Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Küreselleşme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü SBP520537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüZeynep Enlil
Dersi Veren(ler)Zeynep Enlil
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı küreselleşmenin ve 1980 sonrası dönemde yaşanan ekonomik yeniden yapılanmanın kentlerdeki iz düşümlerinin incelemesidir. Değişen kent ekonomilerinin kent mekânına etkilerinin kavratılması, bu bağlamda kent merkezlerinin yeniden canlandırılması sorunsalının ve izlenen yeni kentsel politikaların eleştirel bir yaklaşım ile tartışılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiKüreselleşme, dünya ekonomisinin yeniden yapılanması ve yeni üretim coğrafyalarının ortaya çıkışı; sanayisizleşme ve küresel ölçekteki bu yeniden yapılanmanın kentlerdeki ekonomik ve sosyo-mekânsal izdüşümleri, yeni kentsel dönüşüm dinamikleri, yeni kentsel politikalar ve yeniden canlandırma sorunsalı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Hall, Tim. (1998) Urban Geography Routledge: London and New York
  • Beaverstock, J.V., Smith, R.G. and Taylor, P.J. (1999) “A Roster of World Cities,” Cities, 16, ss:445-58.
  • Marcuse, P. And R. Van Kepmen (eds) (1999) Globalizing Cities: Is there a New Spatial Order?, Blackwell: Oxford
  • Harvey, D. 1990, The Condition of Postmodernity, Blackwell:Oxford
  • Mingione, E. (Ed), Urban Poverty and Underclass, 1996.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler 1980 sonrası sanayisizleşme ve küresel ölçekte yeniden yapılanma süreci bağlamında kent merkezlerinin dönüşüm dinamikleri konusunda bilgi sahibi olacaktır
  2. Öğrenciler bu sürecin kentlerdeki sosyo-mekansal izdüşümlerini kavrayacaktır
  3. Öğrenciler kent merkezlerinin yeniden canlandırılması sorunsalını yeni kentsel politikalar bağlamında eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi üzerine bilgi sahibi olacaktır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sanayileşme ve kapitalist sanayileşme süreçleri, Fordizm, Refah DevletiHall, Chapter 1 Hall, Chapter 2 Harvey, 1990, Chapter 7 Harvey, 1990, Chapter 8 ve seçilmiş makaleler
2Post-Fordizm, değişen dünya ekonomisi, yeni üretim coğrafyaları ve uluslar arası iş bölümünün yeni konturlarıHarvey, 1990, Chapter 9 Harvey, 1990, Chapter 10
3Küreselleşme, küresel kent; küresel kentler kademelenmesiBeaverstock, J.V. et.al. ve seçilmiş makaleler
4Sanayisizleşme, istihdam kayıpları, kentlerin yeni ekonomik coğrafyası ve kent merkezlerine etkileriHall, Chapter 3 ve seçilmiş makaleler
5Yeni kent ekonomileri, değişen istihdam yapısı ve yeni orta sınıflarHall, Chapter 4 ve seçilmiş makaleler
6Emek piyasasının kutuplaşması ve yeni kent yoksullarıE. Mingione, Chap. 1 ve seçilmiş makaleler
7Değişen kentler ve yeni sosyo-mekansal formasyonlarMarcuse, P. and R. Van Kepmen (eds), Chap. 1
8Ara Sınav 1
9Kent merkezlerinin yeniden canlandırılma sorunsalı ve yeni planlama politikaları: Emlak–eksenli yeniden canlandırma yaklaşımlar Hall, Chapter 6 ve seçilmiş makaleler
10Kültür, turizm ve eğlence merkezleri olarak kentlerin yeniden keşfedilmesi; kültür ve turizm eksenli yeniden canlandırma yaklaşımlarıHall, Chapter 6 ve seçilmiş makaleler
11Kent merkezlerinin yeniden yapılanması ve soylulaşmaHall, Chapter 8 ve seçilmiş makaleler
12Kentlerin değişen çehresi, yer-pazarlama ve tanıtım, kentleri markalaştırma stratejileri ve eleştirilerHall, Chapter 7
13Yeniden canlandırma yaklaşımlarının eleştirisi ve kentler için gelecek senaryolarıHall, Chapter 8 & Chapter 9
14Dönem ödevi sunumları ve Tartışma NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev1620
Sunum/Jüri
Projeler140
Seminer/Workshop230
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması125
Derse Özgü Staj
Ödev163
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler175
Sunum / Seminer25
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok