Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kentsel Yeniden Canlandırma PolitikalarıSBP530537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüZeynep Enlil
Dersi Veren(ler)Zeynep Enlil
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı 2. Dünya savaşı sonrasının yeniden inşa sürecinden, günümüzün yeniden canlandırma yaklaşımlarına değişen kentsel dönüşüm politikalarını dönemlerinin ekonomik, politik ve toplumsal koşulları içerisinde incelenmesi; özellikle 1980ler sonrasında yaşanan küresel yeniden yapılanma bağlamında ortaya çıkan kentsel yeniden canlandırma sorunsalının ve izlenen farklı politikaların dünya örnekleriyle eleştirel bir bakış açısıyla irdelenmesi; “proje bazında planlama” yaklaşımının sorgulanmasıdır.
Dersin İçeriğiKentlerin yeniden inşası, kentsel yenileme, kentsel yeniden canlandırma kavramları; 1980 sonrası dönemde yeniden yapılanan ekonominin mekansal izdüşümleri, terkedilen, atıl kalan, çöküntüye uğrayan kentsel alanların yeniden kent ekonomisine kazandırılması sorunsalı ve izlenen politikalar, Dünyadan örneklerle emlak, kültür, turizm, konut ve tasarım eksenli yeniden canlandırma stratejileri, ve bunların sürdürülebilirlik, sosyal adalet, kent hakkı gibi kavramlar çerçevesinde sorgulanması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Harvey, D. (1990) The condition of postmodernity. Oxford: Blackwell
 • Couch C., Fraser C., Percy S. (2003) Urban Regeneration in Europe. Oxford: Blackwell
 • Hutton, T.A. (2008) The New Economy of the Inner City: Restructuring, Regeneration and Dislocation in the Twenty-First-Century Metropolis. London: Routledge.
 • Harvey, D. (1985) The Urbanisation of Capital. Oxford: Blackwell.
 • Jones P., Evans J. (2008) Urban Regeneration in the UK: Theory and Practice. London: Sage
 • Jewson, N. MacGregor S. (eds)1(997) Transfroming Cities: Contested Governance and New Spatial Divisions, Routledge
 • Marcuse, P. and van Kempen, R., Globalizing Cities, Blackwell, 2000.
 • Florida, R. (2002) The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books
 • Judd, D.R. and Fainstein, S.S. (Eds), The Tourist City, New Haven: Yale University, 1999.
 • Hall, P. (2000) Creative Cities and Economic Development. Urban Studies 37, pp.639-649
 • SWYNGEDOUW, E., MOULAERT, F. and RODRIGUEZ, A, (2002) ‘Neoliberal Urbanization in Europe: Large-Scale Urban Development Projects and the New Urban Policy’, Antipode, pp. 542-575
 • MAJOOR, S.J.H (2009)The Disconnected Innovation of New Urbanity in Zuidas Amsterdam, Orestad Copenhagen and Forum Barcelona, (2009) EUROPEAN PLANNING STUDIES, 17,9, 1379-1403
 • NIJKAMP,P., RODENBURG,C.A and WAGTENDONK, A. J. (2002) Success factors for sustain- able urban brownfield development: A comparative case study approach to pol- luted sites, Ecological Economics, Volume 40, Issue 2, February, Pages 235-252
 • van WINDEN, W., van DEN BERG L., and POL, P. (2007), European cities in the knowledge economy: Towards a typology, Urban Studies, 44,3, 525-549
 • Cameron, S. (1992), Housing, Gentrification and Urban Regeneration Policies, Urban Studies, 29:3, 3-14
 • Smith, N, (1986), Of yuppies and housing: gentrification, social restructuring, and the urban dream, Environment and Planning, 5, 151-172
 • Salet, W. (2008) Rethinking Urban Projects: Experiences in Europe, Urban Studies, 45(11), 2343-2363
 • Peck, J. and Tickell, A. (2002) ‘Neoliberalizing space’, in N. Brenner and N. Theodore (eds) Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in Western Europe and North America, pp. 33–57. Oxford: Blackwell.
 • Cahiers (2007) Large-Scale Urban Large-Scale Urban Development Projects Development Projects in Europe in Europe
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler kentsel-bölgesel gelişme dinamikleri ve yeniden canlandırma sorunsalı hakkında kuramsal bilgi sahibi olacak
 2. Öğrenciler kentsel yeniden canlandırma yaklaşımlarının tarihsel süreç içinde neden ve nasıl değişim gösterdiği hakkında bilgi sahibi olacak
 3. Öğrenciler farklı yeniden canlandırma politikalarının mekansal, sosyal ve ekonomik sonuçları hakkında bilgi sahibi olacaktır
 4. Öğrenciler yeniden canlandırma politikalarının mekansal, sosyal ve ekonomik etkilerini farklı coğrafyalardaki farklı kentsel projeler üzerinden karşılaştırma becerisine sahip olacaktır
 5. Öğrenciler bu bilgiyi sürdürülebilirlik, sosyal adalet, kent hakkı gibi temel kavramlar çerçevesinde değerlendirecek bilgi altyapısına sahip olacaktır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
12. Dünya Savaşı sonrasında değişen kentsel dönüşüm politikalar, 1950lerin kentlerin yeniden inşası politkalarından, 1970lerin kentsel yenileme politikalarına - uygulamalar, sorunlar, tartışmalar/1Seçilmiş makaleler ve kitaplardan bölümler
22. Dünya Savaşı sonrasında değişen kentsel dönüşüm politikalar, 1950lerin kentlerin yeniden inşası politkalarından, 1970lerin kentsel yenileme politikalarına - uygulamalar, sorunlar, tartışmalar/2Seçilmiş makaleler ve kitaplardan bölümler
3Küreselleşme ve 1980 sonrasında ekonominin yeniden yapılanmasıSeçilmiş makaleler ve kitaplardan bölümler
4Post-Fordism ve yeni üretim coğrafyalarıSeçilmiş makaleler ve kitaplardan bölümler
5'Büyüme motoru' olarak kentlerSeçilmiş makaleler ve kitaplardan bölümler
6Bilgi ekonomisi ve öğrenen bölgelerSeçilmiş makaleler ve kitaplardan bölümler
7Kent ekonomilerinin değişen yapısı ve yaratıcı sınıf tartışmalarıSeçilmiş makaleler ve kitaplardan bölümler
8Ara Sınav 1
9Mega projeler ve emlak-eksenli yeniden canlandırmaSeçilmiş makaleler ve kitaplardan bölümler
10Yeni tüketim mekanları: kültür ve turizm eksenli yeniden canlandırma Seçilmiş makaleler ve kitaplardan bölümler
11Konut-eksenli yeniden canlandırma: tarihi mahallelerin ve kent merkezlerinin yeniden canlandırılması ve soyluştırılmasıSeçilmiş makaleler ve kitaplardan bölümler
12'Yumuşak karınlar': Eski sanayi alanlarının ve kıyı alanlarının dönüşümüSeçilmiş makaleler ve kitaplardan bölümler
13Kentsel yeniden canlandırmanın gerilimli coğrafyası: "kent hakkı" kimin hakkı?Seçilmiş makaleler ve kitaplardan bölümler
14Dönem ödevi araştırması sunuşlarıSeçilmiş makaleler ve kitaplardan bölümler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri125
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması136
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer136
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)136
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok