Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kent ve Planlama TarihiSBP207233300
ÖnkoşullarSBP1111 Planlama 1
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüZeynep Enlil
Dersi Veren(ler)Zeynep Enlil, Erhan KURTARIR
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıModern kentin ve planlama düşüncesinin evrimini her dönemin toplumsal, ekonomik, politik koşulları ve kültürel atmosferi çerçevesinde kavratmak; her dönemin mekansal izdüşümlerini tartışmak.
Dersin İçeriğiModernleşmenin 3 kuşağı bağlamında kentlerin ve planlama düşüncesinin evrimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • A. Sutcliffe (1980) The Rise of Modern Town Planning, Mansel Dersin
 • P. Hall, (1988) Cities of Tomorrow, Basic Blackwell
 • Hall, P. (1992) Urban and Regional Planning, (3rd Edition) Routledge
 • Morris, A.E.J.(1994) History of Urban Form: Before Industrial Revolution, Longman
 • Bumin, Kürşat (1990) Demokrasi Arayışında Kent, İz Yayınları
 • Le Gates, R. T. ve Stout, F. (eds) (1996) The City Reader, Routledge
 • L. Benevelo, (1971) The Origins of Modern Town Planning, MIT Press
 • Koordinatörün ders notlarına http://www.yildiz.edu.tr/~enlil/ adresinden ulaşılmaktadır.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci kentsellerin tarihsel gelişim ve dönüşüm süreçlerini neden-sonuç ilişkisi içinde kavrar
 2. Öğrenci modernleşme ve sanayileşme sürecinin insan yerleşmeleri üzerindeki etkisi anlar; tarih bilinci ve bilgisi kazanır
 3. Öğrenci planlama düşüncesinin kökenleri, evrimi hakkında bilgi sahibi olur
 4. Öğrenci kentsel sorunları her dönemin toplumsal, ekonomik, politik arkaplanı ilişkilendirerek anlamayı öğrenir.
 5. Öğrenci Kentleşme süreçleri ve planlama pratiği üzerine eleştirel düşünme yetisi kazanır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Modernleşme Sürecinde Kentler ve Kent Planlama: Kavramsal ÇerçeveNA
2Sanayi Öncesi Kentlerin Temel Özellikleri Morris, History of Urban Form , Chapter 4: Medieval Towns, ss 92-112 ve ss. 119-132
3Sanayi devrimini hazırlayan koşullar; Ekonomik, politik arkaplan: Rönesans’ın Kentlere Getirileri, Yeni Bakış Açıları, Modern Kavramların Kökenleri Morris, History of Urban Form Chapter 5: The Renaissance: Italy Sets a Pattern, ss. 157- 183
4Barok Kentler- Yeni Yaşam Biçimlerinin ve Politik Gücün İfadesi Olarak Kentler Sanayi Devrimi ve Kentler: Sanayi Kentinin Oluşum Dinamikleri, Morris, History of Urban Form Chapter 5: The Renaissance: Italy Sets a Pattern, ss. 183 -220 Hall, Urban and Regional Planning, Chapter 2: The Origins: Urban Growth from 1800-1940, ss 12-29
5Sanayi Kentinin Ortaya ÇıkışıEngels, ‘The Great Towns’, R. T. Le Gates ve F. Stout (eds) The City Reader içinde, ss. 46-55
6Sanayi Kentinde Ortaya Çıkan Sorunlar, Sanayi Kentinde Konut SorunuHall, Cities of Tomorrow, Chapter 2: The City of the Dreadful Night ss. 13-47
7Sanayi kentinin sorunlarına çözüm arayışları-1: Ütopik yaklaşımlar, kültüralist yaklaşımlar; Sanayi kentinin sorunlarına çözüm arayışları-2: Reformist yaklaşımlar -1: Kamu Sağlığı Kavramı, Sağlık Yasalarının Ortaya Çıkışı, Kentsel Toprağın Kamulaştırılması, Sefalet Mahallelerinin Temizlenmesi NA
8Ara Sınav 1
9ARA SINAV
10Sanayi Kentinin Sorunlarına Çözüm Arayışları 4: Reformist Yaklaşımlar 2: Park Hareketi, Romantik Altkentler, “Güzel Kent” Hareketi ve Etkileri Hall, Urban and Regional Planning, Chapter 3: The Seers: Pioneer Thinkers in Urban Planning from 1880 to 1945, ss. 52-53 ve 56-62 Le Corbusier, ‘ A Contemporary City,’ R. T. Le Gates ve F. Stout (eds) The City Reader içinde, ss. 367-375.
1120. Yüzyılın kentsel ütopyaları: E. Howard ve "Bahçeşehir"; F.L. Wright ve “Broadacre City”; Le Corbusier ve “La Ville Radieuse” vd. Hall, Cities of Tomorrow, Chapter 4: The City in The Garden pp: 87-108 Chapter 5: The City in the Region, pp: 136-173. Chapter 7: The City of Towers, pp: 203-241
12Fordism ve 2 Savas arası dönemde kentler: Konut sorunu; Konut reformları ve kamu müdahaleleriyle altkentleşme süreciHall, Cities of Tomorrow , Chapter 4: The Garden City Movement Between the Wars, ss. 108-135 Hall, Urban and Regional Planning, Chapter 3: The Seers: Pioneer Thinkers in Urban Planning from 1880 to 1945, ss. 43-48 (Perry, Stein &Tripp) ve 55-56 (May)
132. Dünya Savaşı sonrasında kentlerin değişen çehresi: Altkentleşme süreci, Kentlerin yeniden inşaası ve “Kent Yenileme” hareketi; “Yeni Kentler” hareketiHall, Urban and Regional Planning, Chapter 7: Planning in Western Europe Since 1945, ss 159-204. Chapter 8: Planning in Western in the United States Since 1945, ss 204-227
14Kentlerin değişen çehresine tepkiler: Planlama eyleminin ve plancının rolünün sorgulanması, Yeni planlama üsluplarıHall, Urban and Regional Planning, Chapter 9: The Planning Process, ss. 228-250
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj00
Ödev12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok