Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sözlükbilim Yöntemleri BDE510937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Fransızca Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Sunduz Kasar
Asistan(lar)ıHande Ersöz Demirdağ
Dersin Amacı1. Sözlükbilimin temel ilke ve kavramları konusundaki bilgilerin derinleştirilmesi 2. Sözlük yapımcılığı alanında bilgi ve beceri kazanma
Dersin İçeriği1. Sözlükbilimde yüzyıllardır kullanılan klasikleşmiş yöntemler 2. Günümüzdeki modern yöntemler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • DUCROT, Oswald et Jean-Marie SCHAEFFER, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 1995.
 • DUDEN Français Dictionnaire en images, édité par Bibliographisches Institut (Mannheim) et la Librairie Marcel Didier (Paris), 1962 (2ème édition corrigée)
 • GALISSON, Robert, Lexicologie et enseignement des langues, Paris, Hachette, 1979.
 • GOOSSE, André, Le bon usage: Grammaire française, Paris, Duculot, 1988.
 • GOUADEC, Daniel (responsable de la publication), Terminologie et terminotique : Outils, modèles et méthodes (Actes de la première Université d’Automne en Terminologie Rennes 2 – 21-26 Septembre 1992), Paris, La Maison du Dictionnaire, 1993.
 • LANGAGES: L’hyponymie et l’hyperonymie, no. 98, Paris, Larousse, juin 1990.
 • MEL´ČUK, Igor et alii, Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques I, Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal, 1984.
 • MEL´ČUK, Igor; CLAS, André et Alain POLGUÈRE, Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire, Louvain-la-Neuve, Editions Duculot, 1995
 • REY, Alain, La lexicologie, Paris, Klincksieck, 1980.
 • VARDAR, Berke, « Toplumsal ve Dilsel Yapılar Açısından Yeni Sözcükler », Dilbilim I, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1976.
 • VARDAR, Berke, « Terminologie et néologie », Dilbilim VII, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1987.
 • VARDAR, Berke, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul, ABC, 1988.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler makro ve mikro düzeyde sözlük yapımcılığı bilgi ve becerisi edinecek.
 2. Öğrenciler sözlük türleri ve kullanılan yöntemler arasındaki ilişkileri değerlendirebilecek.
 3. Öğrenciler farklı türde sözlüklere farklı yöntemle tanım oluşturacak.
 4. Öğrenciler bilgi teknolojisinin sözlük yöntemlerine katkıları değerlendirecek.
 5. Öğrenciler sözlük kullanımının çeviri edimindeki katkılarını değerlendirecek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sözlükbilim çalışmalarının dil incelemeleri içindeki yeri, günümüze değin geçirdiği aşamalar. Kaynak kitap
2Sözlük yapımcılığına özlü bir tarihsel bakış; Türkçe’nin ve Fransızca’nın ilk sözlükleri Kaynak kitap
3Sözlük türlerinin modern bir tipolojisini oluşturmak I: Sunum biçimine göre sözlük türleriKaynak kitap
4Sözlük türlerinin modern bir tipolojisini oluşturmak II: Küçük ölçekli yapısında işlenen malzemeye göre sözlük türleriKaynak kitap
5Sözlük türlerinin modern bir tipolojisini oluşturmak III: İşlenen dil sayısına ve bu dillerin birbiriyle olan ilişkisine göre sözlük türleriKaynak kitap
6Sözlük türlerinin modern bir tipolojisini oluşturmak IV: Sunulan bilgilerin niteliğine göre sözlük türleriKaynak kitap
7Sözlük türlerinin modern bir tipolojisini oluşturmak V: Büyük ölçekli yapılarının kapsamına göre sözlük türleriKaynak kitap
8Ara Sınav 1
9Sözlük türlerinin modern bir tipolojisini oluşturmak VII: Küçük ölçekli yapısının bakış açısına göre sözlük türleriKaynak kitap
10Sözlük yapımcılığının yararlandığı inceleme alanları I: Kökenbilim çalışmaları.Kaynak kitap
11Sözlük yapımcılığının yararlandığı inceleme alanları II: Sesbilim çalışmaları, Uluslararası Sesçil Alfabe; seslerin çevriyazımıKaynak kitap
12Sözlük yapımcılığının yararlandığı inceleme alanları III: Sözcükler üzerine istatistik çalışmalar; kullanım sıklığı.Kaynak kitap
13Sözlük yapımcılığının yararlandığı inceleme alanları IV: Terimbilim çalışmaları. Dil birimlerinin gündelik dil alanında kullanılan sözcükler ve uzmanlık alanlarında kullanılan terimler olarak iki gruba ayrılması. Dil biriminin bir konumdan diğerine kayışı. Kaynak kitap
14Fransızca’da Le Robert, Larousse, Hachette ve benzeri dil sözlüklerinin yöntemsel açıdan karşılaştırılması.Kaynak kitap
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev73
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği52
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok