Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Toplumsal HareketlerSBP611337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Şehir Planlama Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüAsuman Turkun
Dersi Veren(ler)Asuman Turkun
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders, sivil toplumun gelişimi ve buna bağlı olarak farklı dönemlerde sivil toplum örgütlerinin ve toplumsal hareketlerin ortaya çıkış nedenlerini ve biçimlerini incelemeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, ilk olarak sivil toplum kuramları incelenecek ve farklı sivil toplum örgütlerinin tarihsel olarak dünyadaki gelişimi tartışılacaktır. Bu örgütlerin gelişiminin, yoksullaşma, ifade özgürlüğünde sınırlamalar, etnik kimlik ve kadın hakları gibi ekonomik, sosyal ve kültürel konulardaki hak ihlalleri ile ilişkisi kurulacaktır. Özellikle 1980’lerden sonra sivil toplum örgütlerinin sayılarındaki artışın küreselleşmeyle bağlantılı yönleri incelenerek kentte ve kırda ortaya çıkan farklı toplumsal hareketlerin çalışma alanları ve eylemleri tartışılacaktır.
Dersin İçeriğiSivil toplumun kavramsal ve felsefi temelleri; farklı dönemlerde sivil toplum örgütlerinin ilgi alanları, sivil toplum örgütlerinin küreselleşme ile ilişkisi; Türkiye’de devlet ve sivil toplum ilişkisi; Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin durumu ve çalışma alanları; çevre konusunda sivil toplum örgütleri; kadın hakları konusunda sivil toplum örgütleri; dinsel ve etnik kimlik konularında sivil toplum örgütleri; küreselleşme karşıtı sivil toplum örgütleri; tarım alanında sivil toplum örgütleri ve toplumsal hareketler; sendikalar ve meslek örgütleri; kentsel toplumsal hareketler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Beneria, L. and Roldan, M. (Eds) The Crossroads of Class and Gender: Industrial Homework, Subcontracting and Household Dynamics in Mexico City, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1987.
 • Boratav, K., Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002, İmge, 2003.
 • Buğra, Ayşe, 2003, Devlet-Piyasa Karşılığının Ötesinde, İletişim, 2003.
 • Eraydın, A. ve Erendil (Türkün), A., Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, 1999.
 • Eyerman, R. and Jamison, A. Social Movements: A Cognitive Approach, Polity Press, 1991.
 • Fainstein, S. and Campbell, S. (Eds), Readings in Urban Theory, Blackwell, 2001.
 • Foweraker, J. Theorizing Social Movements, Pluto Press, 1995.
 • Genro, T., Porto Alegre: Özgün bir Belediyecilik Deneyimi, 1999.
 • Global Civil Society 2001, Oxford University Press.
 • Global Civil Society 2003, Oxford University Press.
 • Howell, J. and Pearce, J., Civil Society and Development: A Critical Exploration, London: Lynne Publishers, 2001.
 • Nash, J. (Ed) Social Movements: An Anthropological Reader, Blackwell, 2006.
 • Özdalga, E. ve Persson, S., Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam Dünyası, 1998.
 • Tekeli, İ., Doğal ve Tarihi Çevreyi Korumak, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009.
 • Tekeli, İ., Akılcı Planlamadan Bir Demokrasi Projesi Olarak Planlamaya, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009.
 • Tekeli, İ., Habitat II Konferansı Yazıları, T. C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara, 1996.
 • Tekeli, İ., Katılımcı Demokrasi ve Sivil Toplum Kuruluşları, SDD Yayınları, 2004.
 • UN HABİTAT, Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements, Earthscan Publications, London, 2003.
 • WALD, (Matra/KAP Programı), Sivil Toplum Örgütleri: Neoliberalizmin araçları mı, halka dayalı alternatifler mi?, Demokrasi Kitaplığı, 2001.
 • Yücekök, A. N. ve diğ., Tanzimattan Günümüze İstanbul’da STK’lar, Tarih Vakfı, 1998.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler sivil toplumun kavramsal ve felsefi temellerini öğrenir
 2. Öğrenciler farklı dönemlerde ortaya çıkan sivil toplum örgütlerinin ilgi alanlarını, faaliyetlerini ve yarattıkları etkileri öğrenir
 3. Öğrenciler sivil toplum örgütlerinin sayısındaki artışın küreselleşme ile ilişkisini kurma becerisini edinir
 4. Öğrenciler Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin durumunu, çalışma alanları ve etkileri hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sivil toplumun kavramsal ve felsefi temelleri NA
2Sivil toplum ve kamusal alan tartışmasıKitaplardan ve dergilerden seçilmiş bölümler
3Farklı dönemlerde sivil toplum örgütlerinin ilgi alanları, sivil toplum örgütlerinin küreselleşme ile ilişkisi Kitaplardan ve dergilerden seçilmiş bölümler
4Küresel sivil toplum örgütleri Kitaplardan ve dergilerden seçilmiş bölümler
5Türkiye’de devlet ve sivil toplum ilişkisi Kitaplardan ve dergilerden seçilmiş bölümler
6Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin durumu, çalışma alanları ve etkileri Kitaplardan ve dergilerden seçilmiş bölümler
7Çevre konusunda sivil toplum örgütleri Kitaplardan ve dergilerden seçilmiş bölümler
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Dinsel ve etnik kimlik konularında sivil toplum örgütleri Kitaplardan ve dergilerden seçilmiş bölümler
10Küreselleşme karşıtı sivil toplum örgütleri Kitaplardan ve dergilerden seçilmiş bölümler
11Tarım alanında sivil toplum örgütleri ve toplumsal hareketler Kitaplardan ve dergilerden seçilmiş bölümler
12Sendikalar ve meslek örgütleri Kitaplardan ve dergilerden seçilmiş bölümler
13Kentsel toplumsal hareketlerSunuş hazırlığı
14Araştırma sunuşları Sunuş hazırlığı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri215
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması156
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer28
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok