Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kentsel TasarımSBP317223210
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dersin KoordinatörüNilgün Erkan
Dersi Veren(ler)Nilgün Erkan, Esin Özlem Aktuğlu Aktan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıPlancı adayına kentsel tasarım disiplinini tanıtmak, bu alandaki temel kavramları, konuları ve güncel yaklaşımları anlatmak.
Dersin İçeriğiKentsel tasarım kavramı; planlama-tasarım ilişkileri, tasarım ilkeleri, tasarım ögeleri, yapılaşmış alanlarda kentsel tasarım yöntemleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Aydınlı, Semra (1992) Mimarlıkta Görsel Analiz. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi.
 • Bakan, Kayhan (1999) Urban Design is a Policy. Ankara: METU Fac.of Architecture Press.
 • Bacon, Edmund N. (1969) Design of Cities, M.I.T. Press.
 • Broadbent, Geoffrey (1990) Emerging Concepts in Urban Space Design. New York: van Nostrand Reinhold.
 • Çubuk, M., ed., (2002) Urban Design and Local Specifities in the Process of Globalisation, I. International Urban Design Meeting, 26-28 September 2001. İstanbul: MSÜ Faculty of Architecture.
 • Cullen, Gordon (1986) The Concise Townscape, 11th ed. (1961). London: The Architectural Press.
 • Elliott Bevlin, Marjorie (1991) Design Through Discovery; The Elements and Principles, Harcourt Brace College Publishers, U.S.A.
 • Erkan, Nilgün, 1996, Çevre Psikolojisi Bağlamında Çevresel İmaj ve Beşiktaş Meydanı Örneği, basılmamış yüksek lisans tezi, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gehl, Jan (1987) Life Between Buildings, Using Public Space, Jo Koch, translator, 2nd ed. (1980). New York: van Nostrand Reinhold.
 • Gibberd, Frederick (1960) Town Design, 3 rd ed. New York: Frederick A. Praeger.
 • Giritlioğlu, Cengiz (1991) Şehirsel Mekan Ögeleri ve Tasarımı. İstanbul: İTÜ Mim. Fakültesi.
 • Gosling, David (1996) Gordon Cullen - Visions of Urban Design, London: Academy Press.
 • Kostof, Spiro (1992) The City Assembled -The Elements of Urban Form Through History, London: Bulfinch Press.
 • Kostof, Spiro (1991) The City Shaped – Urban Patterns and Meanings Through History. London: Thames and Hudson Ltd.
 • Krier, R. (1984) Urban Space, 3rd ed. (1979). London: Academy Editions.
 • Kuntay, Orhan (1994) Yaya Mekanı. Ankara: Ayıntap Yayıncılık.
 • Kurt, Efe Korkut (2007) Kamusal Alanda Sanat ve Kentsel Mekana Etkileri, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarım Programı, İstanbul.
 • Lozano, Eduardo E. (1990) Community Design and The Culture Of Cities. New York: Cambridge University Press.
 • Lynch, Kevin (1989) Good City Form, 6 th ed. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Lynch, K. (1962) The Image of the City, 13 th ed. (1960). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 • Mesutoğlu, Mehmet (2001) Kentsel Mekan Olarak Meydan ve Morfolojik Özellikleri, basılmamış yüksek lisans tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Moughtin, Cliff (1995) Urban Design, Street and Square, 2 nd ed. (1992). Oxford, London: Butterworth Architecture.
 • Morval, J., (1985), Çevre Psikolojisine Giriş, Nuri Bilgin, çeviren, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir.
 • Rasmussen, Steen E. (1994) Yaşanan Mimari, Ö. Erduran, çevirmen. İst.: Remzi Kitabevi.
 • Reekie, Fraser (1976) Design in the Built Environment, 2nd ed. (1972). London: Edward Arnold Ltd.
 • Roberts, Marion ve Greed, Clara ed. (2001) Approaching Urban Design – The Design Process, Longman.
 • Rossi, Aldo (1988) The Architecture of the City, 4th ed. (1982). Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 • Panerai, Philippe ve diğerleri (2004) Urban Forms – The Death and Life of the Urban Block, Architectural Press, Great Britain.
 • Schulz, Christian Norberg, Architecture: Meaning and Place, Fleata/Rizzoli, New York.
 • Spreiregen, P Paul D. (1965) Urban Design: The Architecture of Towns and Cities. New York: McGraw-Hill Book Company.
 • Sustainability by Design, (2006) A Vision for a Region of 4 Million, The Design Centre for Sustainability University of British Colombia, Vancouver.
 • Tekeli, İlhan (1994) Bir Kentsel Tasarım Kuramının Geliştirilmesi Üzerine Düşünceler, Kent Planlama Politika, Sanat, c.2, İ. Tekeli, derleyen. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fak., ss. 591-610.
 • Trancik, Roger (1986) Finding Lost Space – Theories of Urban Design. NY: van Nostrand Reinhold.
 • Webb, Michael (1990) The City Square, London: Thames and Hudson.
 • Environment and Behaviour, periodical
 • Kamu Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu, 15-16 Mayıs 1989. İstanbul: MSÜ Mimarlık Fakültesi.
 • Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, 5-7 Haziran 1995 – Bildiriler. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Çevre ve Şehircilik Uyg-Ar Merkezi.
 • Planning For A Broader Europe – VIIIth AESOP Congress, 24-27 August 1994 – Proceedings, v.1-4 (1995), İstanbul: YTU Faculty of Architecture.
 • Urban Design International, periodical, Joint Centre for Urban Design, Oxford Brookes University.
 • Aydınlı, Semra (1993) Mimarlıkta Estetik Değerler. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi.
 • Bakan, Kayhan & Güzin Konuk (1987) Türkiye’de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi. Ankara: TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrencinin yaratıcı düşünme becerisinin geliştirilmesi
 2. Öğrencinin kavramsallaştırma ve sembollerle ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi
 3. Öğrencinin planlama uğraşına kentsel tasarım yoluyla katkıda bulunabilme becerisini kazanması
 4. Öğrencinin mekan, planlama ve tasarım ilişkisini kurgulayabilmesi
 5. Öğrencinin çevre değerlerinin değişimi ve dönüşümü / sürdürülebilirlik konularında mesleki etiğe kentsel tasarım aracılığıyla destek verme becerisini edinmesi

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-145221
PÇ-231112
PÇ-321222
PÇ-421231
PÇ-543343
PÇ-642555
PÇ-742321
PÇ-821121
PÇ-911115
PÇ-1011111

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı: amaç, içerik, organizasyon; Kentsel Tasarım Örnekleri / Güncel Projeler Elliott Bevlin, Marjorie (1991)
2Kentsel Tasarım disiplini ile ilgili bilgiye gereksinme, planlama – kentsel tasarım etkileşimi, farklılıklar, Kentsel Tasarım kavramı, tanımlar Krier, R. (1984), Gehl, Jan (1987)
3Tasarımın temel ögelerinden Mekân kavramı / Kentsel Mekân, İnsan ve mekânNA
4Kentsel Doku kavramı, Metrik / ritmik doku; Kentsel Tasarımda Şekilcilik; Simetri, Morval, J., (1985)
5Biçim ve mekân bağlamında Ölçü, Ölçek ve Oran Ölçü, Ölçek ve Oran NA
6Kentsel Tasarım İlkeleri: Denge, devamlılık / tekrar, değişim NA
7Yapı ve imar düzenlerinde neden sonuç ilişkisiNA
8Ara Sınav 1
9Yürünebilirlik ve yaya mekânları tasarım ilkeleri Kanal Mekân Kavramı, Sokak Tasarım KriterleriNA
10Toplanma Mekânı Kavramı, Odak olma tasarım kriterleri NA
11Kentsel Tasarım ve Çevresel Veriler: Doğal, coğrafi, topoğrafik, jeolojik, meteorolojik koşullar; ısınma, soğuma, havalanma NA
12Öğrenci sunumlarıNA
13Öğrenci sunumlarıNA
14Yılsonu değerlendirme: ifade teknikleri ve rapor tekniği kritiği, yorumlarNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev225
Sunum/Jüri17
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer13
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok