Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Turizm PlanlamasıSBP447024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüAyfer Yazgan
Dersi Veren(ler)Ayfer Yazgan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTurizm ve planlama ilişkisinde turizm planlamasındaki faktörler, yerseçimi kriterlerini ve standartları turizm-planlama-tasarım ilişkisi içinde kurgulamak
Dersin İçeriğiTurizm bir sistem çerçevesinde ele alınırken, turizm sistemi ve bu sistemi oluşturan elemanlar ve turizmin çıktıları. Turizm rekreasyon turist tanımı ve tipoloji ilişkileri. Turizm planlaması ve turizm planlamasındaki temel faktörler, turizm planlama süreci turizm faaliyetleri ve yerseçimi koşulları planlama ilkeleri ve donatı standartlarını içermektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgünç, N, (1998), Turizm Coğrafyası, Çantay, İstanbul.
 • İçöz, O.Var, T. İlhan İ, (2002), Turizm planlaması, Turhan Kitapevi, Ankara,
 • Erdoğan, H., (2002) Uluslararası Turizm, UÜ Yayını, ISBN 975-7657-93-X
 • İçöz O., (2005), Turizm Ekonomisi, Turhan Kitabevi, Ankara,
 • Andaç, F.,(2004) Turizm Hukuku, Detay Yayınevi , Ankara
 • İlgili araştırma makaleleri ve Plan örnekleri
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Turizm yerleşmelerin yapısı ve yapılı çevrenin değişim dönüşümü konusunda bilgi edinir.
 2. Çevre değerlerinin değişimi/dönüşümü/sürdürülebilirliği konusunda bilgi sahibi olur,
 3. Turizm alanlarında yasal, kurumsal ve politik çerçevede planlama yapabilme becerisini edinir
 4. Turizm planlama teori ve uygulama pratiğini öğrenir,
 5. Planlama yasal yönetsel yapı ve örgütlenme modellerine ilişkin bilgi edinir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Turizm sistemi ve sistemi oluşturan etkenlerin tartışılması İlgili okumalar
2Turizm-rekreasyon, turist tanımı ve turizm çeşitleri ve turist tipoloji ilişkileriİlgili okumalar
3Sürdürülebilir turizm bağlamında, turizm yaklaşımı ve turizmin etkileri İlgili okumalar
4Dünyada-Akdeniz kuşağında-Ülkemizde turizmin gelişim ve değişimi, bunun yaratığı mekansal ve çevresel etkiler İlgili okumalar
5Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde turizmin özellikleri, turizm arz ve talebinin değerlendirilmesi. İlgili okumalar
6Turizm planlaması yaklaşımı ve planlamadaki temel faktörler İlgili okumalar
7Turizm planlama süreci ve genel araştırmalarİlgili okumalar
8Ara Sınav 1
9Turizmin arzını oluşturan turistik cazibe ve aktivitelerden şehirsel ve kültürel kaynakların turizm amaçlı kullanımı , planlama ve yerseçimi ilkeleri, uygulama örnekleri İlgili okumalar
10Turizmin arzını oluşturan tarihsel kaynakların turizm amaçlı kullanımı planlama ve yerseçimi ilkeleri, uygulama örnekleri NA
11Turizmin arzını oluşturan Doğal ve Kırsal-kıyı kaynaklarının turizm amaçlı kullanımı , planlama ve yerseçimi ilkeleri uygulama örnekleri NA
12Turizm planlamasının yasal ve yönetsel boyutuNA
13Çeşitli planlama ve uygulama örnekleri üzerinde turizm planlama çalışmalarının tartışılması, turizm planlamaya ilişkin ölçüt ve standartların aktarımıNA
14Sistematik planlama yaklaşımı çerçevesinde ödevlerin aktarımı ve tartışılması NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri15
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer16
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)17
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok