Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Din ve SiyasetSBU510237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüElçin Macar
Dersi Veren(ler)Elçin Macar
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencilerin, kilise-siyaset ilişkisini, belli başlı kiliselerin (Vatikan, Moskova Patrikhanesi ve İstanbul Patrikhanesi) uluslararası ilişkilerde üstlendikleri rolleri, izledikleri politikaları kavramasını sağlamak.
Dersin İçeriğiUluslararası ilişkilerde yumuşak gücün unsurlarından biri olarak kabul edilebilecek Hıristiyanlığın örgütlü yapısı olan kilisenin dış politikada kullanımı. Özellikle Katolik ve Ortodoks kiliselerinin uluslararası sorunlarda aldıkları tavır, Rus Kilisesi özelinde hükümet-kilise işbirliğinin dış politikada yansıması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mehmet Aydın, “Hıristiyan Konsillerine Genel Bir Bakış,” Belleten,, C.54, Sayı : 209, 1990. Şir Muhammed Dualı, Rusya’da Din-Devlet İlişkileri, 2014 Ömer Faruk Harman, “Katolik Kilisesi ve Teokrasi, Bilgi ve Hikmet, no:11, Yaz 1995 Adrian Lyttelton, “An Old Church and a New State:Italian Anticlericalism 1876-1915, European Studies Review, vol:13, 1983 Filiz Çoban Oran (ed.) 21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm John Basil, “Church-State relations in Russia:Orthodoxy and Federation Law, 1990-2004,” Religion, State and Society, 33:2, 2005 John Anderson, “Putin and the Russian Orthodox Church:Asymmetric Symphonia,” Journal of International Affairs, 61:1, 2007 Nesim Şeker, “The Greek Orthodox Patriarchate in the midst of Politics:The Cold War, The Cyprus Question and the Patriarchate,” Journal of Church and State, 55:2, 2012 Prodromos Yannas, “The Soft Power of the Ecumenical Patriarchate,” Mediterranean Quarterly, 20:1, 2009 Ralph Della Cava, “Vatican Policy: 1978-1990, An Updated Overview,” Social Research, 59:1, 1992 Elçin Macar, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, 2003
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Uluslararası ilişkiler açısından din ve kilise konularını analiz edebilme becerisi edinilir.
  2. Söz konusu kiliselerin tarihleri, gücü ve nüfuzu, coğrafi yayılımları hakkında bilgi sahibi olunur.
  3. Son yıllarda dinin siyasi ve sosyolojik açıdan yükseliş göstermesinin Hıristiyanlık kurumlarına yansıması hakkında bilgi edinilir.
  4. Öğrenciler açısından, uluslararası İlişkiler disiplininde “yeni” bir parametrenin dikkate alınması sağlanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hıristiyanlık tarihi ve konsillerMehmet Aydın, makale
2Vatikan’ın kuruluşu-Lateran AntlaşmasıCava, makale
3Osmanlı’da millet sistemi ve Rum PatrikhanesiMacar, kitap
4Günümüzde Rum PatrikhanesiMacar, kitap; Yannas, makale
5SSCB döneminde kilise-devlet ilişkisiDualı, kitap
6Günümüzde Rus Kilisesi Dualı kitap; Anderson, makale,
7sunuşlar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9sunuşlar
10sunuşlar
11sunuşlar
12sunuşlar
13sunuşlar
14sunuşlar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım16
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev170
Sunum/Jüri330
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev1125
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer315
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarBu dersin altbaşlığı, "Uluslararası İlişkilerde Kilise"dir.