değişkenli Regresyon Analizi / Kanonik Korelasyon/
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • T.W. Anderson, “An Introduction to Multivariate Statistical Analysis”, John Wiley, New York, 1958
  • Donald F. Morrison, “Multivariate Statistical Methods”, McGraw-Hill, Inc., New York,1967
  • Sir Maurice Kendall, “Multivariate Analysis”, Company Ltd., London,1975
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci matematiksel modeller ve istatistiksel teknikler geliştirir
  2. Öğrenci istatistiksel analiz yapma, yorumlama, sonuç çıkarma ve kestirme becerisi kazanır.
  3. Öğrenci bilim ile istatistiksel yöntemler arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak bilimsel bilgi üretir.
  4. Öğrenci disiplinler arası takım çalışmalarında etkin rol alır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----
PÇ-13----
PÇ-14----
PÇ-15----
PÇ-16----
PÇ-17----
PÇ-18----
PÇ-19----
PÇ-20----
PÇ-21----
PÇ-22----
PÇ-23----
PÇ-24----
PÇ-25----
PÇ-26----
PÇ-27----
PÇ-28----
PÇ-29----
PÇ-30----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İstatistiksel Kavramlarİlgili Kaynaklar
2Çok Değişkenli Dağılımlarİlgili Kaynaklar
3Çok Değişkenli Normal Dağılımİlgili Kaynaklar
4Kovaryans Matrisiİlgili Kaynaklar
5Ortalama Vektörleri ve Tahminiİlgili Kaynaklar
6Anabileşen Analiziİlgili Kaynaklar
7Faktör Analiziİlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9İki Gruplu Ayırma Analiziİlgili Kaynaklar
10Sebastien ve Fisher Analiziİlgili Kaynaklar
11Çok Değişkenli Ayırma Analiziİlgili Kaynaklar
12Çok Değişkenli Regresyon Analiziİlgili Kaynaklar
13Kanonik Korelasyonİlgili Kaynaklar
14Veri Analizi Prosesiİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1512
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok