Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Şehir ve Toplum YönetimiSBP3031 23200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüSırma Turgut
Dersi Veren(ler)Sırma Turgut
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıToplum kavramı ve siayset ilişkisinin açıklanması, toplum ve toplum yönetimi kavramını hukukun ana ilkeleri ve dallarını içindeki yeri bağlamında tartışmak, bir siyaset etme aracı olarak planlama ve toplum ilişkilerinin değerlendirilmesi, özellikle katılım süreçlerinin tartışılması. Kamusal / kurumsal sosyal sorumluluk kavramnını aktarılması, planlama süreçlerinin yönetimi ve yönetişim kavramlarının öneminin kavratılması, güncel yönetim kavram ve süreç ve aktörlerinin kent ve planlama pratikleri üzerinden değerlendirilmesi
Dersin İçeriğiSiyaset, toplum, iktidar, yönetim kavramları, katılım, yönetişim, iyi yönetişim ve AB kent yönetimi ve yönetişim ilkeleri bağlamında kent yönetim sistemini ,irdelemek ve tartışmak. Toplumsal kalkınma projeleri ve toplum geliştirme çalışmalarını planlama bağlamında irdelemek katılım, planlamanın yönetim süreçleri ile ilişkilendirmek, Kent planlama süreçlerinin yönetimini, toplumsal ve kurumsal bağlamda ele almak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • ERYILMAZ,B, EKEN,M,ŞEN,M.L.(ed); (2007), Kamu Yönetimi Yazıları,Nobel Yayınları, Ankara
 • MURPHY,W.P,CUNNİNGHAM,J.V.; (2003) , Organizing for Community Controlled Development: Renewing Civil Society, Sage Pubications, UK.
 • TÜRKÖNE,M; (2003), Siyaset, Lotus Yayınları, Ankara
 • HAUGUE,C, jENKINS,P.;(2005), Place Identity,Participation and Planning, Routludge,NY.
 • ERDER,S.,İNCİOĞLU,N.;(2008) Türkiye'de Yerel Politikaların Yükselişi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
 • ERGÜDEN,I.;(2000), Sivil Toplum Örgütleri, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul
 • ÇUKURÇAYIR,A.; (2006), Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Çizgi Yayınevi, İstanbul
 • GÖYMEN,K.; ( 2010), Türkiye'de Yerel Yönetişim ve Yerel Kalkınma, Boyut Yayın Grubu, İstanbul
 • Drucker,P; (2011), Büyük Değişim Çağında Yönetim, Optimist Yayınları, İstanbul
 • Drucker,P; (2003), Geleceğin Toplumunda Yönetim
 • Emiroğlu,A.; (2006), Toplumbilimsel Siyasa, Ekin Yayınları,Bursa
 • ERTÜRK,M.; (2009), İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınevi
 • GENÇ,F.,N.YILMAZ,A.,ÖZGÜR,H.;(2008), Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Gazi Kitabevi
 • TURGUT,S, CEYLAN,E.,(2010), Bir Yerel Yönetim Deneyiminin Ardından..., Alfa Yayınları
 • GREED,C.H.;(2006), Social Town Planning,Routledge,NY.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci siyaset kavramı ve toplum kavramlarını planlama çerçevesinde ele alma ve günümüz planlama dinamikleri koşutunda siyaset ve toplum ilişkilerini kavrayabilme, planlama disiplininin yönetim bileşeni bağlamında irdelenmesini sağlama becerisini edinir
 2. Öğrenci katılım, yönetişim, toplumsal kapasite artırımı ve gelişim süreçlerini hakkında genel bilgileri kazandırmak.
 3. Öğrenci toplum ve şehir kavramlarını yönetim bağlamında irdeleyebilme becerisini edinir
 4. Öğrenci toplumsal içerme, kapasite geliştirme, kamusal sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi sahibi olma ve farklı örnekleri inceleme becerisi kazanır
 5. Öğrenci günümüz yaklaşımları doğrultusunda gelişen kamu yönetimi vizyonu ve sonuçlarını tartışabilme becerisini kazanır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımıNA
2Toplum – Siyaset Felsefesi – Planlama - Yönetim ve Kent Yönetimi İlişkileriNA
3Siyasal Sistemler ve Planlama İlişkilerinin aktarılmasıNA
4Şehir ve Toplum Yönetiminde Farklı Bakışlar: Yönetişim Kavramı NA
5Toplumun Kent Planlamadaki Yeri I (Tarihsel Süreç Bağlamında) NA
6 Yeni Kamu Yönetimi Düzeni INA
7 Yeni Kamu Yönetimi Düzeni IINA
8Ara Sınav 1
9AB Muktesebatı Çerçevesinde Toplumsal Katılım ve PlanlamaNA
10Sivil Toplum – Örgütlü Toplum Planlama ve Örnek Alan İncelemeleri NA
11BM Katılım Programları ÖrneklerNA
12 Kentsel Siyaset & Planlama & Toplum Yönetimi Analiz Çalışmaları / Vaka Çalışmaları INA
13Kentsel Siyaset & Planlama & Toplum Yönetimi Analiz Çalışmaları / Vaka Çalışmaları Iödev çalışma & araştırma
14Genel Değerlendirme
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması153
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer13
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok