Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyo-Ekonomik Değişim ve KentleşmeSBP611037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Şehir Planlama Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüAsuman Turkun
Dersi Veren(ler)Asuman Turkun
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders, farklı dönemlerin kentleşme dinamiklerini ve kentlerde yaşanan sosyo-ekonomik değişimi farklı kent kuramları çerçevesinde incelemeyi ve dünyada özellikle 1980’ler sonrasında ortaya çıkan kentsel yeniden yapılanma ve bunun sosyo-mekansal sonuçlarını irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda ilk olarak kentlerde yaşanan dönüşümleri açıklayan kuramlar ortaya konacak, daha sonra ise farklı dünya kentlerinin konut alanlarında, kentlerin tarihi bölgelerde ve kamusal alanlarda gözlemlenen benzer gelişmeler örneklerle tartışılacaktır. Ayrıca geç sanayileşmiş/kapitalistleşmiş ülke kentlerinde ortaya çıkan farklı sorunlar incelenecek ve bu konuda özellikle göç, gecekondu, enformel ekonomi ve kentsel yoksulluk konuları ele alınacaktır
Dersin İçeriğiKentlerde kentleşme dinamiklerini ve sosyo ekonomik değişimi ve açıklayan kuramlar (Chicago Okulu: evrimci kuramlar, Neo-Marxist ve Neo-Weberyen kuramlar); dünyada özellikle 1980’ler sonrasında ortaya çıkan kentsel yeniden yapılanma ve bunun sosyo-mekansal sonuçları; banliyöleşme; soylulaştırma, turizm odaklı dönüşüm; kentlerde yeni konut alanları; kentlerde yeni tüketim mekanları; geç sanayileşmiş ülkelerde kentleşme dinamikleri, göç; gecekondu; enformel ekonomi; kentsel yoksulluk
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Berman, M., Katı Olan Herşey Buharlaşıyor, İletişim, 1994.
 • Birch, E. L., The Urban and Regional Planning Reader, Routledge, 2009.
 • Boratav, K., Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002, İmge, 2003.
 • Brenner, N. and Keil, R. (Eds), The Global Cities, Routledge, 2006.
 • Fainstein, S. and Campbell, S. (Eds), Readings in Urban Theory, Blackwell, 2001.
 • Fyfe, R. and Kenny, J. T. (Eds), Urban Geography Reader, Routledge, 2005.
 • Gottdiener, M., Postmodern Göstergeler, İmge Kitabevi, 2005.
 • Gottdiener, M., The New Urban Sociology, McGraw-Hill Inc., 1994.
 • Gottdiener, M., The Theming of America-American Dreams, Media Fantacies, and Themed Environments, Westview Press, 2001.
 • Harvey, D., Postmodernliğin Durumu, Metis, 1997.
 • Harvey, D., Sosyal Adalet ve Şehir, Metis, 2003.
 • Harvey, D., Umut Mekanları, Metis, 2007.
 • Işık, O. ve Pınarcıoğlu, M., Nöbetleşe Yoksulluk, İletişim, 2001.
 • Judd, D. R. and Fainstein, S. S. (Eds) The Tourist City, New Haven: Yale University, 1999.
 • LeGates, R. T. and Stout, F. (Eds), The City Reader, Routledge, 2001.
 • Marcuse, P. and van Kempen, R. (Eds), Globalizing Cities, Blackwell, 2000.
 • Mingione, E. (Ed), Urban Poverty and Underclass, 1996.
 • Savage, M. and Warde, A. (Eds), Urban Sociology, Capitalism and Modernity, Macmillan, 1993.
 • Sennett, R., The Fall of Public Man, Penguin Books, 1978.
 • Short, J.R., The Urban Order, Blackwell, 1996.
 • Smith, N., The New Urban Frontier, Routledge, 2000.
 • Şenyapılı, T., Barakadan Gecekonduya, İletişim, 2004.
 • Tekeli, İ., Modernite Aşılırken Kent Planlaması, 2001.
 • Thrift, N. and Glennie, P. (Eds), Selling Places, Pergamon Press, 1993.
 • Tonak, E. A. (Der), Küreselleşme, İmge, 2000.
 • Zukin, S., The Cultures of Cities, Blackwell, 1995.
 • Eraydın, A. ve Erendil-Türkün, A., Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, 1999.
 • Eraydın, A., Postfordizm ve Değişen Mekansal Öncelikler, ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını, 1994.
 • Eraydın, A. (Der) Değişen Mekan: Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış, Dost, 2006.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, kentlerde kentleşme dinamiklerini ve sosyo-ekonomik değişimi açıklayan kuramları (Chicago Okulu: evrimci kuramlar, Neo-Marxist ve Neo-Weberyen kuramlar) karşılaştırmalı bir biçimde öğreneceklerdir;
 2. Öğrenciler dünyada özellikle 1980’ler sonrasında ortaya çıkan kentsel yeniden yapılanma ve bunun sosyo-mekansal sonuçlarını eleştirel bir bakış açısıyla inceleyeceklerdir;
 3. Öğrenciler geç sanayileşmiş/kapitalistleşmiş ülke kentlerinde ortaya çıkan farklı kentsel dinamikleri ve sorunları irdeleyeceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kentlerde kentleşme dinamiklerini ve sosyo-ekonomik değişimi açıklayan kuramlar: Chicago Okulu: Evrimci kuramlarKitaplardan seçilmiş bölümler
2Kentlerde kentleşme dinamiklerini ve sosyo-ekonomik değişimi açıklayan kuramlar: Neo-Marxist yaklaşımlar ve neo-Weberyen yaklaşımlarKitaplardan seçilmiş bölümler
3Kentlerde kentleşme dinamiklerini ve sosyo-ekonomik değişimi açıklayan kuramlar: Neo-Marxist yaklaşımlar ve neo-Weberyen yaklaşımlarKitaplardan seçilmiş bölümler
4Kentsel yeniden yapılanmaKitaplardan seçilmiş bölümler
5BanliyöleşmeKitaplardan seçilmiş bölümler
6SoylulaştırmaKitaplardan seçilmiş bölümler
7Turizm odaklı dönüşümKitaplardan seçilmiş bölümler
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kentlerde yeni tüketim alanlarıKitaplardan seçilmiş bölümler
10Geç sanayileşmiş ülkelerde göç ve başat kent olgusuKitaplardan seçilmiş bölümler
11Gecekondu problemiKitaplardan seçilmiş bölümler
12İşgücünün yapısı ve enformel ekonomiKitaplardan seçilmiş bölümler
13Kentsel yoksulluk ve varolma stratejileriSunuş hazırlığı
14Araştırma sunuşlarıSunuş hazırlığı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri210
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması156
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer28
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok