Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Ekonomi Politikaları ve UygulamalarıITB204033300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Lisans Programı
Seçmeli @ İstatistik Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Elektrik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Biyomühendislik Lisans Programı
Seçmeli @ Matematik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Dans Lisans Programı
Seçmeli @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Mimarlık Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Seçmeli @ Harita Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Makine Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Fizik Lisans Programı
Seçmeli @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
Seçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Seçmeli @ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Seçmeli @ Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Biyomühendislik Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Bileşik Sanatlar Lisans Programı
Seçmeli @ Havacılık Elektroniği Lisans Programı
Seçmeli @ Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıCumhuriyet Türkiye’sinde uygulanan ekonomi politikaları, küresel ekonominin gelişimi, küresel ekonomi ile bütünleşme süreci ve ortaya çıkan sorunlar/ açılımlar ele alınacaktır.
Dersin İçeriğiKüresel ekonomi, ulusal ekonomi ve küresel ekonomi arası ilişkiler, uluslar arası ekonomik kuruluşlar, rol ve işlevleri bu kuruluşların ulusal ekonomiler üzerine etkileri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Yay.(22.bsk.), 2009, İstanbul Erinç Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi(Bölüşüm, Birikim, Büyüme), İletişim Yay.(16. Bask.), 2012, İstanbul. G.Kazgan, Tanzimattan 21. Yüzyıla Türk Ekonomisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay. (4.Bask), 2012, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler güncel ekonomik gelişmeleri, kavramları anlayabilme ve izleyebilme becerisi kazanır
  2. Öğrenciler görüş ve yorum geliştirebilme becerisi kazanır
  3. Öğrenciler lisans seviyesinde makale/ödev hazırlama konusunda yeni beceriler öğrenir
  4. Öğrenciler ekonomik politikaların etkilerini değerlendirmeyi oğrenir
  5. Öğrenciler ekonomik kuram ile yerel pratik arasındaki boşluğu kapatabilmeyi oğrenir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, ders hakkında açıklama, yükümlülükler, sınavlar, devam konularında öğrenciyi bilgilendirme
218.Yüzyıl sonundan I. Dünya Savaşına Osmanlı EkonomisiOkuma metinlerinden hazırlanma
3I. Dünya Savaşı Yıllarında izlenen ekonomi politikası, ulusçu tepki, 'milli burjuvazi' oluşturma çabalarıOkuma metinlerinden hazırlanma
41923-1929: Cumhuriyetin kuruluş yılları, izlenen iktisat politikası, kararlar, yaklaşımlarOkuma metinlerinden hazırlanma
51930’lar Dünya Ekonomi Buhranı, Korumacı-Devletçi SanayileşmeOkuma metinlerinden hazırlanma
6II. Dünya savaşı sonrası şekillenen dünya ekonomisi, uluslararası sisteme katılım, uluslararası kuruluşlar, ortaya çıkış koşulları, işlevleriOkuma metinlerinden hazırlanma
7Planlı, İthal-ikameci Sanayileşme Girişimi, 1960-1980 DönemiOkuma metinlerinden hazırlanma
8Ara Sınav 1
9Ekonomide Yapısal Dönüşümler: 1980-1990 DönemiOkuma metinlerinden hazırlanma
10Küreselleşme : Siyasal, kültürel ve ekonomi alanında görünümleri. Küresel ekonomi veulusal ekonomiler ilişkileri, bütünleşme sorunlar ve fırsatlar…Okuma metinlerinden hazırlanma
11Küreselleşme ve Türkiye'de 1990'larOkuma metinlerinden hazırlanma
121990'lardan Günümüze Dünya ve Türkiye EkonomisiOkuma metinlerinden hazırlanma
132000'lerde Ekonomik Sorunlar ve Toplumsal Yaşama YansımalaOkuma metinleri
14Dönem sonu değerlendirmesiOkuma metinleri
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar250
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev17
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)24
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok