Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Küreselleşme ve Küresel KentlerSBP610737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Şehir Planlama Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüYüksel Dinçer
Dersi Veren(ler)Yüksel Dinçer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKüreselleşme liberal düşüncenin ortaya çıkmasıyla yaşıt bir kavramdır. Küreselleşme bütüne ulaşma yolunda hep bir mit olarak kabul edilmiştir. 20. Yüzyılda küreselleşme hızla değişen dünya düzeninin temel dayanağını ve motor gücünü oluşturmaktadır. Bu bağlamda küresel sistemlerin oluşturduğu ve geleneksel mekan kavramından ve tanımından farklı bir şekilde tanımlanmak ve algılanmak durumunda olan ağsı mekanların eklem noktalarını dolayısı ile şebeke sistemlerinin kontrol noktalarını veya başka bir deyişle açkapa mekanizmalarını oluşturan küresel kentlerin bu nitelikleri ile ele alınmaları, irdelenmeleri ve planlamaya aktarılması dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriğiDers iki temel kavramın tartışılması ile başlamaktadır; Küreselleşme ve Küresel Kentler. Küreselleşme en geniş kapsamı ile ele alınmakta özellikle ekonomi politikaları ve 20. Yüzyıl ve sonrası için dünya toplumlarına etkileri tartışılmaktadır. Küreselleşme konusunda taraf ve karşıt görüşler ders kapsamında ele alınmaktadır. Küresel kentler ise dersin ikinci bölümünü oluşturmaktadır. Küresel kent tanımı farklı kaynaklardan irdelenmekte, metropol, büyükkent ve benzeri kentbilim tanımları içinde küresel kent tanımının yeri ve önemi irdelenmektedir. Dersin temelde küreselleşme ve küresel kentler üzerinden gelişen günümüz metropoliten kentlerinin planlama sorunlarına bir yaklaşımı oluşturması hedeflenmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Amin. A., (2002) "Spatialities of globalisation", Environment and Planning A 34, s:385-399.
 • Amin. A.and Thrift., N (2002) Cities: Reimagining the Urban, Polity Press, Cambridge.
 • Augé, M., (1995) Non-places: An Introduction to an Anthropology of Supermodernity, Verso, London.
 • Augé. M,. (1999) An Anthropology for Contemporaneous World, Stanford University Press, Stanford, CA.
 • Ballard, JG., (1992) "Project for a Glossary of the Twentieth Century", in Crary, J.,
 • Beaverstock, JV., Smith, RG. and Taylor, PJ., (1999) "A roster of world cities", Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 16 (6), s:445-458.
 • Beaverstock, JV., Smith, RG. and Taylo,r PJ., (2000) "World city network: a new metageography?", millennial issue of the Annals of the Association of American Geographers 90, March, s:123-134.
 • Beaverstock, JV., Smith, RG., Taylor, PJ., Walker, DFR. and Lorimer, HN., (2000b) "Globalization and world cities: some measurement methodologies", Applied Geography 20, s:43-63.
 • Beaverstock, JV., Smith, RG. and Taylor, PJ., (2003) "The global capacity of a world city: a relational study of London", in Korfman E & Youngs G (eds.) Globalization: theory and practice, Continuum, London, 2nd edition.
 • Capra, F., (2002) The Hidden Connections, HarperCollins Publishers, London.
 • Cilliers, P., (1998) Complexity and Post-Modernism, Routledge, London.
 • Cohen, R B., (1981) "The new international division of labour, multinational corporations, and urban hierarchy", in Dear, M.,
 • Dainton, B., (2001) Time and Space, Acumen, Chesham.
 • Dicken, P., Kelly, P F., Olds, K. and Yeung, H W-C., (2001) "Chains and networks, territories and scales: towards a relational framework for analysing the global economy", Global Networks 1 (2), s: 89-112.
 • Foucault, M., (1986) "Of other spaces", Diacritics 16, s:22-27.
 • Friedmann, J. and Wolff, G., (1982) "World City Formation: An Agenda for Research and Action", International Journal of Urban and Regional Research 3, s: 309-344.
 • Friedmann, J., (1986) "The world city hypothesis", Development and Change 17, s: 69-83.
 • Friedmann, J., (1995) "Where we stand: a decade of world city research", in Knox, P.,
 • Geddes, P., (1915) Cities in Evolution, Benn, London.
 • Giddens, A., (1990) The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge.
 • Giddens, A., (1991) Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Polity Press, Cambridge.
 • Gravesteijn, SGE., Griensven, S. and Smidt, M., eds. (1998) Timing Global Cities, Netherlands Geographical Studies, Utrecht.
 • Hall, P., (1966) The World Cities, Weidenfeld and Nicolson, London.
 • Harvey, D., (1989) The Condition of Postmodernity, Blackwell, Oxford.
 • Jameson, F., (1991) Postmodernism or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Verso, London.
 • Latour, B., (1998) "On actor-network theory: a few clarifications", http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-1-9801/msg00019.html, pp. 1-9
 • Latour, B. and Hermant, E., (1998) Paris ville invisible, Les Empêcheurs de Penser en Rond/La Découverte, Paris.
 • Law, J., (1999) "After ANT: complexity, naming and topology", in Law, J. and Hassard, J., eds. Actor Network Theory and after, Blackwell, Oxford, s: 1-14
 • Law, J. and Hetherington, K., (2000) "Materialities, spatialities, globalities", in Knowledge, Space, Economy edited by Bryson, J., Daniels, P., Henry, N., & Pollard, J., Routledge, London, s: 34-49.
 • Law, J. and Urry, J., (2002) "Enacting the social", http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/soc099jlju.html
 • Leyshon, A. and & Thrift, N., (1997) Money/Space: Geographies of Monetary Transformation, Routledge, London
 • May, J. and Thrift, N., eds. (2001) Timespace: Geographies of Temporality, Routledge, London.
 • Mumford, L., (1938) The Culture of Cities, Harcourt Brace, San Diego.
 • Murdoch, J., (1998) "The Spaces of Actor-Network Theory", Geoforum 29 (4), s: 357-374.
 • Nguyen, D., (1992) "The spatialisation of metric time", Time and Society 1, s: 29-50
 • Raban, J., (1975) Soft City, Fontana/Collins, Glasgow.
 • Reed¸ H., (1981) The Pre-eminence of International Financial Centers, Praeger, New York.
 • Sassen, S., (1991) The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 • Sassen, S., (1994) Cities in a World Economy, Pine Forge Press, London.
 • Sassen, S., (1999) "Servicing the global economy: Reconfigured states and private agents", in Olds, K., Dicken, P., Kelly, P., Kong, L. and Yeung, H W., (eds.) Globalisation and the Asia-Pacific, Routledge, London, s: 149-162.
 • Sassen, S., (2000a) "Spatialities and Temporalities of the Global: Elements for a Theorization", Public Culture 12 (1), s:215-232.
 • Sassen, S., (2000b) "Excavating Power: In Search of Frontier Zones and New Actors", Theory, Culture and Society 17 (1), s:163-170.
 • Shatkin, G., (1998) " 'Fourth World' Cities in the Global Economy: The Case of Phnom Penh, Cambodia", International Journal of Urban and Regional Research 22 (3), s:378-393.
 • Shields, R., (1996) "A Guide to Urban Representation and What to Do About it: Alternative Traditions of Urban Theory", in King, A D., (ed.) Representing the City: Ethnicity, Capital and Culture in the 21st Century Metropolis, Macmillan, London, s: 227-252.
 • Short, J., (2001) Global Dimensions: Space, Place and the Contemporary World, Reaktion Books, London.
 • Smith, RG., (2003) "World city actor-networks", Progress in Human Geography 27 (1), s: 25-44.
 • Spoerri, D., (1995) An Anecdoted Topography of Chance, Atlas Press, London.
 • Taylor, PJ., (2001) "Specification of the World City Network", Geographical Analysis 33 (2), s:181-194.
 • Taylor, PJ., Catalano, G., Walker, DRF., (2001) "Exploratory Analysis of the World City Network", http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb50.html
 • Thrift, N., (1993) "An Urban Impasse?", Theory, Culture Society 10 (2), s: 229-38.
 • Thrift, N., (1996) Spatial Formations, Sage, London.
 • Thrift, N., (1999) "The Place of Complexity", Theory, Culture and Society 16, s: 31-70.
 • Urry, J., (2000a) Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-first Century, Routledge, London.
 • Urry, J., (2000b) "Sociology of Time and Space", in Turner B (ed.) The Blackwell Companion to Social Theory, Blackwell, Oxford, s: 416-443.
 • Urry, J., (2003) Global Complexity, Polity Press, Cambridge.
 • Wallerstein, I., (1996) Open the Social Sciences: Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences, Stanford University Press, Stanford.
 • Whatmore, S., (2002) Hybrid Geographies, Sage, London.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler küreselleşme - dünya ekonomik politikası ilişkilerini kavrayacaktır
 2. Öğrenciler yeni ekonomik coğrafya – küresel kent gelişimi ilişkisini çözümlemesi yapacaktır
 3. Öğrenciler küresel kent ve planlama arasındaki ilişkileri tartışabilme bilgi ve becerisini kazanacaktır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımıNA
2Kavramlar: KüreselleşmeNA
3Liberal Kuramın Küreselleşme ÇatkısıNA
4Marksist Kuramın Küreselleşme YaklaşımıNA
5Seminer SunumuNA
6Dünya Kentsel Gelişimi ve Kentsel DağılımNA
7Küresel Kent Sistemi Oluşumu ve Gelişimi - Gelişmiş ülkelerde ve Gelişmekte Olan Ülkelerde küresel sisteme eklemlenme sorunları.NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Seminer SunumuNA
10Kürsel Kentler Planlama İlişkisiNA
11Küresel Kentlerde Planlama Sorunsalı NA
12Seminer Sunumu NA
13Türkiye ve KüreselleşmeNA
14Türkiye ve Küresel Kentler NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri125
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması910
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer130
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok