Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Finans MatematiğiMTM520737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörüİnci Albayrak
Dersi Veren(ler)Fatih Taşçi
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİktisadi teorileri ileri kantitatif tekniklerle analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiTemel matematiksel fonksiyonlar (lineer, polinom, üstel, logaritmik). Modelleme ve regresyon. Paranın zaman değeri, faiz hesapları, nakit akışları, bugünkü değer, kredi ödemeleri, anüiteler. Limit, faiz hesaplarında sürekli bileşkeleme. Türev, maksimum ve minimum problemleri. Adi türevli diferansiyel denklemler, faiz hesaplarına uygulamalar. Matrisler ve lineer denklem sistemleri, eşitsizlikler, nakit akışlarına uygulamalar. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler. Optimizasyon problemleri, lineer programlama, kuadratik programlama ve kısıtlar, portföy optimizasyonu. Temel istatistik bilgileri, veri türleri ve karar verme. Olasılık, rasgele değişkenler, dağılım fonksiyonları, koşullu olasılıklar. Stokastik süreçler, durağanlık, durağanlık testleri. Stokastik diferanasiyel denklemler, Black-Sholes denklemi ve uygulamaları. Zaman serilerinin stokastik özellikleri, modelleme ve kestirim.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • İşletme Finansının Temelleri,Richard A.,Brealey ,Stewatr C.Myers,alan J.Marcus ISBN:975-7860-88-3.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Temel Finans Matematiği yasalarını öğrenir.
  2. Güncel faiz işlemlerini yapabilir ve yorumlayabilir.
  3. Amortisman hesaplayabilir.
  4. Modelleme yapabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel Finans Matematiği kavramlarıİlgili Kaynaklar
2Faiz hesabıİlgili Kaynaklar
3Faiz çeşitleriİlgili Kaynaklar
4İndirim hesabı, amortisman ve hesaplama yöntemleriİlgili Kaynaklar
5Finansal fonksiyonların tanıtımıİlgili Kaynaklar
6Maliyet-Gelir fonksiyonları ve aralarındaki ilişkilerin yorumlanmasıİlgili Kaynaklar
7Arz-Talep fonksiyonları ve aralarındaki ilişkilerin yorumlanması İlgili Kaynaklar
8Ara Sınav 1
9yatırım, 1.vizeİlgili Kaynaklar
10Amortisman ve amorti eden fonlar (borç amortismanı, itfa planı, batan fon, amorti eden fon programı, amortisman, tükenme)İlgili Kaynaklar
11Marjinal fonksiyonların tanıtımıİlgili Kaynaklar
12Marjinal maliyet ve Marjinal gelir ile aralarındaki ilişkilerİlgili Kaynaklar
13Esneklik (elastisite) hesabıİlgili Kaynaklar
142.vizeİlgili Kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği130
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1413
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği12
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok