Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye'de Ekonomik Coğrafya-Politika ve PlanlamaSBP511037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Şehir Planlama Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin Koordinatörüİclal Dinçer
Dersi Veren(ler)İclal Dinçer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıEkonomik politika – ekonomik coğrafya - kentsel gelişme – planlama arasındaki ilişkilerin öğrenciler tarafından algılanması dersin temel amacıdır. Bu kapsamda dersin sonunda Türkiye’de farklı ekonomik politika dönemlerinde kentlerin gelişmelerinin izlenmesi ve bunun planlama kararları ile ilişkisinin kurulması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiTürkiye’nin Sosyo Ekonomik Değişiminde Etkin Olan Ekonomik Politikalar ve Dönemleri / Başlangıç ve Bitiş Koşulları / Türkiye Kentlerine Yansımaları / Dönemlere Ait Planların Genel Yapısı / 1923–1929 Yeniden Yapılanma Dönemi / 1930–1945 Korumacı Devletçi Sanayileşme Dönemi / 1946–1960 Pazar Bütünleşmesi-Sanayileşme Altyapısının Oluşum Dönemi / 1961–1980 Planlı Kalkınma İçinde Yeniden Oluşum ve Tıkanma Dönemi / 1981–2000 Dışa Açık Büyüme Politikaları Kapsamında Yeniden Yapılandırma ve Tekrar Tıkanma Dönemi /
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Dinçer İ. (1994) Türkiye’de Ekonomik Mekân Farklılaşmaları ve Planlama, İstanbul, YTÜ Yayın No:296
 • Akşit, B. (1988) Kırsal Dönüşüm ve Köy Araştırmaları (1960–1980), Türkiye'de Tarımsal Yapılar (1923–2000), der: Ş.Pamuk, Z.Toprak Ankara: Yurt Yayınları–18.
 • Boratav, K. (1982) Türkiye'de Devletçilik, Ankara: Savaş Yayınları.
 • Boratav, K. (1983) İktisat Politikaları ve Bölüşüm Sorunları İktisat Yazıları 1969–81, İstanbul: Belge Yayınları–22.
 • DPT (1981) Türkiye'de 1950–1980 Döneminde İller Arası Göçlerin Genel Değerlendirilmesi, Ankara: DPT–1844, SPD–328.
 • Eraydın, A. (1988) Sermaye Birikim Sürecinde Kentler, Defter, İstanbul: Metis Yayınları, S:5.
 • Kepenek, Y. (1990) Gelişimi, Üretim Yapısı ve Sorunlarıyla Türkiye Ekonomisi, Ankara: Verso Yayıncılık.
 • Keyder, Ç. (1982) Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye (1923–1929), Ankara: Yurt Yayınları–3.
 • Tekeli, İ. İlkin, S. (1974) Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi
 • Tekeli, İ. İlkin, S. (1977) 1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin İktisadi Politika Arayışları, Türkiye Belgesel İktisat Tarihi–2, Ankara: ODTÜ İİF–30.
 • Tekeli, İ. Erder, L. (1978) Yerleşme Yapısının Uyum Süreci Olarak İç Göçler, Ankara: HÜ D–26.
 • Tekeli, İ. (1981) Dört Plan Döneminde Bölgesel Politikalar ve Ekonomik Büyümenin Mekânsal Farklılaşması, Türkiye'de Planlı Gelişmenin Yirmi Yılı 1960–1980, ODTÜ Gelişme Dergisi, Ankara: ODTÜ İİF, 1981 Özel Sayısı.
 • Tekeli, İ. İlkin, S. (1982) Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin
 • Tekeli, İ. (1984) Ekonomik Bunalımın ve Bunalımdan Çıkmak İçin İzlenen Politikaların Toplumsal Sonuçları, Türkiye'de ve Dünyada Yaşanan Ekonomik Bunalım, Ankara: Yurt Yayınları–10.
 • Tezel, Y. S.(1986) Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923–1950), Ankara: Yurt Yayınları–4.
 • Tokgöz, E. (1976) Sanayileşmede Bölgesel Dengesizlikler ve Türkiye, Ankara: HÜ
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler ekonomik politika – ekonomik coğrafya - kentsel gelişme – planlama arasındaki ilişkilere dair bilgi edinir
 2. Öğrenciler Türkiye’nin ekonomik politika ve kentsel gelişme tarihinin kavranmasına dair bilgi edinir
 3. Öğrenciler ekonomik politika - kentsel gelişme – planlama arasındaki ilişkilerin kavranmasına dair bilgi edinir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımıNA
2Kavramlar: Ekonomik Politika ve Coğrafya İlişkisiİlgili makalenin okunması
31923–1929 Yeniden Yapılanma Dönemi İlgili makalenin okunması
41930–1945 Korumacı Devletçi Sanayileşme Dönemi-1 İlgili makalenin okunması
51930–1945 Korumacı Devletçi Sanayileşme Dönemi- 2İlgili makalenin okunması
61946–1960 Pazar Bütünleşmesi ve Sanayileşme Altyapısının Oluşum Dönemiİlgili makalenin okunması
71961–1980 Planlı Kalkınma İçinde Yeniden Oluşum ve Tıkanma Dönemi-1 İlgili makalenin okunması
8Ara Sınav 1
9Genel DeğerlendirmeSeminer hazırlık
10SeminerSeminer hazırlık
11SeminerSeminer hazırlık
12SeminerSeminer hazırlık
13SeminerSeminer hazırlık
14SeminerSeminer hazırlık
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması98
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer170
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)135
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok