Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kamusal Açık Mekanların Evrimi SBP540237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüZekiye Yenen
Dersi Veren(ler)Ali Kılıç, Ebru Erdönmez
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKentsel yaşamın öneminin arttığı günümüzde; fizik mekânla ilgili karar üreteceklere kentsel (açık) mekânın önemini kavratmak üzere yerleşmelerin varoluşundan buyana toplanma ve sosyal eylemler gerçekleştirme alanlarının evrimine eğilmek, kentsel mekânların üretimi / tasarımı konularına sistematik yaklaşım geliştirmek.
Dersin İçeriğiBu ders kapsamında; mekân, açık mekân, dış mekân, kamusal alan, toplanma mekânı, ... terimlerinin tartışıldığı kavramsal bölüm, kentsel mekânın; kollektif / kamusal mekân, özel mekân; iç mekân, kentsel mekân; yarı özel / yarı kamusal / kamusal mekân, sokak x meydan; niteliğe ya da geometrik biçime ya da ölçü ve oranlara göre mekân türleri … şeklinde sınıflandığı tipoloji bölümü, kentsel mekân – işlev; kentsel mekân – konum; kentsel mekân – donatım bölümü, mekânın zamana bağlı incelendiği bölüm: Antik Çağ, Ortaçağ, Rönesans, 17.-18. yüzyıllar, Aydınlanma & Endüstri Devrimi bölümü, kentsel mekânın biçime göre ya da ögelere göre incelendiği (morfolojik inceleme) bölümü, açık mekânın oluşumunda; kültürel, sosyal, fiziksel verilerin, topografyanın, kent dokusunun, tarihsel topografya ve iklimin rollerinin irdelendiği analitik bölüm, Anadolu kentinde açık mekân, kentsel mekâna tasarım yaklaşımları, tasarım kuralları, düzenleme esasları, yayalaştırma ilkeleri, kimlik – kentsel mekân ilişkisi; ‘reinventing the sguare’, mekân örgütlenmesi, kentsel mekân ve yaşam kalitesi, çevre kalitesi, kentte yürüme özgürlüğü yer almaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., (1977),: A Pattern Language, Oxford University Press, New York.
 • Alexander, C., Neis, H., Anninou, A., King, I., (1987), A New Theory of Urban Design, Oxford University Press, New York.
 • Bacon, E. N., (1995), Design of Cities, Thames and Hudson Ltd., London
 • Bachelard, G., (1996), Mekan Poetikası, Kesit Yayıncılık, İstanbul.
 • Benevolo, K., (1980), The History of The City, Scolar Press, London.
 • Benn, S. I., Gaus, G. F., (1983), Public and Private in Social Life, Croom Helm, London.
 • Ching, F. (1996), Architecture: Form Space & Order, Van Nostran Reinhold, New York.
 • Craig, W., Brett, H., (2001), City of Mitcham Open Space Strategy, Mitcham City Council Decisions, Avusturalya.
 • Gehl, J., (1987), Life Between Buildings, Van Nostrand Reinhold, New York
 • Geoffrey, P., (2002), Hall Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century (3rd Edition), Basil Blackwell, Oxford.
 • Jacobs, J., (1961), The Death and Life of Great American Cities, Random House, New York
 • Kostof, S., (1991), The City Shaped, Thames and Hudson, London.
 • Kostof, S., (1999), The City Assembled, Thames and Hudson, London.
 • Krier, R., (1988), Urban Space, Rizzoli International, New York.
 • M. Mesutoğlu (2001) Kentsel Mekan olarak Meydan ve Morfolojik Özellikleri, Basılmamış Y.L: Tezi, YTÜ , FBE İstanbul
 • Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu- (1995) Bildiriler, İTÜ Mimarlık Fakültesi- İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi, İstanbul
 • Webb, M., (1990), City Square, Thames and Hudson, London
 • Bakan, K.- Konuk, G., (1987), Türkiye’de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi, TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü
 • Riebero, B., (1979) The Story Of Western Architecture, The Herbert Press
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler kamusal açık mekan kavramını öğrenecektir
 2. Öğrenciler kamusal açık mekanları araştırma ve açık mekan analizi yapma becerisi kazanacaktır
 3. Öğrencilerin sunum ve tartışma becerisinin geliştirilmesi sağlanacaktır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersle İlgili Temel Kavramların AnlatımıKonuyla ilgili okuma parçaları ve makaleler
2Kentsel Tasarım Teori ve Kavramları,Okuma parçaları ve makaleler,
3Kentsel Mekan Kavramını Tarihsel Süreçte Gelişiminin İrdelenmesi,Okuma parçaları ve makaleler,
4Kentsel Mekanın Morfolojik Olarak İncelenmesi, Kimlik Kentsel Mekan İlişkisiOkuma parçaları ve makaleler,
5Kamusal Alan Tanımı (Kamusal- Yarı Kamusal Özel- Yarı Özel Mekan Tanımları)Okuma parçaları ve makaleler,
6Kentsel Açık Alanların Geometrik Biçime, Ölçü ve Oranlara Göre Sınıflandırılması,Okuma parçaları ve makaleler,
7Ara DeğerlendirmeNA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Anadolu Kentinde Açık Kentsel MekanOkuma parçaları ve makaleler,
10Açık Mekanın Oluşumunda Analitik Değerlendirmeler (Kültürel, Sosyal Fiziksel veriler, Tarihsel Topografya, İklim)Okuma parçaları ve makaleler,
11Açık Mekanın Oluşumunda Analitik Değerlendirmeler (Kültürel, Sosyal Fiziksel veriler, Tarihsel Topografya, İklim)Okuma parçaları ve makaleler,
12Kentsel Mekana Tasarım Yaklaşımları,Okuma parçaları ve makaleler,
13Seminer ve Değerlendirme,NA
14Seminer ve Değerlendirme,NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım165
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması65
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev620
Sunum/Jüri815
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması65
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev68
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer84
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok