Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kentsel Yoksulluk, Toplumsal ve Siyasal KatılımSBP610637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Şehir Planlama Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüYüksel Dinçer
Dersi Veren(ler)Yüksel Dinçer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDers 20 yüzyıl sonlarından başlayarak gittikçe daha yoğunlaşan yoksulluk konusunu irdelemeyi amaçlamaktadır. Kentsel ve kırsal alanlardaki yoksulluk algısı ve sorunları, kentlerin yoksulluğu ve kentlerdeki yoksulluk konuları ayrı ayrı irdelenmekte, yoksulluğun günümüz dünyasında nasıl değerlendirildiği ele alınmaktadır. Konunun toplumsal boyutları kentlerdeki görünümü ve kentli toplumlarda yoksulluğun nedenleri ve sonuçları, özellikle katılım ve ulaşılabilirlik ekseninde ele alınmakta, kentsel yaşamın ve kentlinin bu yeni (eski!) küresel sorunla nasıl karşı karşıya geldiği ve nasıl tepki verdiği irdelenmektedir. Kentsel yoksulluk kent planlaması açısından büyük önem taşımaktadır, kentlerin ve kentsel yoksulluğun gelişmelerinin izlenmesi ve bunun planlama kararları ile ilişkisinin kurulması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiDersin içeriği üç temel eksende geliştirilmiştir. Birinci aks yoksulluk kavramı üzerine kurgulanmıştır. Geniş anlamından detay kavramsal açılımlara ve tarihsel gelişiminden güncel tanımlamalara kadar yayılan bir skalada yoksulluk kavramı irdelenmektedir. İkinci aks katılım konusunu içermektedir. Çağımız toplumlarının en önemli ayırıcı niteliklerinden biri olan katılım konusu özellikle gelişmişlik sınıflamasında önemli bir belirleyicidir. Bu nedenle katılım konusu dersin önemli bir unsuru olarak ele alınmaktadır. Üçüncü eksen katılımın toplumsal ve siyasal arka planını ve kentsel toplumlarda katılım konusunun nasıl algılandığı ve uygulandığı irdelemesini kapsamaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Chossudovsky, Michel, (1999). Yoksulluğun Küreselleşmesi, (Çev: Neşenur Domaniç), Çiviyazıları, İstanbul.
 • Özdek, Yasemin, (2002), Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, TODAİE-Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü.
 • T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, (2008), Kadın ve Yoksulluk, Politika Dokümanı. URL: http://www.ksgm.gov.tr/Pdf/yoksulluk.pdf
 • Bora, Aksu ve diğerleri, (2007), Yoksulluk Halleri. Türkiye’de Kent Yoksulluğu ve Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ŞENSES, Fiket, (2001), Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ADAMAN, Fikret ., KEYDER, Çağlar., (2006), Türkiye’de Büyükşehirlerin Varoşlarında Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma, Avrupa Komisyonu, Sosyal Dışlanma ile Mücadelede Mahalli Topluluk Eylem Programı 2002-2006. (http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_tr.pdf)
 • AKTAN, C. Can, (2002), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Hak-İş Konfederasyonu Yayını, Ankara,
 • BUĞRA, Ayşe., KEYDER, Çağlar., (2008), Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri, Sosyal Politika Forumu, İstanbul.
 • BUĞRA, Ayşe., KEYDER, Çağlar., (2003), Yeni Yoksulluk ve Türkiye’nin Değişen Refah Rejimi, Ankara: UNDP.
 • T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, (2009), Kentsel Yoksulluk, Göç ve Sosyal Politikalar. Ankara.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler yoksulluk – Küreselleşme - Kentsel Sosyoloji - Ekonomik politika – Planlama arasındaki ilişkileri kavrayacaktır
 2. Öğrenciler kentsel sosyal yapı ve katılım konuları arasındaki ilişkileri kavrayacaktır
 3. Öğrenciler Türkiye’de sosyal yapı ve katılım konularının kentsel gelişme sürecindeki yerini öğrenecektir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımıNA
2Yoksulluk nedir? Genel tanımlar. Mutlak yoksulluk, göreli yoksullukİlgili okumalar
3Dünya’da ve ülkemizde yoksulluk kavramının gelişimi, Kentsel Yoksulluk – Kırsal Yoksulluk, Küreselleşme ve yoksulluk ilişkisi.İlgili okumalar
4Yoksulluk ve kentsel yoksulluk. Yoksulluk ve yoksunluk, Kentin yoksulluğu - Kentteki yoksulluk.İlgili okumalar
5Kentsel yoksulluk- gelişmiş ülkeler ve Gelişmekte olan ülkelerde Kentsel yoksulluk kültürü. Gecekondulaşma ve çeperler.İlgili okumalar
6Kentsel yoksulluk etkilenen kesimler, Yoksulluk ve kadın, Yoksulluk ve çocuk, Yoksulluk ve yaşlılık.İlgili okumalar
7Yoksullukla mücadele, Önlemler, eylemler, politikalar.İlgili okumalar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde katılım, Toplumsal ve siyasal katılım kültürü. Kentsel yaşama katılım.İlgili okumalar
10Ülkemizde toplumsal katılım davranışları, Kentsel ve kırsal katılım,İlgili okumalar
11Büyük Kentlerde yaşam, siyasal ve toplumsal katılım.İlgili okumalar
12Toplumsal ve siyasal katılım örgütlenme ilişkisi.İlgili okumalar
13Kentsel yoksulluk ve Toplumsal siyasal katılım ilişkisi.İlgili okumalar
14Hazırlanan çalışmaların sunumu NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri125
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması910
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer130
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok