Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çağdaş Çeviri KuramlarıBDE510337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Fransızca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAyse Banu Karadag
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1. Çeviri olgusunu kuramsal olarak incelemek. 2. Çeviri kuramları hakkında bilgi vermek. 3. Kaynak- ve erek-odaklı kuramları sorgulamak.
Dersin İçeriği1. Çeviribilim alanındaki farklı çeviri kuramları 2. Kuramlar arasındaki farklılıklar/benzerlikler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • BAKER, Mona: 2001 Routledge Encyclopedia of Translation Studies (ed.) 1st edition: 1998). London/New York. Routledge.
 • BENGİ-ÖNER, Işın: 1999 Çeviri Bir Süreçtir... Ya Çeviribilim? İstanbul. Sel Yayıncılık. 2001 Çeviri Kuramlarını Düşünürken… İstanbul. Sel Yayıncılık. 2001 Çeviribilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul. Sel Yayıncılık.
 • BERMAN Antoine: 1984. L’Epreuve de l’étranger, Paris, Gallimard. 1999. La Traduction et La lettre ou L’Auberge du lointain, Paris, Seuil.
 • DEPRE, Ines Oseki: 2007 De Walter Benjamin à nos Jours (Essais de Traductologie), Honoré Champion, Collection: Bibliothèque de L.G.C.
 • EVEN-ZOHAR, Itamar: 1987 “Yazınsal ‘Polisistem’ İçinde Çeviri Yazının Durumu” (çev. Saliha Paker). Adam Sanat. 14. Ocak 1987. 58-68.
 • JAKOBSON Roman: 1963. “Aspects linguistiques de la traduction” in Essais de linguistique générale, tome 1, Paris, Les Editions de Minuit.
 • GÖKTÜRK, Akşit: Çeviri: Dillerin Dili (1. Baskı: 1998). İstanbul. Yapı Kredi Yayınları.
 • HOLMES, James S.: 1988 “The Name and Nature of Translation Studies”, Translated!: Papers on Literary Translation and Translation Studies (1972), Amsterdam/Rodopi.
 • LADMIRAL, Jean-René: 1989 Traduire: Théorèmes pour la traduction, Payot.
 • LEDERER, Marianne: 1994 La Traduction aujourd’hui. Le Modèle interprétatif, Hachette, Paris.
 • MOUNIN, Georges: 1963 Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard.
 • NIDA Eugene A. & Charles TABER: 1974 The theory and the practice of translation, Leyde, Brill. NIDA Eugene A.: 1964 Towards a science of translating, Leyde, Bril.
 • RİFAT, Mehmet: 2008 Çeviribilim Yazıları-Başkasının Bakış Açısı, İstanbul, Sel Yayıncılık. 2008 Çeviribilim Yazıları, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2008.
 • TOURY, Gideon: 2000 “The Nature and Role of Norms in Translation”. The Translation Studies Reader (ed. L. Venuti). London/New York. Routledge. 198-211. (1st edition: Descriptive Translation Studies and Beyond (1995). Amsterdam and Philadelphia. John Benjamins Publishing Co.. 53-69).
 • VERMEER, Hans J.: 1989 “Skopos and Commission in Translational Action”. Readings in Translation Theory (yay. haz. A. Chesterman). Oy Finn Lectura Ab.. Helsinki. 173-200.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler dil ve çeviri olguları konusunda derinlemesine bir kavramsal bakış kazanabilecek.
 2. Öğrenciler çağdaş dil ve çeviri kuramlarını yakından tanıyabilecek.
 3. Öğrenciler edinilen kuramsal bilgileri uygulama alanına taşıyabilme becerisi edinebilecek.
 4. Öğrenciler çeşitli çağdaş çeviri kuramını birbirleriyle karşılaştırabilecek düzeyde konuya hâkim olabilecek.
 5. Öğrenciler kuram uygulama tutarlılığını test edebilme ve kuramın yararını değerlendirebilme yetisi kazanabilecek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çeviriden çeviribilime geçiş hakkında genel bilgi-IKaynak kitap
2Çeviriden çeviribilime geçiş hakkında genel bilgi-IIKaynak kitap
3Kuram hakkında genel bilgi-IKaynak kitap
4Kuram hakkında genel bilgi-IIKaynak kitap
5Kaynak-odaklı Kuramlar-IKaynak kitap
6Kaynak-odaklı Kuramlar-IIKaynak kitap
7Kaynak-odaklı Kuramlar-IIIKaynak kitap
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Roland Barthes ve Gösterge Kuramı. Kaynak kitap
10Erek-odaklı Kuramlar-IKaynak kitap
11Erek-odaklı Kuramlar-IIKaynak kitap
12Erek-odaklı Kuramlar-IIIKaynak kitap
13Theory-practice relation-IKaynak kitap
14Theory-practice relation-IIKaynak kitap
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler00
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)218
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok