Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Toplum, Kimlik ve Mekan SBP530837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüAsuman Turkun
Dersi Veren(ler)Asuman Turkun
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, kültür ve kimlik olgusunu farklı boyutlarıyla tartışmak ve mevcut farklılıkların ekonomik ve toplumsal yapılarla nasıl ilişkilendiğini ortaya koyarak kentsel mekandaki yansımalarını incelemektir. Bu bağlamda ilk olarak modernizm olgusunun temelleri, ortaya çıkardığı mekan algısı ve ortaya çıkan modern kentlere yöneltilen eleştiriler ortaya konacaktır. Daha sonra postmodern bakış açısı, farklı kültürlerin ve kimliklerin artan önemi ve değişen mekan algısı irdelenerek, bunun kentsel mekanda ne tür farklılaşmalara yol açtığı incelenecektir. Ayrıca küreselleşme olgusunun bu değişimin ortaya çıkmasındaki rolü ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki radikal sosyo-mekansal dönüşümler örneklerle ele alınacaktır.
Dersin İçeriğiKültür ve kimlik olgusunun farklı boyutları (ulusal/yerel kimlik, kent/kır kimlikleri, cinsiyete dayalı kimlikler, dinsel/etnik kimlikler, sınıfsal kimlik); modernizm ve postmodernizm olgularının ontolojik ve epistemolojik temelleri; bu bakış açılarından kaynaklanan mekan algısı ve mekansal dönüşümler; küreselleşme sürecinin ekonomik, toplumsal ve mekansal boyutları, kentlerde yaşanan yeniden yapılanma ve radikal dönüşümler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Bagguley, P. ve diğ., Restructuring: Place, Class and Gender, Sage Publications: London, 1990.
 • Berman, M., Katı Olan Herşey Buharlaşıyor, İletişim, 1994.
 • Bozdoğan, S. and Kasaba, R. (Eds), Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, Seattle, London: University of Washington, 1997.
 • Bozdoğan, S., Modernism and Nation Building, Seattle and London: The University of Washington, 2001.
 • Castells, M., Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Cilt II: Kimliğin Gücü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008.
 • Chin-Tao, W., Kültürün Özelleştirilmesi, 2005.
 • Duru, B. ve Alkan, A. (Der), 20. Yüzyıl Kenti, İmge Kitabevi, 2002.
 • Fainstein, S. ve Campbell, S. (Eds), Readings in Urban Theory, Blackwell, 1996.
 • Gottdiener, M., Postmodern Göstergeler, İmge Kitabevi, 2005.
 • Gottdiener, M. (Ed), The Theming of America-American Dreams, Media Fantacies, and Themed Environments, Westview Press, 2001.
 • Habermas, J., Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İletişim, 2007.
 • Harvey, D., Umut Mekanları, Metis, 2007.
 • Harvey, D., Postmodernliğin Durumu, Metis, 1997.
 • Judd, D. R. and Fainstein, S. S. (Eds) The Tourist City, New Haven: Yale University, 1999.
 • Keyder, Ç. (Der), İstanbul: Küresel ve Yerel Arasında, Metis, 2006.
 • LeGates, R. T. ve Stout, F. (Eds), The City Reader, Routledge, 2001.
 • Marcuse, P. ve van Kempen, R. (Eds), Globalizing Cities, Blackwell, 2000.
 • Massey, D., Space, Place and Gender, Cambridge and Oxford: Polity Press, 1994.
 • Öncü, A. ve Weyland, P. (Der), Mekan, Kültür, İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, İletişim, 2005.
 • Savage, M. ve Warde, A., Urban Sociology, Capitalism and Modernity, Macmillan, 1993.
 • Sennett, R., The Fall of Public Man, Penguin Books, 1978.
 • Smith, N., The New Urban Frontier, Routledge, 2000.
 • Tekeli, İ., Modernizm, Modernite ve Türkiye’nin Kent Planlama Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009.
 • Thrift, N. and Glennie, P. (Eds), Selling Places, Pergamon Press, 1993
 • Tomlinson, J., Küreselleşme ve Kültür, Ayrıntı, 2004.
 • Wilson, E., Postmodern Cities and Spaces, Blackwell, 1995.
 • Zukin, S., The Cultures of Cities, Blackwell, 1995.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, kültür ve kimlik olgusunun farklı boyutlarını (ulusal/yerel kimlik, kent/kır kimlikleri, cinsiyete dayalı kimlikler, dinsel/etnik kimlikler, sınıfsal kimlik, çoklu kimlikler) irdeleyeceklerdir;
 2. Öğrenciler modernizm ve postmodernizm olgularının ontolojik ve epistemolojik temellerini öğrenerek, bu bakış açılarından kaynaklanan mekan algısını ve mekansal dönüşümleri eleştirel bir çerçevede inceleyeceklerdir
 3. Öğrenciler küreselleşme sürecini, kentlerde yaşanan yeniden yapılanma ve radikal dönüşümler çerçevesinde ele alacaklardır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kültür ve kimlik: Ulusal/yerel kimlik, kent/kır kimlikleriKitaplardan seçilmiş bölümler
2Kültür ve kimlik: Cinsiyete dayalı kimlikler, dinsel/etnik kimlikler, sınıf kimliği, çoklu kimliklerKitaplardan seçilmiş bölümler
3Modernizm: Ontolojik ve epistemolojik temellerKitaplardan seçilmiş bölümler
4Modernizmde mekan ve planlama algısı, modern kentler ve mekanlar, toplumsal ve mekansal ayrışma biçimleriKitaplardan seçilmiş bölümler
5Modernizme ve modern kentlere yönelik eleştirilerKitaplardan seçilmiş bölümler
6Postmodernizm ve farklılık: Ontolojik ve epistemolojik kabullerKitaplardan seçilmiş bölümler
7Postmodern mekan anlayışı ve kentte postmodernizm, toplumsal ve mekansal ayrışma/dışlanma biçimleri Kitaplardan seçilmiş bölümler
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Farklı ülkelerde kentsel mekanda yeniden yapılanma: benzerlikler ve farklılıklarKitaplardan seçilmiş bölümler
10Kentsel kimlik arayışı ve tarihi mekanların dönüşümü, kentsel turizm, yaratılmış yeni turizm alanları, tema parklarıKitaplardan seçilmiş bölümler
11Yeni hizmet sektörleri, kültür endüstrisi ve yaratıcı kentlerKitaplardan seçilmiş bölümler
12Kentlerde konut alanlarında sınıfsal ve kimliksel ayrışmalarKitaplardan seçilmiş bölümler
13Kentlerde kamusal alanlarda ve tüketim mekanlarında dönüşüm: yeni iş merkezleri, alışveriş merkezleri, rekreasyon alanlarıSunuş hazırlığı
14Araştırma sunuşlarıSunuş hazırlığı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1610
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar110
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması156
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer210
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok