Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yerel Yönetimler ve Şehir İşletmesiSBP449024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüSırma Turgut
Dersi Veren(ler)Sırma Turgut
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKamu yönetim sistemi içinde yerel yönetim kavramının uluslararası dinamikler ve kriterler çerçevesinde ele alınması,ve özellikle yerel yönetimler kavramına odaklanarak, Yönetim ve Kamu yönetimi kavramları ile ilişkilendirerek Kent İşletmesi Kavramının, bileşenlerinin ve etkileşim içinde olduğu alanların irdelenmesi. Toplumsal ve mekansal değişim ve dönüşüm süreçleri bağlamında “şehir idaresi” kavramından “şehir işletmesine” geçiş dinamiklerinin öğretilmesi. Örgütlenme ve işleyiş sistemleri ve bu alanlardaki uluslar arası örnekler hakkında bilgi verilmesi.
Dersin İçeriğiT.C. yönetim yapısı içinde yerel yönetimler kavramının irdelenmesi, bu yapının dönüşüm süreci ve bu bağlamda bugün gelinen nokta öğrencilere aktarılacaktır.İşletme bilimi dinamikleri bağlamında – ve Bir Kamu Yönetimi Süreci Olarak- Şehir İşletmesi kavramının irdelenmesi, Sistem, yönetim, organizasyon ve koordinasyon kavramlarının incelenmesi, stratejik planlama ve yönetim ilkeleri çerçevesinde kent yönetimi kavramının değerlendirilmesi.Ve bugün gelinen noktada yeni kamu yönetim sistemine ilişkin değerlendirmeler ve kent yönetim sistemlerinini bu yapı içinde ki durumunun kritik edilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ders konularına göre haftalık olarak verilen okuma parçaları ve hazırlanmış olan ders notları
 • AKTAN,C.,C.; (1997), Değişim ve Yeni Global Yönetim, Türkiye Metal Sanayicileri Derneği Yayını, Yayın No:257
 • BLACKMAN,T;(1995), Urban Policy in Practice,NY
 • DİNÇER,Ö; (2010) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul
 • EREN,E, (2009); Yönetim ve Organizasyon, Beta, İstanbul.
 • NEWMAN,P, THORNLERY,A. (1988); Planning World Cities, UK
 • SCHULER,RS.; (1981) Personal and Human Resources Management, West Publishing Company, St. Paul
 • TORTOP,N, İŞBİR,E,AYKAÇ,B; (2007); Yönetim Bilimi, Nobel Yayınları, İstanbul.
 • TURGUT,S;(2004); İstanbul’un Yönetimi, Anahatar Yay, İstanbul
 • ERKUL,H.;(2010) Türkiye'de Yerel Yönetimler, Detay Yayınları, Ankara.
 • BİLGİÇ,V.K.;(2009),Değişik Yönleriyle Yerelleşme, seçkin Yayınları, Ankara.
 • BOZLOĞAN,R.,DEMİRKAYA,Y.;(2008), Türkiye'de Yerel Yönetimler, Nobel Yayınları,Ankara
 • PARLAK,B.,(2010) Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar, Dora Yayınları,Bursa
 • PARLAK,B.,ÖKMEN,M.;(2008), Yerel Yönetimler,İlkeler Yaklaşımlar ve Mevzuat, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa
 • HEINELT,H.,KUBLER,D.;(2005); Metropolitan Governance, Routledge,NY
 • SALET,W.,THORNLEY,A.,KREUKELS,A.; (2003), Metropolitan Governance and Spatial Planning, Spon Press,NY.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci planlama yönetim süreci kavramı ve dinamikleri hakkında bilgi edinir
 2. Öğrenci kent planlarının uygulanabilirliği adına plancının taşıması gerektiği bakış açısını kazanır
 3. Öğrenci planlama ve proje yönetim süreçlerinin organizasyon ve koordinasyonunu konusunda bilgilenir
 4. Öğrenci T:C Yönetim örgütlenme biçimi içinde kent yönetimleri bileşenleri ve yerel yönetim sistemleri hakkında bilgi edinir
 5. Öğrenci günümüz yönetim ve özellikle kamu yönetimi vizyonu çerçevesinde yerel yönetimlerin içinde bulundukları yapı ve ilişkiler hakkında planlama disiplininin sorunlarına yaklaşma becerisini edinir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımıNA
2Yönetim Nedir? / Örgüt, Organizasyon, Sistem ve Yönetim Bileşenleri. Kent Yönetimi – Planlama Yönetimi İlişkileri.NA
3Yönetimde ve Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar NA
4Yönetim ve Yönetici Geliştirme Kavramları NA
5Planlama ve Kent Yönetim Süreçleri NA
6Yerel Yönetim Kavramı - DinamikleriNA
7Stratejik Yönetim / Stratejik Planlama ve Diğer Stratejik Yönetim Konuları: Kriz Yönetimi, Risk YönetimiNA
8Ara Sınav 1
9Planlama Yönetimi ve Kent İşletmesi – Plancı Faktörü – KimliğiNA
10Metropoliten Alanlar ve Kent İşletmesiNA
11Uluslar Arası Uygulama ve İşleyiş Örneklerinin Sunumu / TartışmaNA
12Stratejik YönetimNA
13Proje Yönetim Süreçleri NA
14Seminer Yerel Yönetim Uygulama Örnekleri : Vaka Analizleri NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması107
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok