Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sanayi Coğrafyası ve PlanlamasıSBP611637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Şehir Planlama Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüAsuman Turkun
Dersi Veren(ler)Asuman Turkun
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders sanayi gelişim ve yerseçim dinamiklerini açıklayan kuramlar ile özellikle 1980ler sonrası yaşanan küresel yeniden yapılanmayı açıklayan kuramları inceleyerek farklı ülkelerde yaşanan ekonomik, toplumsal ve mekansal dönüşümleri irdelemeyi amaçlamaktadır. Derste özellikle 1980’ler sonrası geliştirilen kuramlar ve açıklama biçimlerine yer verilecek ve gelişmiş/ gelişmekte olan ülkelerin iktisat ve sanayi politikaları ile bölgesel/yerel gelişme dinamikleri irdelenecektir. Öğrencilerin derste yapılan tartışmalar ve okumalar çerçevesinde farklı ülke deneyimlerine, bölgesel/yerel kalkınma dinamiklerine ve planlama sürecine ilişkin bilgi birikimine sahip olması beklenmektedir.
Dersin İçeriğiBölgesel eşitlik/ denge kuramları; bölgesel eşitsizlik/ dengesizlik kuramları; bağımlılık kuramı; dışşal ekonomiler ve yığılma ekonomileri; mekansal işbölümü kuramı; Düzenleme Okulu; Yeni Sanayi Bölgeleri kuramı; sermaye birikim döngüleri kuramı; sanayisizleşme ve sosyo-mekansal yeniden yapılanma; kentsel bölgeler ve bölgesel gelişme; küresel kentler ve mekansal hiyerarşiler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Arı, A. (Der), Bölgesel Kalkınma: Politikalar ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, 2006.
 • Bagguley, P. ve diğ., Restructuring: Place, Class and Gender, Sage Publications: London, 1990.
 • Baydar, O. (Der), 75 Yılda Çarklardan Chip’lere, Tarih Vakfı, 1999.
 • Benko, G. and Dunford, M (Eds.) (1991) Industrial change and Regional Development: the Transformation of New Industrial Spaces. London: Belhaven.
 • Birch, E. L. (Ed), The Urban and Regional Planning Reader, Routledge, 2009.
 • Boratav, K., Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002, İmge, 2003.
 • Brenner, N. and Keil, R. (Eds), The Global Cities, Routledge, 2006.
 • Cooke, P. (1989) Localities: The Changing Face of Urban Britain. Unwin Hyman, London.
 • Dicken, P. (1986) Global Shift: Industrial Change in a Turbulent World. Paul Chapman Publishing Ltd: London.
 • Duruiz, L. and Yentürk, N., Facing the Challenge: Turkish Automobile, Steel and Clothing Industries' Responses to the Post-Fordist Restructuring. İletişim Yayınları: İstanbul, 1992.
 • Eraydın, A., Postfordizm ve Değişen Mekansal Öncelikler, ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını, 1994.
 • Eraydın, A., Yeni Sanayi Odakları: Yerel Kalkınmanın Yeniden Kavramlaştırılması, ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını, 2002.
 • Eraydın, A. ve Erendil (Türkün), A., Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, 1999.
 • Erendil (Türkün), A., Using Critical Realism in Geographical Research: An Attempt to Analyze the Transforming Nature of Production and Reproduction in Denizli, Basılmamış doktora tezi, ODTÜ, Haziran 1998.
 • Ernste, H. and V. Meier (Eds) Regional Development and Contemporary Industrial Response, pp. 45-63. London: Belhaven Press.
 • Fainstein, S. and Campbell, S. (Eds), Readings in Urban Theory, Blackwell, 2001.
 • Frank, A. G. and Gills (Eds), B. K., Dünya Sistemi, İmge, 2003.
 • Garofoli, G. (Ed) (1992) Endogenous Development and Southern Europe, Aldershot: Avebury.
 • Harvey, D., Postmodernliğin Durumu, Metis, 1997.
 • Harvey, D., Sosyal Adalet ve Şehir, Metis, 2003.
 • Harvey, D., Umut Mekanları, Metis, 2007.
 • Held, D. and McGrew, A. (Eds), The Global Transformation Reader, Polity, 2003.
 • LeGates, R. T. and Stout, F., The City Reader, Routledge, 2001.
 • Marcuse, P. and van Kempen, R., Globalizing Cities, Blackwell, 2000.
 • Massey, D., Spatial Divisions of Labour: Social Structures the Geography of Production, Macmillan: London, 1984.
 • Nichols, T. ve Suğur, N., Global İşletme, Yerel Emek, İletişim, 2005.
 • Portes, A., Castells, M.and Benton, L. (Eds), The Informal Economy Studies in Advanced and Less Developed Countries. The John Hopkins University Press: Baltimore, 1989.
 • Pyke, F. and Sengenberger, W. (Eds) Industrial Districts and Local Economic Regeneration, Geneva:International Institute for Labour Studies, 1992.
 • Pyke, F., Becattini, G. and Sengenberger, W. (Eds) Industrial Districts and Inter-firm Cooperation in Italy. Geneva: ILO.
 • Storper, M., Industrialization, Economic Development and the Regional Question in the Third World, London: Pion, 1991.
 • Storper, M. and Scott, A. J. (Der) Pathways to Industrialization and Regional Development. London: Routledge, 1992.
 • Şenses, F. (Der) Recent Industrialization Experience of Turkey in a Global Context. Greenwood Press: London, 1994
 • Tonak, E. A. (Der), Küreselleşme, İmge, 2000.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, sanayi gelişim ve yerseçim dinamiklerini açıklayan kuramlar ile özellikle 1980ler sonrası yaşanan küresel yeniden yapılanmayı açıklayan kuramları inceleyeceklerdir
 2. Öğrenciler gelişmiş/ gelişmekte olan ülkelerin iktisat ve sanayi politikaları ile bölgesel/yerel kalkınma dinamiklerini ve planlama deneyimlerini karşılaştırmalı olarak değerlendireceklerdir
 3. Öğrenciler farklı ülkelerde yaşanan ekonomik, toplumsal ve mekansal dönüşümleri öğreneceklerdir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bölgesel eşitlik/ denge kuramları Kitaplardan seçilmiş bölümler
2Bölgesel dengesizlik kuramları: Büyüme kutupları kuramı, Ürün evreleri kuramı, Kondratieff devreleri kuramıKitaplardan seçilmiş bölümler
3Bağımlılık kuramı (merkez-çevre)Kitaplardan seçilmiş bölümler
4Dışşal ekonomiler ve yığılma ekonomileriKitaplardan seçilmiş bölümler
5Mekansal işbölümü kuramıKitaplardan seçilmiş bölümler
6Düzenleme Okulu (Fordizm/Postfordizm)Kitaplardan seçilmiş bölümler
7Yeni Sanayi Bölgeleri kuramıKitaplardan seçilmiş bölümler
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sunuşlar: Dünyada farklı sanayi polikaları- İthal ikameci sanayileşme ve ihracata yönelik sanayileşmeSunuş hazırlığı
10Sunuşlar: Dünyada farklı sanayi polikaları- İthal ikameci sanayileşme ve ihracata yönelik sanayileşmeKitaplardan seçilmiş bölümler
11Sanayisizleşme ve sosyo-mekansal yeniden yapılanmaKitaplardan seçilmiş bölümler
12Küresel kentler ve mekansal hiyerarşilerKitaplardan seçilmiş bölümler
13Yeni Sanayi BölgeleriKitaplardan seçilmiş bölümler
14Kentsel Bölgeler ve bölgesel gelişmeSunuş hazırlığı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar110
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması156
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer210
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok