Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çeviri ve Dünya Görüşü BDE510237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Fransızca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıAyşe Ayhan
Dersin AmacıÖğrencilerin düşünme ve irdeleme yetilerini geliştirmek; günlük yaşantılarıyla küreselleşen toplum değerleri arasında bağlantı kurmalarını, çözüm üretmelerini ve çeviriye de toplumun bir ürünü olarak bakmalarını sağlamak; çıkış kültürüyle varış kültürü arasında gelişen ve değişen etkenler arasında karşılaştırmalar yapmak ve yeni öneriler üretmelerini sağlamak.
Dersin İçeriğiToplumsal, ekonomik ve siyasal değişimlerle beraber bilim ve teknoloji alanında yaşananlar, modern toplumun kültürel belirleyicilerinden nasıl ve ne kadar farklılaştığını göstermek; insan ilişkilerinin ve edimlerinin bütün boyutlarını içeren kültür kavramına ve toplumsal değişimlere farklı yaklaşımlar ve önemli toplumbilimciler: A.Comte, H.Spencer, A. de Tocqueville, A. Quételet, F. Le Play, V. Pareto, M. Weber, G. Simmel, E. Durkheim. Modern toplum imgesine değişik yaklaşımlar: G. Lukàcs, L. Goldmann, A. Touraine, J. Baudrillard. Kitlesel tüketim ve çeviri ürünler arasında bağlantılı örnek çalışmalar yapmak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • BAUDRILLARD Jean : La société de consommation, Paris, Gallimard, 1970.
 • DEMİREL BOGENÇ Emine : La fonction sociale des objets dans les romans de Robbe-Grillet, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 1988, Thèse de doctorat (non éditée).
 • GOLDMANN Lucien : La création culturelle dans la société moderne, Paris, Ed. Denoël/Gonthier, 1971.
 • TOURAINE Alain : Critique de la modernité, Paris, Fayard, 1992.
 • ALBERTINI Jean-Marie (dirigé par) : Sociologie basique, Paris, Ed. Nathan, 1990.
 • ARENDT Hannah : La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972.
 • BASSNETT Susan : Translation Studies, Routledge, 1980.
 • BAUDRILLARD Jean ; MORIN Edgar : La violence du monde, Paris, Ed.du Félin, 2003.
 • KONGAR Emre, Toplumsal değişme kuramları ve Türkiye gerçeği, Istanbul, Remzi Kitabevi 1999.
 • LIPOVETSKY Gilles : Le bonheur paradoxal, Paris, Gallimard, 2006.
 • MORIN Edgar : Pour sortir du vingtième siècle, Paris, Ed. Fernand Nathan, 1981.
 • RITZER George : Toplumun McDonaldlaştırılması, Çev. : Şen Süer Kaya, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1998.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrencinin düşünme ve irdeleme yetisi gelişir.
 2. Öğrenci toplumsal değerlere eşdeğer bir süremde gelişen, değişen çeviri pratikleri örneklerini küresel rekabet ekseninde inceler.
 3. Öğrenci günlük yaşantısıyla küreselleşen toplum değerleri arasında bağlantı kurarak çeviriye toplumun bir ürünü olarak bakar.
 4. Öğrenci kaynak kültürle erek kültür arasında gelişen değişen etkenler arasında karşılaştırmalar yapar.
 5. Öğrenci çeviri pratikleri üzerine yoğunlaşarak alanın farklı eyleyenleriyle söyleşi/anket çalışmaları yapar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Dersin tanımı ve toplum / toplumbilim ilişkileri üzerine düşüncelerin paylaşımıKaynak kitap
2Doğal çevre /Kültürel çevre farklılıklarıKaynak kitap
3Doğal çevre /Kültürel çevre farklılıklarıKaynak kitap
4Önemli toplumbilimciler ve düşüncelerinin irdelenmesiKaynak kitap
5Önemli toplumbilimciler ve düşüncelerinin irdelenmesiKaynak kitap
6Önemli toplumbilimciler ve düşüncelerinin irdelenmesiKaynak kitap
7Kültür nedir? Uygarlık nedir? Kaynak kitap
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çağdaş toplumbilimciler ve düşüncelerinin irdelenmesiKaynak kitap
10Çağdaş toplumbilimciler ve düşüncelerinin irdelenmesiKaynak kitap
11Toplumsal olaylar ve çeviri eylemiKaynak kitap
12Toplumsal olaylar ve çeviri eyleminin çeviribilim kuramları açısından kesiştikleri noktalar ve ortak paydaşlarının tartışılmasıKaynak kitap
13Toplumsal olaylar ve çeviri eyleminin çeviribilim kuramları açısından kesiştikleri noktalar ve ortak paydaşlarının tartışılmasKaynak kitap
14Toplumsal olaylar ve çeviri eyleminin çeviribilim kuramları açısından kesiştikleri noktalar ve ortak paydaşlarının tartışılmasKaynak kitap
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev73
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer52
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok