Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Avrupa’da Kurumsal Yapı ve Mekansal PolitikalarSBP530437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüSırma Turgut
Dersi Veren(ler)Sırma Turgut
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıAvrupa Birliği çerçevesinde kurumsal ve örgütsel yapılanmaları planlama yaklaşım ve uygulamaları çerçevesinde incelemek , Uygulama deneyimleri üzerinde çalışmak, AB projeleri hazırlama süreçleri hakkında bilgi vermek ve uygulama örnekleri üzerinde tartışmak. AB müktesebatı bağlamında kent yönetimleri, yerel yönetimler ve planlama konularına ilişkin direktiflerin irdelenmesi. T.C kent yönetimi ve planlama yapısının AB direktifleri bağlamında değerlendirilmesi
Dersin İçeriğiAvrupa Birliği Muktesebatı içinde kent yönetimi, metropoliten alan yönetimi ve planlama kavramlarının ele alınması, AB üyesi ülkelerin (İngiltere – Fransa) planlama ve kent yönetimleri açılarından örgütlenme modellerinin irdelenmesi ve Türkiye ile karşılaştırmaların yapılması, AB projelerinde proje hazırlama ve işleyiş süreçleri hakkında bilgilendirme yapılması ve örnek çalışmalar üzerinde bilgilenme sağlanması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • KARLUK,R.; (2002), Avrupa Birliği ve Türkiye, Betaş Yayınları
 • AKDOĞAN,A.;(2008), Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği, TODAİE
 • KARABAĞ,Ş.;(2002), Mekanın Siyasallaşması, Nobel Yayınları
 • KORAY,M.;(2005), Avrupa Toplum Modeli, İmge Kitabevi
 • BOZKURT,E.,ÖZCAN,M.,KÖKTAŞ,A.;(2008), Avrupa Birliği Temel Mevzuatı, Asli Yayıncılık
 • TECER,M.; (2007), Avrupa Birliği ve Türkiye, TODAİE,Ankara
 • McCORMIK,J.;(2005),Understanding the European Union, Palgrave,London.
 • NUGENT,N.;(2005), European Union Enlargement, Palgrave
 • DEMİRCİ,M.,GENÇ.,N.,;(2007) Planlamanın Avrupa Birliği Boyutu,Dumlupınar Üniv.Sosyal Bilimler Dergisi,Aralık 2007,S: 19
 • www.mo.org.tr/UIKDocs/urbandevelopmentministers.pdf
 • PARLAK,B.,ÖZGÜR,H.;(2002), AB Bütünleşme Sürecinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, Alfa Yayınları,İstanbul
 • GREED,C.H.;(2006), Social Town Planning,Routledge,NY.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler Avrupa Birliği muktesebatı içinde kent yönetimi ve planlama kavramlarının yerini ve önemini kavrayacaktır
 2. Öğrenciler AB'de yerelleşme / yerindenlik kavramlarının anlamını öğrenecektir
 3. Öğrenciler AB yapılanmaları kapsamındaki sözleşmeler konusunda ve uzmanlık alanları ( çevre, kıyı, kent yönetimi – yerel yönetimler) hakkında bilgi edinecektir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse Giriş : Dersin genel çerçevesi, işleyiş biçim ve yöntem hakkında bilgi edinme. Sınıf profilinin incelenmesiilgili Makaleler
2Avrupa Birliği Nedir? Kurumları ve Örgütsel Şemasiş Biçimleriı / İşley Genel Tarihçe., Türkiye'nin Durumuilgili Makaleler
3AB Müktesebatı İçinde Kent ve Planlama ilgili Makaleler
4AB Planlama Polititkaları / Yerel Kavramı / Yerel Yönetimlerilgili Makaleler
5AB Perspektifinden Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileriilgili Makaleler
6AB Politikaları Doğrultusunda Yerel Demokrasi Katılım ve Beyaz Kitap ilgili Makaleler
7VİZE INA
8Ara Sınav 1
9AB Bölge Kalkınma Ajansları İngiltere Örneği /Türkiye Karşılaştırmalarıilgili Makaleler
10AB Proje Hazırlama Sistemi & Hibe Sistemleriilgili Makaleler
11Örnek Projeler Üzerinden Vaka Analizleri ilgili Makaleler
12Seminer SunumlarıNA
13Seminer SunumlarıNA
14Seminer SunumlarıNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1510
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer15
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok