Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
SeminerMTF500107.5010
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Fransızca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programı
Zorunlu @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüSunduz Kasar
Dersi Veren(ler)Ayse Banu Karadag
Asistan(lar)ıAyşe Ayhan
Dersin AmacıÇağdaş çeviri kuramları ve çeviri uygulamaları hakkında bilgi vermek ve bu bilgiler doğrultusunda akademik bir disiplin olarak çeviribilim konusunda bilinç oluşturmak.
Dersin İçeriğiÇağdaş çeviri kuramları ve çeviri uygulamalarının çeviribilim odaklı bir bakış açısıyla farklı ekoller bağlamda sorgulanması. Sorgulamalar sırasında, Türkiye’de ve dünyada ortaya çıkan çeviri sorunsallarına çeviri kuramları açısından nasıl farklı şekillerde yaklaşılabileceğine dikkat çekilecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • ADIVAR, Halide Edip: 1944 “Edebiyatta Tercümenin Rolü”. Edebiyatta Tercümenin Rolü (1942-43 Üniversite Konferanslarından Ayrı Bası). Istanbul. Kenan Matbaası. 264-276.
 • AKÜNAL, Dündar: 1985 “Çeviri ve Batılılaşma”. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi. 2nd volume. Istanbul. İletişim Yayınları. 452-454.
 • BAKER, Mona: 2001 “Translation Studies”. Routledge Encyclopedia of Translation Studies (ed. M. Baker) (1st edition: 1998). London/New York. Routledge. 277-280.
 • BENGİ-ÖNER, Işın:1999 “Türk Edebiyatında La Dame Aux Camélias Çevirileri”. Çeviri Bir Süreçtir… Ya Çeviribilim?. Istanbul. Sel Yayıncılık. 67-76.
 • BERK, Özlem: 2004 “Batılılaşma ve Çeviri”. Modernleşme ve Batıcılık (ed. U. Kocabaşoğlu) (1st edition: 2002). Istanbul. İletişim Yayınları. 511-520.
 • DEMİRCİOĞLU, Cemal: 2003 “19. Yüzyıl Sonu Türk Edebiyatında “Tercüme Kavramı”. Journal of Turkish Studies. 2003 27/II. Kaf Dağının Ötesine Varmak Günay Kut Armağanı. Harward University. 13-31.
 • ERUZ, Sakine: 2003 “Osmanlı’da Çeviri Etkinliği”. Çeviriden Çeviribilime. Istanbul. Multilingual. 31-46.
 • ESEN, Nüket: 1999 “Ahmet Mithat Bibliografyası”. Ahmet Mithat. Karı Koca Masalı (haz. ve çeviriyazı: Nüket Esen). Istanbul. Kaf Yayınları. 191-215.
 • EVEN-ZOHAR, Itamar: 1990 “Polysystem theory”. Poetics Today. 11:1. 9-26.
 • EVEN-ZOHAR, Itamar: 2000 “The Position of Translated Literature within the Literary System”. The Translation Studies Reader (ed. L. Venuti). London/New York. Routledge. 192-197. (1st edition: Literature and Translation: New Perspectives in Literary Studies (1979) (ed. J. S. Holmes, J. Lambert ve R. Van den Broeck). Leuven. ACCO. 117-127)
 • EVEN-ZOHAR, Itamar: “The Making of Culture Repertoire and the Role of Transfer”. Translations: (Re)Shaping of Literature and Culture (ed. S. Paker). Istanbul. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. 166-174
 • GÜNYOL, Vedat: 1983 “Türkiye’de Çeviri”. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. 2nd volume. Istanbul. İletişim Yayınları. 324-330.
 • HOLMES, James S.: 2000 “The Name and Nature of Translation Studies”. The Translation Studies Reader (ed. L. Venuti). Londra/New York. Routledge. 172-185. (1st edition: Translated!: Papers on Literary Translation and Translation Studies (1988). Amsterdam. Rodopi. 66-88).
 • MARDİN, Şerif: 1991 “Batıcılık” ve “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma”. Türk Modernleşmesi Makaleler IV. Istanbul. İletişim Yayınları. 11-81.
 • ORTAYLI, İlber: 2005 “Tanzimat Adamı ve Tanzimat Toplumu”. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (1st edition: 1999). Istanbul. İletişim Yayınları. 229-275.
 • ÖZÖN, Mustafa Nihat: 1985 “Dünden Bugüne”. Türkçe’de Roman (1st edition: 1936) (ed. Alpay Kabacalı). Istanbul. Remzi Kitabevi. 111-142.
 • PAKER, Saliha: 1986 “Translated European Literature in the Late Ottoman Literary Polysystem”. New Comparison. 1. 67-82.
 • PARLA, Jale: 1987 “Tanzimatta Shakespeare Çevirileri-Duyumların Fikirlere Çevrilmesi”. Metis Çeviri. 1987 Güz. 1. 21-26.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler tarihsel bir bakış açısıyla çeviri kuramları ve çeviri uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
 2. Öğrenciler çeviribilimin alt-alanları arasındaki etkileşimi sağlıklı bir şekilde kavrayacaktır.
 3. Öğrenciler çeviri kuramları ve uygulamalarını farklı bağlamlarda sorgulama becerisi kazanacaktır.
 4. Öğrenciler çeviribilimdeki kaynak-odaklı kuramları değerlendirebilecektir.
 5. Öğrenciler çeviribilimdeki erek-odaklı kuramları değerlendirebilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çeviriden çeviribilime geçiş hakkında genel bilgi Kaynak kitap
2Çeviribilim nasıl bir bilim dalıdır? Kaynak kitap
3Çeviri kuramı neyin kuramıdır? Kaynak kitap
4Çeviribilimdeki paradigmalar IKaynak kitap
5Çeviribilimdeki paradigmalar IIKaynak kitap
6Kaynak-odaklı Kuramlar-I Kaynak kitap
7Kaynak-odaklı Kuramlar-II Kaynak kitap
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Erek-odaklı Kuramlar-I Kaynak kitap
10Erek-odaklı Kuramlar-II Kaynak kitap
11Erek-odaklı Kuramlar-III Kaynak kitap
12Erek-odaklı Kuramlar-IVKaynak kitap
13Çeviri kuramlarının karşılaştırmalı incelemesi-I Kaynak kitap
14Çeviri kuramlarının karşılaştırmalı incelemesi-II Kaynak kitap
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev73
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer52
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok