Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve HikâyeTDE226234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüEsengül Sağlam Can
Dersi Veren(ler)Didem Ardali Büyükarman, Ali Yıldız, Alparslan Oymak, Banu Öztürk, Yakup Çelik
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıServet-i Fünûn roman yazarları, romanları, hikâye yazarları ve hikâyeleri hakkında öğrenciyi bilgilendirmek
Dersin İçeriğiServet-i Fünûn döneminde hâkim olan roman anlayışı, yazarların etkilendikleri edebi akımlar, Batı edebiyatını tanıtan yazar ve kitaplar, dönem yazarlarının hayat hikâyeleri ve eserleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I, İletişim Yayınları, İstanbul 2002.
 • Selim İleri, Uzun Bir Kışın Siyah Günleri: Aşk-ı Memnu, Ağaoğlu Yayınevi, İstanbul, 1981.
 • Olcay Önertoy, Halit Ziya Uşaklıgil'in Romanları ve Romancılığı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1995
 • Cahit Kavcar, Batılılaşma Açısından Servet-i Fünun Romanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985.
 • Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Yayınları, İstanbul 1977.
 • Orhan Koçak, "Kaptırılmış İdeal: Mai ve Siyah Üzerine Psikanalitik Bir Deneme", Toplum ve Bilim, Sayı 70, Güz 1996, s. 94.
 • Murat Belge, "Eylül", Edebiyat Üstüne Yazılar, İletişim Yayınları, İstanbul 1994.
 • Fethi Naci, "Türk Romanı Aşk-ı Memnu İle Başlar", Gösteri, C. 1, S. 4, Mart 1981, s. 66-67.
 • Turan Alptekin, "Bir Aşk Sonatı Eylül", Gösteri, C. 22, S.132, Kasım 1991, s. 56-57.
 • Sevim Kantarcıoğlu, "Modern Roman Teknikleri ve Mehmet Rauf'un Eylül'ü 1", Milli Kültür, C. 3, S. 3, Ağustos 1981, s. 41-44.
 • Sevim Kantarcıoğlu, "Modern Roman Teknikleri ve Mehmet Rauf'un Eylül'ü 2", Milli Kültür, C. 3, S. 4, Eylül1981, s.35-42.
 • Hikmet Dizdaroğlu, "Halit Ziya Uşaklıgil'in Öykücülüğü", Türk Dili, C. 32, S. 286, 1975, s. 53-65.
 • Zeynep Kerman, "Halit Ziya Uşaklıgil'in Hikâyeleri", Milli Kültür, C. 3, Şubat 1982, s. 6-8.
 • Bilge Ercilasun, "Yenileşme Devri Türk Edebiyatında Batı Tesiri ve Servet-i Fünûn'un Rolü", Türk Kültürü, C. 34, S. 400, Ağustos 1996, s. 16-28.
 • Cafer Gariper, "Türk Edebiyatında Mensur Şiir Literatürü", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 4, S. 7, 2006, s. 361-409.
 • İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923), İstanbul:Dergâh Yayınları, 2006.
 • İsmail Çetişli, "Türk Edebiyatında Mensur Şiirin Doğuşu, Gelişmesi ve Özellikleri", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 1, S. 2, 1987, s. 97-120.
 • Nazan Bekiroğlu, "Servet-i Fünûn Topluluğu Dışı Türk Edebiyatı", Türkler, C. 15, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002.
 • Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2005.
 • Selçuk Çıkla, Roman ve Gerçeklik Bağlamında Kültür Değişmeleri ve Servet-i Fünûn Romanı", İstanbul: Akçağ Yayınları, 2004.
 • Sema Uğurcan, "Servet-i Fünûn Romanında Ev", Türk Dili, S. 592, Nisan 2001, s. 451-459.
 • Vlademir Nobakov, Edebiyat Dersleri, İstanbul: Ada Yayınları, 1988.
 • Ömer Faruk Huyugüzel, Halit Ziya Uşaklıgil, Ankara: Akçağ Yayınları, 2004.
 • Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, -Eleştirel Basım- Haz. Seval Şahin, İstanbul:İletişim Yay., 2018.
 • Halit Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnû, Haz. Seval Şahin, İstanbul: Everest Yayınları, 2016.
 • Mehmet Rauf, Eylül, İstanbul: Can Yayınları, 2019.
 • Erol Köroğlu, "Aşk-ı Memnû'nun Ayrı Dünyaları Bir Feminist Eleştiri Denemesi", Tömer Edebiyat Dergisi, S. 2, Nisan-Mayıs 1996, s. 30-38.
 • İsmail Çetişli, "Bir Neslin veya Bir Şairin Romanı: Mai ve Siyah", Türk Yurdu, C. 20, S. 153/154, Mart-Haziran 2000, s. 318-333.
 • Nihayet Arslan, "Eylül ya da Bir Aşk Analizi", Hece ROman Özel Sayısı, S. 65-66-67, Mayıs-Haziran-Temmuz 2002, s. 560-571.
 • Mehmet Törenek, "Mürebbiye, Bir Tahlil Denemesi", Milli Eğitim, S. 97, Mayıs 1990, s. 36-38.
 • Osman Gürbüz, "Batılılaşma Kavşağında Yeni Bir Kimlik Arayışının Romanı: Mürebbiye", Türk Dili, S. 436, Nisan 1988, s. 212-217.
 • Zeynep Kerman, "Şık", Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Ankara: Akçağ Yayınları, 1998.
Opsiyonel Program Bileşenleri.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Servet-i Fünun dergisini tanır.
 2. Servet-i Fünun’u hazırlayan şartları öğrenir.
 3. Servet-i Fünun topluluğunu oluşturan yazar ve şairleri tanır.
 4. Halit Ziya’nın roman anlayışını öğrenir.
 5. Mehmet Rauf’un romanlarını okur ve tartışır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2---55
PÇ-3-----
PÇ-45-5--
PÇ-5-----
PÇ-6-5---
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Servet-i Fünûn döneminde roman anlayışı ve roman yazımında etkilenilen edebî akımlar işlenecek. Makaleler okunacak.
2Halit Ziya Uşaklıgil'in hayatı ve Hikâye adlı kitabı işlenecek. Makaleler okunacak.
3Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah adlı romanı işlenecek.Makaleler okunacak.
4Mai ve Siyah adlı romanın incelenmesine devam edilecektir.Makaleler okunacak.
5Aşk-ı Memnu romanı işlenecek.Makaleler okunacak.
6 Aşk-ı Memnu ve Madame Bovary romanları arasındaki benzerlikler tartışılacak.Makaleler okunacak.
7Mehmet Rauf'un hayatı ve Eylül adlı romanı işlenecektir.Makaleler okunacak.
8Ara Sınav 1
9Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hayal İçinde ve Safveti Ziya'nın Salon Köşelerinde romanları incelenecektir. Makaleler okunacak.
10Servet-i Fünûn topluluğuna katılmamış olmakla beraber eserlerinin çoğunu bu dönemde vermiş Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın; yaşamı, romanları ve romancılığı işlenecek. Şık adlı romanı üzerinde durulacak.Makaleler okunacak.
11Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Mürebbiye adlı romanı işlenecek.Makaleler okunacak.
12Servet-i Fünûn edebiyat topluluğu dışında kalan diğer yazarlar işlenecek (Vecihi, Güzide Sabri, Mehmet Celal, Abdullah Zühdü, Saffet Nezihi). Ahmet Rasim’in Şehir Mektupları eseri işlenecek.Makaleler okunacak.
13Servet-i Fünûn edebiyatında hikâye anlayışı ve hikâye yazarları işlenecek. Halit Ziya Uşaklıgil'in “Mösyö Kanguru” ve "Ferhunde Kalfa" hikâyeleri incelenecek. Makaleler okunacak.
14Mensur şiir türü ele alınacak ve Mehmet Rauf’un Siyah İnciler adlı kitabı incelenecek. Makaleler okunacak.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok